“Човек е пратен на Земята да се очисти, а ще се очисти , когато учи.”

Автор: Няма коментари Сподели: