Е, ЗАЩИТИХА ОБЩИНСКИТЕ ИНТЕРЕСИ!

Автор: Няма коментари Сподели:

   Съветниците приеха отчета на Дирекцията за социално подпомагане, в която беше отразена работата  на Дома за стари хора „Св. Иван Рилски”, Дневния център за стари хора „Надежда” – Хисаря, Дневния  център за стари хора „Св. Никола” в Старосел, Центъра за обществена подкрепа, какво се прави по програмите „Личен асистент”, „Домашен помощник” ,”Приеми ме” и по проекта „Топъл обяд.”

    Прехвърлиха с договор за продажба общинкко място в Миромир за 2 225 лв. от 89 кв. м.

    Включиха в общинската програма за управление и разпорежздане с  общинската собственост две овощни градини в Беловица – общо 24, 841 дка.

    Приеха проекта на  читалщето в Старо Железаре за основен ремонт , внесен в Местната инициативна група в Хисаря.

    Гласуваха да има явен публичен търг за 24 дка имот в Старосел  с експертнва оценка 24 037 лв.

   Поспориха  за водопровода, който ще бъде изграден от Красновски бани до село Красново за минерална вода по въпроса за серветутните ивици на стопаните, през чийто имоти ще мине водопроводът. Инж. Дойкова обясни, че общинската администрация иска от съветниците да дадат разрешение за изработване на Подробен устройствен план, а останалите въпроси ще се решават по – късно.

    Не дадоха  разрешение на „Интертрейд” ЕООД за проучване и проектиране на план- схема за водопровод за минерална вода от сондаж 1 на Красновски бани. Разрешителното е издадено за жилищна сграда със стаи за гости, затова съветниците  отнеха разрешителното на фирмата.

     Одобриха бюджетната прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите по местни дейности за периода 2020 – 2022 година, общинския дълг и лихвите по него, ефекта от увеличението на минималната работна заплата и приходите от концесии.  

        Съветниците  се съгласиха с анализа за приетите наредби  от Общинския съвет, които са двадесет и девет. Взети са 17 решения за актуализиране на наредбите. Всички са публикувани на интернет- страницата на общината. Взеха решение юристът на общината да подготви и внесе проект за наредба, с която се отменя Притовопожарната наредба, приета на 17 ноември 1997 година и Наредба № 3 за ползване на земеделските земи от поземления фонд на община Хисаря, приета от съветниците на 22 май 1996 година.                    

                                                                                     ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Валерия Велева: А Цветанов кога? Задава ли се война в държавата?

Следваща статия

Борьба с коррупцией

Други интересни