Резолюцията на Европарламента просто и ясно констатира фактите

Автор: Няма коментари Сподели:

(ЕВРОРЕЗОЛЮЦИЯТА-

ЗА БЕЗОГЛЕДНАТА КОРУПЦИЯ И БЕЗЗАКОНИЕ
ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА-
ЯК ШУТ В ОЯДЕНИЯ ЗАДНИК НА БАНКЯНСКАТА МУТРА
И БГ-МАФИЯТА!)

„Осъдиха ме за дребно хулиганство, че съм пикаел пред градския съвет. Откъде да знам, че е градски съвет. Помислих, че е някоя друга обществена сграда.“
(Смях от съдебните протоколи)

А Резолюцията на Европарламента просто и ясно констатира фактите:
„Изразява дълбоко съжаление относно факта, че събитията в България доведоха до значително влошаване по отношение на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната система, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите; изразява своята солидарност с българския народ в неговите легитимни искания и стремежи за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация“

Според вас, малоумните и/или продажни гербаджии и присъдружни корумпета от всички цветове на политическата дъга-
НЕ Е НАЛИЦЕ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛОШАВАНЕ:
-по отношение на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната система, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите!

АФЕРИМ ЗА БЕЗГРАНИЧНАТА И НЕВЪОБРАЗИМА НАГЛОСТ!

Европарламентът:
„като има предвид, че през изминалите години има множество сигнали за злоупотреби с фондове на Съюза в България и те следва да бъдат разследвани изчерпателно; като има предвид, че през изминалите месеци българските граждани станаха свидетели на голям брой твърдения за корупция по високите етажи на властта, от които някои пряко засягаха министър-председателя; като има предвид, че също през изминалите месеци международни медии нееднократно отразяваха възможни връзки между престъпни групи и публични органи в България“

Според вас,малоумните и/или продажни гербаджии и присъдружни корумпета от всички цветове на политическата дъга-
НЕ СА НАЛИЦЕ:
-множество сигнали за злоупотреби с фондове на Съюза в България,които следва да бъдат разследвани изчерпателно;
-през изминалите месеци българските граждани НЕ СТАНАХА свидетели на голям брой твърдения за корупция по високите етажи на властта,от които някои пряко засягаха министър-председателя;
-международните медии НЕ ОТРАЗЯВАХА НЕЕДНОКРАТНО
възможни връзки между престъпни групи и публични органи в България;

АФЕРИМ ЗА БЕЗГРАНИЧНАТА И НЕВЪОБРАЗИМА НАГЛОСТ!

Европарламентът:
„ Изразява загриженост във връзка с продължаващата липса на разследвания за корупция по високите етажи, които да водят до осезаеми резултати; отбелязва, че корупцията, неефективността и липсата на отчетност продължават да бъдат широко разпространени проблеми в съдебната система и че общественото доверие в съдебната система продължава да бъде ниско поради впечатлението, че магистратите са податливи на политически натиск и няма равнопоставеност при раздаването на правосъдие; отбелязва увеличения брой разследвания на корупцията по високите етажи, включително по случаи с трансгранични аспекти, образувани срещу високопоставени длъжностни лица и известни обществени фигури; отбелязва със загриженост несъответствията между решенията на съдилищата от първа и от по-горна инстанция, които също така допринасят за липсата на окончателни и ефективни осъдителни присъди; изтъква необходимостта от провеждане на сериозни, независими и активни разследвания и постигане на резултати в борбата с корупцията, организираната престъпност и изпирането на пари, както и от задълбочено проучване на твърденията за корупция по високите етажи след звукозаписите, появили се през лятото на 2020 г., както и във връзка със скандала „Апартаментгейт“, скандала с къщите за гости, аферата с танкера, случая с крайбрежния имот в „Росенец“ и скандала, свързан с предполагаемото незаконно прехвърляне на пари от Българската банка за развитие, като всички те – взети заедно – говорят за дълбоки и системни слабости във връзка с принципите на правовата държава и антикорупционните мерки в България; освен това изразява загриженост от привлеклите по-слабо обществено внимание примери за недостатъци, свързани с принципите на правовата държава в България, например третирането на собствениците на апартаменти в „Сънсет ризорт“ в Поморие; приветства създаването на нова единна агенция за противодействие на корупцията в България; призовава българските органи да гарантират, че агенцията е в състояние да управлява ефективно целия си широк кръг отговорности, включително предотвратяването, разследването и отнемането на незаконно придобито имущество“

Според вас, малоумните и/или продажни гербаджии и присъдружни корумпета от всички цветове на политическата дъга-
СА НАЛИЦЕ:
– разследвания за корупция по високите етажи, които да водят до осезаеми резултати;
– корупцията, неефективността и липсата на отчетност НЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ ПРОБЛЕМИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-
ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НЕ ПРОДЪЛЖАВА да бъде ниско;
МАГИСТРАТИТЕ НЕ СА ПОДАТЛИВИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК-
НАЛИЦЕ Е РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРИ РАЗДАВАНЕТО НА ПРАВОСЪДИЕ!
-…

АФЕРИМ ЗА БЕЗГРАНИЧНАТА И НЕВЪОБРАЗИМА НАГЛОСТ!

Европарламентът:
„Изразява дълбока загриженост от сериозното влошаване на свободата на медиите в България през последното десетилетие; призовава българските органи да насърчават благоприятна среда за свободата на изразяване на мнение, по-специално като увеличават прозрачността на собствеността върху медиите и предотвратяват прекомерната концентрация на собственост върху медиите и разпространителските мрежи, включително чрез правилно прилагане на съществуващата законодателна рамка, както и чрез отмяна на наказателноправните разпоредби срещу клевета; подчертава, че е необходимо да се повишат независимостта и ефективността на състава и мандата на Съвета за електронни медии; изразява загриженост относно съобщенията за продължаващата практика на оказване на влияние върху медиите чрез преференциално отпускане на средства на Съюза за приятелски настроени към правителството медии“

Според вас, малоумните и/или продажни гербаджии и присъдружни корумпета от всички цветове на политическата дъга-
НЕ Е НАЛИЦЕ:
– сериозно влошаване на свободата на медиите в България през последното десетилетие
-…

АФЕРИМ ЗА БЕЗГРАНИЧНАТА И НЕВЪОБРАЗИМА НАГЛОСТ!

Кое от горепосоченото не е вярно-
и „било срещу България“!

Сетихте се за България,когато ви припари под задниците!

Хванахте се като удавници за сламка за джендърските текстове в Резолюцията-
които наистина са тъпи-
и ви обслужват в момента!

И за които вие също сте виновни!

Но заедно с мръсната вода-
на зловонната КОРУПЦИЯ И БЕЗЗАКОНИЕ-
да не изхвърлим и бебето
на СПРАВЕДЛИВОСТТА И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА
от коритото!

„Патриотизмът – последното убежище на комунизма“-
се въртеше тая фраза след Промените-
това се отнася за вас-
натегачи и активисти на бившата соцвласт
и настоящата псевдодемократична такава!

„Осъдиха ме за дребно хулиганство, че съм пикаел пред градския съвет. Откъде да знам, че е градски съвет.“

Надявах се да е Народното събрание!

И кабинета на Мутрата-Премиер!

ОСТАВКА!
НЕЗАВИСИМ СЪД!
СПРАВЕДЛИВА ПРИСЪДА!

МАФИЯТА – ВЪН ЗАВИНАГИ!

                                                    НИКОЛАЙ РИЗОВ                   https://svobodnoslovo.eu/

Предишна статия

ЧАКА ВИ СУРОВО ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА “ГРАНДИОЗНИТЕ УСПЕХИ”!

Следваща статия

Предстоящото Глобално нулиранe! „Неясните субекти“!

Други интересни