Първата цивилизация възниква около Варна и около Черноморието

Автор: Няма коментари Сподели:

Коментар относно: “България, Балканският полуостров и прилежащите му области – люлка на Евразийската цивилизация”

В момента технологиите на Машинно обучение и Изкуствен интелект (ИИ) напредват много, много много полезно за избистряне на историята ни и тази на Света би било да се обучи един ИИ на всички източници, предмети, находки, за да се види какво Изкуствения интелект ще намери и ще разчете (обучаваме го на всички древни езици и техните форми).

За пореден път се убеждавам, че няма славяни, прабългари и траки, ами това са едни и същи хора, затова не може да се говори за поглъщане или сливане 2 или 3 народности (ако добавим траките). 

Всички тези народи са различните части (племена) на един и същ народ, затова ще намираме постоянно съответствия. Титлата кан, както изглежда е друга форма или съкратена форма на канас/княз/кнез и т.н. Тоест титлата княз е обща за славяни и (пра)българи поради техния идентичен произход. Славяните са едно по ново име на траките.

Прародината на тези народи е Балканите и Причерноморието. И както множество стари автори сочат българите сред тях са неговото ядро и един от най-големите и цивилизационно най-развит клон, дал най-голям принос в оформянето на тази общност.

Първата цивилизация възниква около Варна и около Черноморието, и след това се разпространява из света. Не случайно в Библията, българите се извеждат от Зиези (внук на Ной), което индикация за древния ни произход. 

Не случайно древния български календар започва от летоброенето от преди 8000 г. Не случайно генетичните изследвания на българите показват, че сме носители на гени на хора живели на Балканите 8 000 -12 000 г. пр. Христа, както и на такива живели преди 25 000 г. пр. Хр на Балканите. Знака на рода Дуло се среща на керамика от преди 5000 години, същото важи и за знаците от БГ килими.

В потвърждение, следните генетични изследвания хвърлят светлина върху казаното:

1) Ново генетично изследване (тепърва резултатите ще излязат) – интервюирания е леко объркан от собствените си резултати и изводи (на моменти не знае как да интерпретира резултатите), т.к. е под влияние на старите догми (прабългари = тюрки), но все пак дава важни сведения. За мен следните резултати бяха доста интересни:

“Но имаме резултати от културата Езеро, от Югоизточна България, която е от ранната Бронзова епоха и, която изглежда, че свързва хората от тази култура с бъдещите хети и троянци. Това е потвърдено и от археологията многократно и се знае поне от половин век насам. Но сега вече виждаме и генетичните паралели между двете. Нещо от тези древни групи от Бронзовата епоха по един или друг начин е оцеляло до днес у нас българите, тъй като ние също носим определено количество кръв и гени от същите тези хора, може би от порядъка на между 5 и 10%, което ни свързва с хетите, антична Анатолия и троянците.” – Връзка на древните българи/балканци (от 3000 пр. Хр.) с троянците и Хетите (дефакто техни създатели)…

“Те излязоха от хаплогрупа R1A и то Z-93, което е хаплогрупата отново на скитските, но повече на индоарийските племена, бъдещите индоарии, които по-късно завладяват Индия.” – Връзка с арийските племена завладяли Индия (някои от които след това се връщат на Балканите). По между другото, древното име на днешната територия на България е “Ария” (закодирано и в самото име Бълг-ария). Има го на древните карти.

“От среднобронзовата епоха имаме също много интересни резултати, които пък свързват популациите на днешната територия на България с бъдещите микенци.” – Връзка с древното балканско население създало Микенската цивилизация. Тракийски лични имена се срещат на плочици с Линеар А и Б открити на о. Крит.

“Още нещо, което забравих да добавя – имаме и още един секвениран прабългарин, който обаче е от алцековите българи в Унгария. И тук бързам да кажа, че е в известно противоречие с хаплогрупата от Байкал, но този човек е на 90% идентичен със съвременните българи и е свързан с аланите от Салтово-маяцката култура, което ни подсказва, че това прабългарско племе е тръгнало изключително отдавна от Байкал.” 

“За мен най-интересното беше, че този човек е почти неразличим от съвременните българи, което подсказва, че или прабългарите са се смесили със славяни и в Унгария или те всъщност са много по-голям компонент от съвременната българска народност отколкото си мислим, че са били някакво малко племе. А като гледам един прабългарин от 6 или 7 век, колко близък е до съвременните българи като популационна генетика, това ми подсказва, нещо в което и много други вярват, че прабългарите са с много съществено генетично влияние в съвременните българи и ние сме на първо място прабългари.” 

– Тоест славяни или няма или са идентични/близки групи хора с “прабългарите”. Цялата тази статия е много предварителна (не са излезли всички резултати). Но резултатите показват връзката с древното балканско население.

2) “Къде са живели прадедите на днешните българи преди 2000 години” – предишни генетични изследвания на българите и европейците:

“Около 22% от българите спадат към хаплогрупа I-L460 (I2a) – за нея се смята, че е възникнала на Балканите. Сиреч мъжът, при когото се е появила мутацията, характерна за всички негови наследници, и който е живял преди 28 до 33 хил. години, най-вероятно е бил балканец.” – Забележете, че 22% от българите носят гените на човек живял на Балканите преди 28-33 хиляди години! Това значи, че българите сме на балканите от поне 28 хиляди години! По древно от това здраве му кажи – носим гените на най-древното балканско население, разпространило цивилизацията в по-късни епохи по света…

“Около 20% от българите спадат към хаплогрупа E-V68 (E1b1b1a) – за нея се смята, че е възникнала в Северна Африка преди около 24000 години.”

“Около 18% от българите спадат към хаплогрупа R-M420 (R1a) – за нея се смята, че е възникнала в Евразия преди около 22000-25000 години. Още не е ясно точно къде е възникнала, а историята на тази хаплогрупа изглежда е тясно свързана с разпространението на индо-европейските езици. Човек, живял преди около 3638 години на територията на днешна България (открит в некропол в местността „Кайряка“, до Меричлери, Хасковско), спада към хаплогрупа R1a1a1b2 (R-Z93). И сред днешните българи се среща същата хаплогрупа.”

“Около 11% от българите спадат към хаплогрупа R-M343 (R1b) – за нея се смята, че е възникнала в Азия, но е най-разпространената хаплогрупа в Западна Европа. Човек, живял преди около 6448 години на територията на днешна България, спада към подгрупа R1b1a. И сред днешните българи се среща същата подгрупа. Oще 8 души, живели преди около 7901 до 10835 на територията на днешна Сърбия и Румъния, спадат към същата подгрупа. Друг човек, живял преди около 4725 години на територията на днешна Хърватска, спада към подгрупа R1b1a1a2a2 (известна и като R-M269). Сред днешните българи същата подгрупа се среща в около 10.5% от мъжете, сиреч това е основната подгрупа на R1b.” – Отново връзка с древното балканско население…

“Около 10% от българите спадат към хаплогрупа J-M172 (J2) – за нея се смята, че е възникнала в Близкия Изток преди около 15000-22000 години. Човек, живял преди около 3550 години на територията на днешна Хърватска, спада към хаплогрупа J2b2a. И сред днешните българи се среща същата хаплогрупа. При ДНК изследвания на останки от древни жители, смятани за принадлежащи към минойската и микенската цивилизация, се оказва, че те принадлежат предимно към хаплогрупа J2a1 (линк). Сред днешните българи същата хаплогрупа се среща дори по-често от J2b2a (линк).” – Връзка на древните българи и техните предци с минойската и микенски цивилизации (дефакто този клон на българите са техни създатели)…

“Около 5% от българите спадат към хаплогрупа G2a – открити са останки на 7 индивида, живели на територията на днешна България преди около 8175 до 4758 години, спадащи към подгрупи G2a2a и G2a2b. Сред днешните българи се срещат същите подгрупи.” – Отново връзка с древното балканско население…

“Около 4% от българите спадат към хаплогрупа I1 – към нея спада и авторът на тези редове. Смята се, че е възникнала в Европа. В днешно време е най-разпространена в Скандинавия. Човек, живял преди около 4450 години на територията на днешна България, е принадлежал към хаплогрупа I. По негово време подгрупата I1 може би даже още не е съществувала.”

“Разгледаните 7 хаплогрупи обхващат около 90% от българите. Дори и да нямахме никакви данни от древни ДНК, можехме да отбележим следния факт: поне 90% от днешните българи по бащина линия имат произход, подобен на албанците, гърците и румънците, които пък са считани за наследници на хора, живели на Балканите преди 2000 години. Този процент всъщност трябва да е и по-висок, ако разгледаме и други хаплогрупи на Y-хромозомата.”

“Древните ДНК данни също ни дават основание да твърдим, че днешните българи до много голяма степен са генетически наследници на хора, които са живели на Балканите преди 2000 и повече години.”

Българи, румънци, молдовци, македонци, сърби, албанци, дори и с гърците, включително с  хървати и дори унгарците сме почти с идентични гени по мъжка линия. Много близки сме генетично с останалите славянски народи в Източна Европа. Колкото са по-далече географски от нас другите, толкова повече нарастват разликите.

                                                                                       Доктор Стоян Йорданов

Предишна статия

Трамп заяви: Наоколо само предатели, но ние не се предаваме, справедливостта ще победи!

Следваща статия

Ивелин Михайлов за Света днес!

Други интересни