АМИ СЕГА? СЪВЕТНИЦИТЕ НЕ СИ ГЛАСУВАХА ЗАПЛАТИ!!!

Автор: Няма коментари Сподели:

              АМИ СЕГА? КАТО НЕ СИ ГЛАСУВАХА ЗАПЛАТИ?

Инж. Ненко Костов от Нациоалния фронт за защита на България е за първи път общински съветник и много от разискваните проблеми са го изненадали и учудили. Един от тях е за заплатите на кмета, на председателя на Общинския съвет, на кметовете по селата.

  • Инж. Костов, как оценявате предложението на Гатьо Султанов?

  •  Предложението на Гатьо Султанов като председател на Общинския съвет по точката от дневния ред за заплатите беше следното:

Месечното  възнагражение за председателя да бъде 50% от основното трудово възнаграждение на кмета на община Хисаря. Съветниците разбраха, че  председателят  в миналия мандат е получавал около 1500 лв. Като се има предвид, че сега кметът ще е със заплата 1800 лв., възнаграждението на сегашния председател е значително по – малко.

Image title

За общинските съветници възнаграждението да е 50% от средната брутна заплата – предложи Султанов. В подкрепа на това  инж. Пирянков стана и каза, че тези предложения ще донесат  50 хиляди по – малко бюджет на Общинския съвет, но други съветници смятат, че сумата е около 70 – 80 хиляди лева, които могат да бъдат насочени в друга сфера на общинската дейност.

  • Защо не се съгласиха  всички с това предложение?

  • В този момент, когато всичко вървеше добре, от залата стана д-р Найден Мутовски, който с доста изнервен и треперещ глас обясни, че бил присъствал на всички предизборни събрания, но не уточни на кои партии, и някои хора казали, че са готови да работят дори и без пари. Той напомни, че в миналото два мандата е бил съветник  без пари.

     Тогава д-р Недевски и инж. Пирянков го попитаха къде е бил преди четири години, когато неговият приятел Пено Бойновски си е гласувал заплата от 1500 лв., а също е имало заместник – председател със заплата  над  1000 лв. и  постът преди четири години е струвал около 2400 лв.на общината.

Image title

Д-р Мутовски, макар че няма право да прави от залата предложения, го направи, и то беше – заплатите на председателя на Общинския съвет и на общинските съветници да бъдат 20 %.

  • Вие сте финансово добре. От ваша гледна точка как изглежда всичко това?

  •   Аз съм човекът, който най – малко има нужда от тези пари. Но от първото заседание на комисията, от първата работна сесия се убедих, че съветникът трябва да отделя време, за да се запознае с докладните записки, да отиде да види къде точно се предлага нещо да се измени или построи, или да се продаде, или да се даде под наем, на търг, с конкурс, да обиколи селата, за които също има предложения. Аз съм мислил, че да си общински съветник, трябва да седиш на едно столче и да гласуваш , в зависимост от това кое е правилно и кое неправилно. Сега се убедих колко голяма е отговорността, колко сложна е работата и тя е свързана със средства. Така че една заплата от 300 лв., която предлага г-н Султанов, не е голям доход. Другият вариант е съветникът да се обвърже с икономическите групировки и да започне да прави нередни неща. Аз знам, че парите носят свобода на мисленето и на словото. Уважавам изказването на  д-р  Мутовски, но то е продиктувано от защитата му на неговия любим, бивш общински председател.Image title

  • И решението не се взе?

  • Да! Така заплатите не бяха гласувани – нито на председателя, нито на съветниците. Одобрихме само заплатите на кметовете по села.

  • Другите конфликти бяха около кметският наместник в Мътеница.

  • Тук част от съветниците бяха на различно мнение. Пенка Ганева искаше назначаването да се гласува от Общинския съвет, но инж. Рахова каза, че това не бива да става. Подкрепи я инж. Пирянков, който напомни, че има Изборен закон и в него е предвидено къде да има кметски наместник.

                                                 Очаквайте продължение!

                                                                         „Тракийски свят”

Предишна статия

Сирийците заслужават: **Сбогом Ислямска държава. Добро утро Дамаск!**

Следваща статия

БЕЗ НОВ ПРАВИЛНИК, НО С КОМИСИИ! ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В ХИСАРЯ.

Други интересни