СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ в периода 2007-2019 Г

Автор: Няма коментари Сподели:

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предоставяме на вашето внимание справка за проектите на община Хисаря по оперативните програми, финансирани със средства от европейските фондове от годината на тяхното стартиране – 2007 г. Страните от ЕС са длъжни да поддържат такива системи с оглед прозрачност и информираност на обществеността. За да улесним вашия достъп до по-подробна информация, сме ви предоставили линкове към източника. Има, обаче, и други финансиращи фондове, за които няма информация в ИСУУН – ПУДООС, доскоро Програмата за развитие на селските райони и др. Постарали сме да ви предоставим допълнително информация и за тези проекти, доколкото ни е известна.

Правим го за всички будни и интелигентни хора, които искат да са обективно информирани и, на които вече не е достатъчно да слушат необосновани внушения за заслуги и съмнителни обещания.

Проекти, договорени през мандат 2007-2011 г. с кмет Г.Пирянков

наименование на проекта

финансираща програма

дата договор

дата  начало

дата край

стойност на проекта в лв.

Линк за справка

1

Обновяване, подобряване и топлоенергийна ефективност на ОДЗ Мечо Пух гр. Хисаря

ОП Регионално развитие

18.7.2008

1.8.2008

1.12.2009

930 757,00

?&

2

Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря

ОП Околна среда

27.11.2008

  23.12.2008

23.11.2012

12 043 212,00

?&

3

Подготовка на инвестиционен „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря

ОП Околна среда

10.11.2008

23.12.2008

23.6.2010

1 255 830,00

?&

4

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ”Пинокио”, ЦДГ “Дъга”, ОУ “Климент Охридски”, град Хисаря и ОУ”Христо Ботев” с. Красново, Община Хисаря

ОП Регионално развитие

4.11.2010

19.10.2011

19.10.2013

540 684,00

?&

5

Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.Момина баня, гр.Хисаря

ОП Регионално развитие

20.5.2011

16.3.2012

  16.09.2013

799 955,00

?&

6

Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря

ОП Регионално развитие

22.7.2011

19.7.2012

6.7.2015

3 803 377,00

?&

7

Реконструкция и подмяна на амортизирана вод.мрежа на с.Старосел

ПУДООС

2008

1 689 255.74

pudoos.bg › wp-content › uploads › 2011/07 › august

8

Битова и дъждовна канализация с.Старосел

ПУДООС

2008

2500000,00

9

Битова и дъждовна канализация с.Паничери

ПУДООС

2008

500000,00

Забележка: по проектите по ПУДООС са отпускани допълнителни средства за довършване . Посочени са първоначалните суми.

Проекти на Агенцията за социално подпомагане, в които общината е партньор наред с други общини

10

Подкрепа за достоен живот

ОП Развитие на човешките ресурси

4.10.2010

8.10.2010

28.2.2015

?&

11

И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО

ОП Развитие на човешките ресурси

14.9.2011

30.9.2011

31.12.2015

?&

12

Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир

ОП Околна среда

21.3.2012

17.4.2012

17.8.2015

30 943 777,00

?&

Проекти, подготвени в предишните мандати и завършени или изцяло изпълнени в мандат 2011-2015 с кмет П.Ганева: Виж в горната таблица проектите под № 2, 4, 5, 6, 10,11 и 12, както и отчасти по ПУДООС.

Проекти, подготвени и изпълнени през мандат 2011-2015 г. с кмет П.Ганева

наименование на проекта

финансираща програма

дата договор

дата  начало

дата край

стойност на проекта в лв.

Линк за справка

1

Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса

ОП Административен капацитет

1.3.2013

25.4.2013

25.4.2014

89 899,00

?&

2

Повишаване ефективността на общинската администрация на община Хисаря чрез изготвяне на Функционален анализ

ОП Административен капацитет

12.7.2013

15.8.2013

15.8.2014

83 100,00

?&

3

Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински 4политики за развитие

ОП Административен капацитет

18.9.2013

7.11.2013

7.10.2014

75 788,00

?&

4

Община Хисаря – пример за учеща се организация

ОП Административен капацитет

27.6.2014

1.8.2014

1.10.2015

180 097,00

?&

5

Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса

ОП Административен капацитет

1.3.2013

25.4.2013

25.4.2014

89 899,00

?&

6

Реконструкция на открит спортен комплекс „Крепост”

ПРСР

2014

2017

Около 5500000,00

www.dfz.bg

Проекти, подготвени в през мандат 2011-2015 г. с кмет П.Ганева и завършени или изцяло изпълнени в мандат 2015-2019 с кмет П.Дойкова: не открихме

Проекти, подготвени и реализирани през мандат 2015-2019 г. с кмет П.Дойкова:

наименование на проекта

финансираща програма

дата договор

дата  начало

дата край

стойност на проекта в лв.

Линк за справка

1

Изграждане на дренаж за отвеждане на подпочвени води в Дом за стари хора с. Старосел” във Фонд социална закрила

Фонд „Социална закрила”

27000,00

Проекти, подготвени през мандат 2015-2019 г. с кмет П.Дойкова, които ще се изпълняват през следващия мандат:

наименование на проекта

финансираща програма

дата договор

дата  начало

дата край

стойност на проекта в лв.

Линк за справка

1

Обновяване, благоустрояване и паркоустрояване на площадни пространства, пешеходни алеи, зелени площи в с. Старосел, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Красново, община Хисаря

 Програма за развитие на селските райони

сеп.17

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/to_2017_news/-43-2014-2020-15-/

2

Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община  Хисаря

 Програма за развитие на селските райони

сеп.17

5837128,22

www.dfz.bg

3

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в населените места на Община Хисаря

 Програма за развитие на селските райони

мар.18

1952589,08

www.dfz.bg

4

Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община  Хисаря

 Програма за развитие на селските райони

окт.17

5383692,33

www.dfz.bg

Оставяме на Вас да си направите изводите:

  • Кой какви проекти е подготвил и оставил?

  • Кой какви средства е усвоил?

  • Кой кмет е  имал и кой е нямал подкрепата на мнозинство в общинския съвет?

  • Има ли връзка между спечелени проекти и принадлежността на кмета на община Хисаря към управляващата партия?

Ще ви спестим информацията с пропуснатите възможности.

Но ще си позволим да ви припомним какъв беше общинският съвет и мнозинството, през тези три мандата. Правим това, водени от идеята, че ако имаме слаба памет, вероятността да повтаряме една грешка е много по-голяма!

МАНДАТ 2007-2011

МАНДАТ 2011-2015

МАНДАТ 2016-2019

партия

кмет Г.Пирянков

Кмет П.Ганева

Кмет П.Дойкова

общински съветници

общински съветници

общински съветници

Атанас Куковски

Атанас Куковски

Атанас Куковски

Коалиция за Хисаря

Рангел Спасов

Рангел Спасов

Борис Витев

Нено Мавров

Нено Христов Костов

Стоян Попов

Джован Чемишанов

Бойко Гавраилов – председател на ОбС

Бойко Гавраилов

Бойко Гавраилов

ГЕРБ

Даниела Александрова

Александър Александров

Александър Александров

Стоян Найденов

Стоян Найденов

Пенка Ганева

Васил Пендев

Пено Бойновски

Пено Бойновски – председател на ОбС

Пенчо Шапков

БСП

Ива Вълчева

Ива Вълчева

Ива Вълчева – председател на ОбС от 19.06.2018

Нели Кацарска

Нели Кацарска – зам.председател на ОбС

Мария Мустакова

Иван Берберов

Пенка Рахова

Гатьо Султанов

Йонка .Марковска

Анко Марински

ПП “АТАКА”

Христо Топалов

Геолги Топузлийски

независим

Нено Жутев

ПП ВМРО

Вълко Макавеев

Вълко Макавеев

Партия на Зелените

Пенка Дойкова

Георги Пирянков

Вяра Зафирова

Митко Нейчев

Георги Пирянков

ПП “Защита”

Иван Чавов

Пенка Пирянкова

Боянка Иванова

Гатьо Султанов – председател на ОбС до 19.06.2018

Коалиция “Промяна “

Стефан Недевски

Ненко Костов

НФСБ

Изготвила Иванка Богунска – кандидат за общински съветник от Социалистическа партия “Български път”

Предишна статия

ПРЕЗ ПРОСОТО ТРЪГНАХА

Следваща статия

РОБИ НА ДЪРЖАВАТА…

Други интересни