Нищо ново под слънцето!

Автор: Няма коментари Сподели:

Италия напр. в периода 1923-1927 г. по законодателен път се превръща в държава с един национален избирателен район като постепенно са премахнати всички конституционни и конвенционални ограничения за властта и се изгражда полицейска държава. Мусолини става единственият човек, определящ дневния ред. Ликвидирани са парламентарните избори и местната автономия, забраняват се и всички останали партии. Така той се превръща в абсолютен диктатор. 

Германия по времето на Хитлер също става еднопартийна, тоталитарна държава, оглавявана от фюрер и одобряването на законите също зависи от него. Като всяка от този тип, при нея се наблюдава сливане на националното правителство с управляващата партия, В крайна сметка обаче фюрерът има последната дума по отношение на всички държавни решения.Наблюдава се дублиране на различни институции и постове, целта на което е винаги да има механизъм, който да изпълнява неговите заповеди.


  1. България и фашизмът
    Още през юни 1923 г. започват антифашистки бунтове в България последвани от първото в света антифашистко въстание – Септемврийското. В периода на Втората световна война в страната е въведено военно положение и са приети редица законови ограничения на правата на човека, включително пакет антисемитски закони.Една група български историци напоследък активно пренаписва историята и отрича наличието на фашизъм в България. У нас нямало било фашизъм, а само някакъв си авторитаризъм. Дали фактите потвърждават тези твърдения? Да си припомним какви закони приеха „нефашистът“ Филов, министрите и депутатите в 25 ОНС. Започва се с икономическата власт.

  2. През април 1940 г., по подобие на немската фашистка практика, е приет Закон за гражданската мобилизация, чрез който правителството поема прякото ръководство на по-голямата част от българското стопанство. На 29.12.1940 г. по инициативата и под патронажа на Филов е приет „Закон за организиране на българската младеж“, на чиято основа се създава фашистката младежка организация „Бранник“ (издържана от държавата), чиито членове носят фашистки униформи и фашистки отличителни белези. На 21.01.1941 г. е приет фашисткият антисемитски Закон за защита на нацията. На 1.03.1941 г. във Виена Богдан Филов подписва присъединяваното към фашисткия Тристранен пакт, за което е ратувал повече от Борис ІІІ дори. През април 1941 г. е създадена „Дирекция на националната пропаганда“ по националсоциалистически Гьобелсов модел.

  3. На 13.12.1941 г. Народното събрание приема декларацията за обявяване на безсмислена и от нищо не предизвикана война на Великобритания и САЩ, донесла масовите бомбардировки над София, хиляди жертви, огромни разрушения. По предложение на правителството на Богдан Филов 25 ОНС (септември 1941 г.) приема изключително тежките поправки във фашисткия ЗЗД (Закон за защита на държавата). Допълват се 13 и се добавят 15 нови члена на закона, в които санкциите се увеличават дори за най-малкото провинение, смъртното наказание се въвежда широко, включително и за непълнолетните. Делата по ЗЗД се водят от военнополевите съдилища, понеже се използва признакът „военно време“. С активното участие на Филов през август 1942 г. се създава антисемитската държавна терористичната организация „Комисарство по еврейските въпроси“. През същата година с решение на Богдан Филов и неговото правителство се разтурят 20 обществени организации (масонски ложи, реторианци, пен-клуб и т.н.), свързвани с еврейството.

  4. На 12 февруари 1943 г. Министерският съвет на „нефашиста“ Филов приема спогодба за изселване на 20 000 евреи в Германия, която по-късно не е реализирана заради протестите на депутати, борбата на БКП и реакция в обществото. През март 1943 г. обаче българската администрация в Македония и Тракия, ръководена от Филов – примерен слуга на германския райх, депортира в лагерите на смъртта 11 343 евреи.
    Тези фашистка дейност в цялата й съвкупност е правна основа на характерната за фашизма терористична дейност, включително – рязане на глави, палене на къщи, убийства без съд и присъда, без сражения, масови депортации, концлагери, включително убийства на деца и непълнолетни. Фашистката правна система в България е подсигурена от специализирани типични фашистки властови структури. Филов говори и действа като убеден фашист. На 13.12.1941 г. той заявява: „…ние, наред с останалите държави от Тристранния пакт, ще можем да допринесем за създаването на новия ред в Европа“.

  5.                                                                                                             https://afera.bg/

Предишна статия

Запитване до приятелите ми юристи – след като е ограничено напускането на областните градове, не е ли редно, да се удължат сроковете на закупените винетки и съответно по каква процедура, благодаря?

Следваща статия

СИГНАЛ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА

Други интересни