КОЙ СПИРА ИНВЕСТИЦИИИТЕ В ОБЩИНА ХИСАРЯ?

Автор: Няма коментари Сподели:

                                  Автор: Ирина Кирилова 

 Красновските минерални извори са известни още от древността. Чела съм, че римляните спирали на тези извори, за да лекуват раните на своите коне. Имаше време, когато санаториумите на Красновски бани нямаха места, а плажът беше любимо място за развлечение и спорт. 

 И днес се намериха хора, които по времето на кмета – инж. Вълко Макавеев купиха пуста и гола земя, а сега там е едно райско кътче. И естествено, близо до красновските извори, те използват минералната вода . 

 Ако някои хора си мислят, че минералната вода може да се лее така и да се пилее, общината не мисли така. Затова е направила Наредба за отдаване на разрешителни за водовземане. Общината определя ползването на минерална вода и таксите. При вземането на решение Общинският съвет се ръководи от изискванията на Закона за водата, решение № 27 от 4 февруари 2011 година и решение № 28 от 4 февруари 2011 година на Министерството на околната среда и водите, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от Закона за общинската собственост и други нормативни актове. 

За да даде разрешение, общината трябва да има ресурс, трябва да има охранителна зона около водовземните съоръжения. 

Община Хисаря издава разрешения за балнеологична дейност, за обществени бани, за СПА хотели, за спорт и туризъм. 

 Разрешителните за водовземане на община Хисаря имат: 

Славчо Иванов Топчийски – София – разрешително № 3662 от 1 юли 2005 година, за 6 години до 1 юли 2011 година – свършило.

ЕТ „МИБОРТА ТРЕЙД” – Таня Гинева – Пловдив – разрешително № 198 от 25 февруари 2003 година – прекратено.

„АКВАРЕКС 1 ООД” – с. Красново, Красновски минерални бани – разрешително № 1610165 от 27 октомври 2008 година, влязло в сила на 26 ноември 2008 година до 31 декември 2010 година.

Срещу „Акварекс 1” ООД има дело в Окръжния съд и фирмата е осъдена да заплати на община Хисаря 134 735 лв. по изпълнителен лист от 5 февруари 2014 година и 104 873,07 лв. дължими действия по неговото прекратяване и да изпълни действията по изземване предмета на концесията по реда на чл. 78 от ЗК. 

 Фирмата е обявена в неплатежноспособност от 29 юли 2015 година. Съдът отхвърли молбата на община Хисаря неплатежноспособността да бъде от 3 декември 2011 година. 

БАЛКАН ТАБАКО ЕООД – разрешително № 1610251 от 31 август 2009 година за двадесет години и е в сила. 

ХИСАР ПАРК СПА ЕАД РИЗОРТ АД – разрешително № 31610031 от 28 септември 2011 година – отнето. 

СОЛАР – М ЕООД – Красново, Хисаря, ж.к. Красновски бани – разрешение № 1 от 1 септември 2014 година, влязло в сила на 1 октомври 2014 година. Разрешителното е за десет години и е до 1 октомври 2024 година. За това има решение на Общинския съвет. 

На 22 юли 2014 година инж. Пенка Ганева – тогавашен кмет на община Хисаря внася докладна за водовземане на минерална вода от находище Красново № 37. Общинският съвет дава съгласие да бъде издадено разрешително за водовземане от минералната вода от находище Красново на СОЛАР – М ЕООД, с. Красново, ж.кв. Красновски бани, община Хисаря, седалище Красновски бани, представлявано от г- жа… за 10 години за СПА процедури. Място на ползване ПИ 214, ПИ 2015 от кв. 6 по плана на Красново с дебит 0,251/ сек., годишен обем 7883,9 куб.м. 

Присътвали са 14 съветници и всички са гласували ЗА. Решението е подписано от заместник – кмета Асен Сурчев, от председателя на Общинския съвет – Пено Бойновски и от организационния секретар – Валя Тинтикова.

 Напразно се рових да намеря нещо за тази фирма. Но фирмата не е използвала разрешителното и е прекратено. 

РОЯЛ САРД ЕООД – разрешително №31610031 от 29 септември 2011 година за десет години. Разрешителното е от Министерството на околната среда и водите. Информация за фирмата не излиза. 

Следващото разрешение е на:ВАЛХАЛА ЕООД – София, разрешително №16100113 от 8 август 2010 година с дата на решението 1 юни 2015 година. Тази фирма има разрешение за изменение РР 0001 от 1 юни 2015 година. На 19 юни 2017 година от фирмата подават заявление за изменение на разрешителното за спорт и отдих в местността „Поленака”, УПИ 125052 в землището на Красново и заявяват 1.5 / сек. до 46 492 куб.м. годишно. 

Обществеността е трябвало да даде мнение до 7 юли 2017 година. Би било интересно да разберем защо точно срещу искането на тази фирма беше организирано пристигането на 26 коли с хора от Красново на декемврийската сесия и защо кметът на селото наговори по една радиостанция предположения и съмнения, без задълбочаване в материята. 

Още по – интересно ще е да научим какъв е дебитът на минералната вода на минералния извор. А най – интересно би било да разберем как искаме да няма безработица, а не искаме хората да строят, да облагородяват, да наемат работници и служители.

               За да разбера всичко това, ето какво попитах управителя на фирмата: 

– Разтревожени ли сте, че на сесия на Общинския съвет в Хисаря съветниците не взеха решение да ви продължат разрешителното поради неуточнен дебит на минералния извор в Красново? 

– По – скоро съм разочарован от липсата на усет към инвестициите и липсата на диалог. 

– Вие на гола поляна построихте Аква терми, които привличат хора от цялата страна и от чужбина. В тях има 19 апартамента, два кръгли басейна, три сезонни басейна и открит плувен басейн. Колко дебит би ви задоволил за новия закрит плувен басейн, който сте планували да построите? 

– С над сто легла, шест басейна и над петстотин външни посещения през почивните дни на лятото, ни са необходими минимум 1.5л./сек. 

– Дали сте досега заради разрешителното, което имате, и искате да продължите, десетки хил. лв. на държавата. Защо не на общината? Вие сте на нейна територия! 

– Да, ние сме платили над 100 хиляди лева на държавата до сега. Подали сме заявление да плащаме до общината, но още няма решение на Общинския съвет. Уточнявам, че ние сме на това място, след като спечелихме земята на търг, когато кмет на община Хисаря беше инж. Вълко Макавеев. 

– Откакто сте на Красновска земя, това е четвъртият кмет, с който работите. Защо не стигате до разбирателство? 

– Нужен е повече диалог. 

– Ако Общинският съвет вземе решение да продължи разрешителното ви, какво ще спечелят община Хисаря и хората от Красново? 

– Ще ускорим инвестициите и ще удвоим наетите служители за две години. 

– Сега при нас работят осемнадесет човека.Да предположим, че не се събере мнозинство, за да мине искането ви! Мислили ли сте за провал, или и вие сте като мен – аз казвам ТРЯБВА, а не АКО. 

– Ще продължим да работим, но ще спрем инвестициите.

– Накрая си позволявам да ви кажа, че многото ядове изхабяват емоционално, а това срива тялото ни. Дръжте се и не мислете, че всичко е пари! Животът е ценен, когато можете да го продължите. А вие сте го направили. Построили сте една красота в тръните, прегръщате три деца, какво по – хубаво от това? 

                                                                                   ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Аплодират на крака българската Тоска Соня Йончева в Метрополитън опера!!!

Следваща статия

ХИСАРЯ СЕ СЪБУДИ…

Други интересни