ЗАЕДНО СМЕ СИЛАТА! Робът протестира, Свободният ТВОРИ! „Каквото горе, такова и долу”

Автор: Няма коментари Сподели:

 П О К А Н А 1-ви ОБЕДИНЯВАЩ СБОР на родолюбивите Българи при изграждане на ОБЩА визия за просперираща България 

 ЦЕЛ НА ОБЕДИНЯВАЩИЯ СБОР “ПЛОВДИВ 2020” 

 ЦЕЛ 1: Екипно уточняване на РОДОЛЮБИВИ ОБЩОНАРОДНИ ЦЕЛИЕдинението на българите не е самоцел. То е жизненоважно СЕГА, предвид обстановката в световен и в национален мащаб. Можем да преминем през предизвикателствата само заедно, обединени и координирани в общи родолюбиви цели.Ето защо Ви каним на ОБЕДИНЯВАЩИЯ РОДОЛЮБИВ СБОР като носител на традиционни ценности, който има потенциал да подкрепи Българската национална идентичност.Целта на СБОР-а е всеки участник да допринесе с поне 1 цел (и/или идея, ресурс) за една по-добра България.Предложенията на всеки един от НАС за цели и ресурси се събират и обработват пред всички, за да ги вплетем заедно в „общо въже за излизане от дупката”. Ще се радваме да участвате в предвиденият нов стандарт за Един_Е_Ние. С общи, конструктивни и прозрачни за Обществото цели, в духа на националната ни идентичност, избягваме риска да бъдем припознати като поредните, чиято цел е власт или ограбване на народа. 

 ЦЕЛ 2: Съпътстващи ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Прием на правила за ефикасно сътрудничество. До приема на такива, действат предложените в т. IV.Избор на общи координационни механизми и принципи за ефикасно сътрудничество и взаимодействия. 

 ДАННИ ЗА ОБЕДИНЯВАЩИЯ СБОР “ПЛОВДИВ 2020” Дата:

10 Октомври 2020 г., 10.00 часа. 8.00 часа: За тези, които искат да получат указания за безплатен паркинг 9.00 часа: За желаещите да коригират/участват в съ-организацията 9.30 часа: 

За желаещите да чуят предварително методическо въведениеКонцепции до 1 стр. може да депозирате в hi.academy1@gmail.com и ProektNovaBG Място:

гр. Пловдив, на 800 м. от ЖП гарата. бул. Васил Априлов, No 48 (пресечка с ул. Мечников)

Координати: тук Инициативен комитет:

Viber група „Сбор „България 2020””, Отечествен съюз, Академично ядро от БАН, Обществена Академия за Наука, Образование, Култура (ОАНОК), Единомишленици от цяла България, ProektNovaBG 

 Координатори:(по реда на включване)

Иван Гарабитов, концепция: 0892 97 59 19 

Стефан Калайджиев, идеен модератор: 0887 02 54 04 

Елена Ковачева, духовен модератор: 0896 10 74 12 

Пепа Коева, комуникации и PR: 0878 85 04 78 

Николай Захариев, координатор: 0895 45 01 09 

Крум Чешмеджиев, интегрирани комуникации: 0897 05 29 14 

Венци Дилянов, дизайн & редакция: 0887 52 35 36 

Мирослав Янков, стратегическа визия: 0882 28 34 91 

Румен Спасов, оперативни действия: 0878 19 10 28 

 За оперативни предложения и координация: 0878 85 04 78, 0895 45 01 09, 0897 05 29 14, 0878 19 10 28 

За детайли по дневния ред: 088 653 5261, 0887 52 35 36 или на е-мейл hi.academy1@gmail.com 

 ДНЕВЕН РЕД НА ОБЕДИНЯВАЩИЯ СБОР “ПЛОВДИВ 2020” Ч А С:

Д Е Й Н О С Т И 

 9:00 – 10:20 РЕГИСТРАЦИЯ (на място с попълване на бланката от стр. 4) Предварителни потвърждения на посочените телефони или сайт www.ProektNovaBG.com са препоръчителни. 

 9:30 – 10.00 Методическо въведение. 

 10:20 – 10:30 Обобщено мотивационно изявление за идеята на срещата: Стефан Калайджиев. 

Незадължително: Полагане на клетва по предложение от Иван Гарабитов:„Заклевам се да работя всеотдайно и да служа почтено с дух и сърце на Българския народ и на България за хармония, мир и благоденствие.“ 

 Поради непознаване организаторите на СБОР-а, е предвидена опция за клетва и в края. 

 ПАНЕЛ 1:10:30 – 13:30 ВЪВЕЖДАЩА процедура на СБОРА за представяне на всеки участник по реда на записване:С прочит на заявената лична основна цел;Около 1 минута: 

Всеки участник представя кратка визия за една по-добра България. 

„Около 1 минута” се определя от участниците и 180-те минути за представяне. 

Всяка цел се разпределя тематично за следваща работа по Работни групи в Панел 2. 

 13:30 – 14:30 Време за личен обяд: Потенциал за опознаване между участници с общи идеи и визии. 

Заявка на кафе и вода (2 лв.) за творческата пауза в 16 часа. 

В барчето са 0.60 и 0.80 лв. 

 ПАНЕЛ 2:14:30 – 16:00 ТЕМАТИЧНО ОБСЪЖДАНЕ по РАБОТНИ ГРУПИ на родолюбиви цели близки по смисъл: 

До 1 минута на участници за конкретна идея/стратегия при постигане целта на групата 

До 1 минута за анализ на ресурси, свързани с темата и целите на групата; 

ДО 1 минута за отделяне на ресурси, които са свободни, т.е. несвързани с темата;30 минути за интегриране в обща Стратегия на групата, респ. за наличния ресурс в групата; 

Излъчване на говорители за интегриране на груповите цели, стратегии и ресурси. 

 16:00 – 16:30 Творческа кафе пауза. 

 ПАНЕЛ 3:16:30 – 17:30 ОБЩО ИНТЕГРИРАНЕ на груповите подходи в НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА версия 1Циркулярна 1 минута на Група за интегриране и надграждане на груповите стратегии;Дефиниране на липсващи ресурси и включване на свободните ресурси от групите30 минути за интегриране.Взима се решение за формата на следващата екипна работа. 

 ПАНЕЛ 4:17:30 – 18:30 План-график с отговорници за набиране на липсващите ресурси според резултата от интегрирането в Панел 3:1 минута на участник имащ/а конкретно предложение, вкл. за:Общи координационни механизми, напр. Канали за комуникация при екипно адаптиране към неочакваните предизвикателства, Инфо-център, сайт, медии;Процедура за съставяне на месечни планове, и др. по избор. 

 ПАНЕЛ 5:18:30 – 19:00 Други, напр. ● Изработване на обща декларация;Принципи за планиране и/или конкретен план за определен период;Комуникационни, медийни или др. координационни механизми; 

Незадължително полагане на клетва по предложение от Иван Гарабитов:„Заклевам се да работя всеотдайно и да служа почтено с дух и сърце на Българския народ и на България за хармония, мир и благоденствие.“ 

 ЗАБЕЛЕЖКА: 

 1. Наемът на залата и озвучаването се поемат от организаторите. Наблизо има барчета за кафе, вода и обяд, където предварително може да се поръчва, за да не се бавим по време на обяда и паузите. 

2. За стегнато и гъвкаво Екипно постигане целта на срещата, графикът е ориентировъчен и допуска изпреварващи действия по всяка точка, за да осигурим достатъчно време за финалните дейности. 

3. Промени в Програмата не са желателни, но при основателно възникване на такива, ще се съобщават по уредбата или Viber група „Сбор България2020”. Отговорник Крум Чешмеджиев, 0897 05 29 14. 

4. Медиен партньор е сайта http://www.proektnovabg.com/pd2020.htm, през който може да се регистрирате, за да пестим време и да планираме по-добре провеждането на Сбора. 

За предложения и обратна връзка, респ. допълнителна информация и на телефони: 0878 85 04 78, 0895 45 01 09, 0897 05 29 14, 0878 19 10 28 

 Временно предлагани за оптимизиране и прием на „ПРАВИЛА ЗА РАВНОПОСТАВЕНО ЕКИПНО УЧАСТИЕ”ОБЩИТЕ РЕШЕНИЯ в Обединяващия СБОР БЪЛГАРИЯ 2020 се взимат с консенсус. Уважително се изслушваме с възможно най-кратките аргументи, за да създаваме условия за устойчиво Един_Е_Ние. 

ВСЕКИ УЧАСТНИК има право да предложи по една цел и ресурси за постигане на харесвана от него и съвместно уточнената родолюбива цел. Ако общата цел не е достатъчно близка до позицията на участника, той може да оттегли своята ресурсна подкрепа. 

ПОСТИГАНЕТО НА КОНСЕНСУС е динамичен процес, който изисква всеки от нас да прояви търпимост към различните мнения, като не ги отричаме, а творчески ги допълваме с визия, за хармонично приближаване до устойчиво екипно решение. Повечето шокиращи предложения често съдържат и нещо гениално, което с екипно обсъждане и доброжелателно прилагане може да постигне неочаквано значим ефект.

 ЕДИНСТВЕНИТЕ АРГУМЕНТИ са Истината и действията с полза за България и Човечеството. Именно общите ползи са най-важният критерий за взимане на общи решения с консенсус. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО да подпомогне с ресурс постигането на общите задачи, без да очаква друга възвръщаемост освен възраждане на България и хармонията на Планетата Земя. Прилагаме нов стандарт по етика, сътрудничество и споделени родолюбиви ценности. 

 ЛИЧНИТЕ И ФИРМЕНИ ИНТЕРЕСИ не се толерират, за да изкореним мафиотските нрави с личен пример. 

 ПРЕДЛАГАН ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА МНОЖЕСТВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ е техниката Асесъмън център (Assesment center или QR кода вдясно), който може да се допълни или замени чрез предварително подаване и обсъждане на по-добри предложения на hi.academy1@gmail.com, www.ProektNovaBG.com (втория QR код) или на телефон & Viber през 0878 850478, 0895 450109, 0897 052914, 0878 191028. 

 В борбата между противоположностите се крие развитието и прогреса: ХераклитДРУГО (МОЛЯ ПРЕДЛАГАЙТЕ ОТДОЛУ): Насоки/текст за обща декларация:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Насоки/текст за: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Регистрационна бланка No: ______(от общия списък)С попълване на настоящата бланка приемам да спазвам етично дневния ред и да се използват следващите контактни данни за родолюбиво Един_Е_Ние. 

 Име, фамилия: _________________________________, Град: ______________________Мейл адрес: ___________________________________, Телефон: ___________________Представител на организация: _______________________________________________- – – – – – —– ???? Х изрязваме за групиране по цели – – – – Предлагана родолюбива цел или идея: No: ______(от общия списък) 

ОСНОВНА ЦЕЛ: _____________________________________________________________ (оцеляване през Зима 2020, нова конституция, махане на маските, друга подкрепа, друго)

Допълнителни цели, идеи: 2. _____________________________________________________ 3. _____________________________________________________(При представянето Ви, Вашата основна цел ще се подреди по работни групи за изграждане на стратегия и приоритети )- – – – – – —– ???? Х изрязваме за групиране по ресурси – – – – No: ______(от общия списък)До 3 ресурса, с които бих допринесъл за харесвани от мен общи родолюбиви цели: 

1. _________________________________________________________________________2. _________________________________________________________________________3. _________________________________________________________________________ ( Напр. експерт по ___ , медии ___ , сигурност ___ , екипни за __ , влияние в __ , труд /принос чрез __ , друго __ ) 

 ПОДПИС: ____________________ 

 Следват послания от Инициаторите. 

 П О С Л А Н И Е от 28.09.2020 г.получено чрез Елена Ковачева ДО ОРГАНИЗАТОРИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯТ СБОР 2020 

 Скъпи деца, смели войни на Светлината, Срещата, която организирате е изключително отговорна. Тя ще ви открие пътя към Новото строителство, на Новия строй. Затова подходът към нея трябва да бъде коренно различен от всичко досега. 

Вие сте тези, които трябва да намерите най-верния път към сърцата на всички, милеещи за обединение и просперитет на страната. А те са с много различни, понякога и противоположни мнения и становища. 

Затова с уважение към всички, с благост, най-отговорно и свръх дипломатично, ще е нужно да се отнесете дори към тези, които може с нещо да сбъркат. Само така може всеки родолюбец достойно да намери своето място и активно да се включи. 

Всички, които имат повече опит, знаят и могат повече, да подадат ръка без претенции за величие и изключителност. Пред Бога и Народа всички сте равни. Няма по-големи и по-малки. Всеки на своето си място е значим и неповторим. Затова сте пъстра и неповторима картина. 

Задачата ви е обща, независимо от вашите различия. И тук ще проличи вашата зрялост, вашето умение и готовност заедно да живеете в хармония и радост, вдъхновено и уверено да крачите напред общо, като едно цяло в спиралата на развитие. Така, както е отредено по Божествения порядък. 

 Цялото човечество е поставено в условия екстремални за неговото оцеляване. И ако проследите в миналото и сега при отделните народи и групи, изпитанията са от най-разнообразен характер. 

Всяко изпитание има за цел изпитание и издигане. Понякога с много силни и трагични последици. Анализи на историята не е нужно да се правят. Фактите са на лице. 

Настрадахте се, от което видяхте, че така повече не може да се продължи. Търсят се нови, коренно различни решения и варианти за нормален и щастлив живот. 

Има островчета – пример за нови отношения и желание за ново хармонично развитие. Именно те откриват и подготвят пътя на новия строй. Те са готови да ви подкрепят във вашите стремежи. 

Това, което трябва да се знае е, че всичко има свое предназначение и място в общото движение напред. Вашата отговорна задача е да покажете Пътя на човечеството в новите условия на живот, които ви тропат на вратата. 

Изстрадахте много, което ви послужи като аргумент и повод да погледнете отвъд хоризонта и да прозрете, че Пътят е много по-различен от този, по който вървите досега. Много пъти сте го правили в миналото и днес имате нужния потенциал. 

 Този път обаче е най-решаващия: Касае спасението на човечеството и започване на Ново строителство, на Нов живот, различен от всичко досега. В изпитанията си, скъпи мои, доказахте, че сте достойни чеда на Бога и можете да поведете човечеството към спасителния бряг. 

 Разбирате ли колко е отговорно и велико това, което можете да направите! 

И всяка брънчица от този голям организъм има огромно значение за извеждането на човечеството на Новия друм. 

Вие сте, мили, тези пионери, които трябва да го поведете, да покажете, че това е единствено най-правилния път за движение напред.Затова взаимното ви уважение, зачитане и отговорност към себе си, и общо към всички, поставете на пиедестал. 

Само обединението и общите усилия за равноправно сътрудничество между всички ще ви изведе на Новия път. 

Светлината е тази, която ще ви води и показва Светлите и чисти бъднини. Имате достатъчно натрупан опит. Всеки може да намери мястото си в общото дело. Всеки е значим и нужен със зачитане на другия до него и на всички заедно. 

 Целта ви е една: Спасение и въздигане на България като Послание към Човечеството. Съберете се като един юмрук челичен, като едно цяло нерушимо, като едно силно ято, което ще прелети през морета и океани, за да продължи живота и полета си напред. Можете го. Знаете го. Проявете го, защото Истината и Правдата ви водят напред. А срещу тях няма какво да им противостои.Ще дойдат. И много други след вас ще се присъединят за да ви последват. Защото това, което поставяте са основи за Новото, безапелационно и определено ви начало на развитие по Нови правила и Закони.

Едни други се пазете. Едни-други се подкрепяйте. Само така ще успеете. Постепенно с натрупване всичко ще стане. Постепенно всичко ще ви се открива. Започнете го! Сътворете го! Това ви чака. Защото е речено и предопределено! Успех, мили мои! 

                                                                                              ВАШИЯТ БАЩА 

                  ДОБРОТАТА Е ВЪВ ВСЕКИ ЧОВЕК…

Никому нищо не натрапваме, никому не забраняваме свободно да идва и си отива. Родолюбието и Единението са за всички. Неуместни са каквито и да е забрани или прегради. Когато поредният Знаменосец се спъне или падне, други Българи понасят знамето към Успеха ни. Да, отправяме предупреждения за потенциални опасности, но не заплашваме никого. Всеки може да постъпи както желае и да си носи последствията. Съкровеното родолюбие се гради от тези, които въпреки трудностите, доказват с дела, приноси и Един_Е_Ние своята преданост към България. Всички можем да дадем или вземем нужното, за да се вдъхновяваме за най-доброто, на което сме способни.

                                                  З А Я В А:

АЗ, БЪЛГАРИНЪТ, който се припознавам за наследник на великите ни държавници, от български родословия, управлявали и защитавали българските земи и народа си, работили по Божия воля за духовното израстване на човечеството, посявали по света семето на ИСТИНАТА и единното познание за управление живота на Земята: „Каквото горе, такова и долу”, 

                         ЗАЯВЯВАМ НАЙ-КАТЕГОРИЧНО: 

 Мое знаме и закон е ИСТИНАТА. Тя е само една, общочовешка е, дадена от Твореца. Всеки лозунг, земен закон или писмен акт на държавност от която и да е държава по света, съставени в разрез с моето знаме и закон, са нелегитимни, незаконни, не се отнасят за мен, не са мои, нямат сила над мен и нямам обвързаности с тях. Мой господар е Творецът.

Мое действие е действие в ИСТИНАТА. Тя е само една, общочовешка е, дадена от Твореца.

Всичко, което управниците в която и да е държава по света вършат извън Истината, е нелегитимно, не е мое, не ми принадлежи, не е моя отговорност. Аз нося отговорност за действията си само пред Твореца.

Моя държава е държавата на ИСТИНАТА. Тя е само една, общочовешка е, дадена от Твореца. 

Българският дух отново се възражда, за да изгради поредната държава на Божият Дух и Истината. 

Дойде времето, за което Христовият импулс заяви: „ Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, законници, дето взехте ключа на познанието: сами не влязохте, но и на влизащите попречихте”. 

Всяка земна държава, която реши да посегне на Държавата на Истината, изгаря от Божията Любов и Божията Светлина, които тя носи в себе си. 

 Това заявление го провъзгласих в година 1337-ма на Аспарухова България, месец август, ден шести, Преображение Господнеили ден 15, месец Огнен по Новият български календар, в година втора от Ерата на Мира.

                                                                                           www.ProektNovaBG.com

Предишна статия

Song from a Secret Garden – ‘Alone, Together’

Следваща статия

Послучай 75 години от победата над фашизма Националният съвет на ветераните удостои с награди хора, които допринасят за почитането на загиналите за свободата на Родината

Други интересни