Всеки собственик на кола може да се присъедини към делото за винетките!

Автор: Няма коментари Сподели:

До 2 февруари 2016 г. всеки правоспособен собственик на автомобил може да се присъедини към дело срещу новите цени на винетките, образувано във Върховния административен съд (ВАС), съобщава Правен свят.

Процесът е заведен от Николай Филев от София. С определение ВАС вече е признал, че понеже той е правоспособен водач и притежава автомобил, негови права и законни интереси са пряко и непосредствено засегнати от новите цени на винетките, тъй като няма как да се движи по републиканските пътища, ако не плати винетна такса.

Предмет на делото е Постановление № 317/17.11.2015г. на Министерския съвет, с което беше изменена Тарифата за таксите, които се събират от агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ). Тя е подзаконов нормативен акт и ВАС нареди да бъде публикувано обявлението за оспорването му в Държавен вестник. Така всеки, който има правен интерес т.е. според разбирането на ВАС всеки правоспособен собственик на автомобил, може да се присъедини към оспорването до началото на устните състезания по него, което се очаква да е на 2 февруари от 14 ч., за когато е насрочено заседание по делото.

С оспореното постановление на кабинета цената на винетката за лека кола за тази година скочи на 97 лв., което е с 30 лв. повече от таксата за 2015 г. В жалбата си до ВАС Николай Филев заявява: “Извън медийните изяви на министъра на регионалното развитие и благоустройството, че причината, налагаща промяната в цената, е фактът, че винетните такси не са променяни от 2008 г., то липсват каквито и да е било мотиви към предприетото изменение на нормативния акт”.

Затова той оспорва промените в постановлението като приети в разрез с административнопроизводствените правила и се позовава на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Той регламентира, че изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Освен това задължава съставителите на проекти да ги публикуват на интернет страниците си с мотивите и доклада и да дадат най-малко 14 дни на заинтересованите от предлаганите изменения да изразят становище .

“Нито на страниците на Министерския съвет, нито на страниците на МРРБ, като съставител на проекта на постановление за изменение на тарифата, не бе публикуван същият, ведно с мотивите, респективно докладът към проекта”, пише Филев в жалбата си до ВАС. Така, според него, освен, че са били погазени принципите, прогласени от чл. 26 ЗНА, но и той самият е бил лишен от възможност за активно участие в производството по изменение на цените на винетките.

http://fakti.bg/

Предишна статия

Тихомир и Тихомира празнуват имен ден!

Следваща статия

Вижте какво е състоянието на републиканските пътища рано сутринта днес!

Други интересни