„Аферата Гатев“ е зловещо показно как СИМБИОЗАТА, управляваща държавата… (част 2)

Автор: Няма коментари Сподели:

Сега – пак внимание! – ВДС изобщо не е приложен към преписката, а самият Георги Гатев изобщо не е знаел за него и поради това не е искал и неговото прилагане и прослущване пред ДКСИ! 

И още нещо важно, за което ще стане дума нататък! За всички тия разговори, описани от ДАНС с изрази като „не е изключено“ и „може да бъде изведено основателно ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ“ за какво са си говорили, се съди единствено по разпечатки от телефона на Георги Гатев, защото СРС няма!

Няма и никакви приложени от З броя декларации! А посочените публикации от пресата са от адвоката на Захариев, който е изготвил и лично депозирал молбата му в Бюрото,  с конкретни отметки, извършени лично от него след входирането и.

ВАС абсолютно погрешно интерпретира нормата на чл.40  ал.1 т.8 вр. чл.42 ал.1 т.2 от ЗЗДИ относно тълкуването на понятието „надеждност на лицето от гледна точка на опазване на тайната“.

В конкретния случай не се касае за опазване на тайната изобщо, въобще по принцип, а трябва да са налице определени от закона признаци и обстоятелства извън самия факт на издаване на тайната. В този случай следва да са налице „факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на лицето“.

В решението си ДКСИ  е приела за несъстоятелно това твърдение и го е отхвърлила със следните мотиви:„… На следващо място, прилагайки матер. закон, проучвателния орган ДАНС е приел, макар и да не е доказал по безспорен начин, че Гатев е ненадежден от гледна точка на опазване на тайната – чл.40 ал.1 т.8 вр. чл.42 ал.1 т.2 ЗЗКИ. Основанието обуславящо правния извод за ненадеждност на Гатев от гледна точка на опазване на тайната са данни относно факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на лицето. ДКСИ приема, че твърдяната от проучвателния орган възможност не е била установена по безспорен начин, поради липса на категорични данни в приложените към делото материали. Още повече, общо е разбирането /в това число и на ДКСИ/, че да служат като средство за изнудване, тези факти следва да са дискредитиращи или злепоставящи лицето“.

Схващате ли за какъв абсурд става дума? ВАС е препотвърдил „нарушение“ на закона, извършено от Георги Гатев, което ДКСИ е отхвърлила като неоснователно и недоказано!!!

Срамно и някак недостойно е, когато става дума за ДАНС и ДКСИ, да четем в справките и становищата им изрази като „може“, „предположение“, „намеква“, „не е изключено“, които сочат единствено за недоказаност на тези твърдения, още повече че от така цитираното не следват абсолютно никакви изводи, че се дава каквато и да индикация за възможност на Захариев да разбере, че срещу него се прилагат СРС, а единствено, че се разяснява процедурата по закон и съгласно приетите правила на Бюрото за работа по сигнали от граждани, какъвто е и този случай.

СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВСветлозар Георгиев, съдия от Варненски окръжен съд. За капак – Веселина Томова и сайта АФЕРА, ни в клин, ни в ръкав!

В  прес-съобщението на прокуратурата се чете: „.. обвиняем магистрат провел лична среща в заведение с въпросния член на НБ., след което посетил сградата на НБ, където заявлението му за проверка било прието не по установения ред /по указание на члена на Бюрото то било изготвено от адм. секретар на НБКСРС в служебния и кабинет и на служебния и компютър/“

В решението на ДКСИ пише: „… На 28 март 2017 е документиранасреща на Гатев със Светлозар Георгиев., привлечен като обвиняем по чл.294 ал.4 НК. По настояване на Гатев срещата се е състояла на място осигуряващо конфиденциален разговор.  Според ДАНС са налице основания да се счита, че на срещата са коментирани въпроси, свързани с прилагани СРС спрямо Светлозар Георгиев. Същият ден със съдействието на Гатев е подал жалба, която е написана под негова диктовка от адм. секретар и на служебния и компютър. ДАНС е установила наличието на контакти между двамата преди, по време и след подаването на жалбата.“

„…Георги Гатев. подържа контакти с Веселина Томова, журналист, главен редактор на ел.сайт Афера. Според ДАНС,в резултат на осъществена комуникация между двамата на 20.03.2017, още същата вечер на интернет страницата на медията е публикувана статия в подкрепа на Светлозар Георгиев…“

В решението на ВАС четем: „…Според мотивите на решението, на 28 март 2017 година е документирана лична среща на Гатев. със Светлозар Георгиев… Предполага се, че на срещата са коментирани въпроси, свързани с прилагани срещу Светлозар Георгиев СРС, тъй като още същия ден Светлозар Георгиев подава молба написана под негова диктовка, от адм. секретар. Има нейни обяснения, че няколко дни преди това е била уведомена от Гатев за предстоящото подаване на молбата. ДАНС е установила наличие на контакти между двамата преди, по време и след подаване на жалбата.

„…Установени са контакти на Гатев с журналистката Веселина Томова, главен редактор на електронния сайт Афера. Според ДАНС в резултат на осъществена комуникация между двамата на 20 март 2017 още същата вечер на интернет страницата на медията е публикувана статия в подкрепа на Светлозар Георгиев“.

Младши инспекторката, „творила“ малоумните „справки“ на ДАНС пише: „…по настояване на Гатев срещата е в заведение близост до Шератон, осигуряващо конфиденциалност на разговора“.

Как така дансаджиите разбраха, че срещата е била по настояване на Георги Гатев, след като няма СРС, а единствено разпечатки на телефона? Очевидно единствено по „предположения“ на родните служби може и да те окачат на въжето.

Срещата е В „Шератон“ , а не в близост до „Шератон“, а „Шератон“ е  на 100 метра от сградата на Бюрото за контрол върху СРС, е добре да вдене младши инспекторката, набутана да подписва „справките“ на ДАНС.

Срещата става след обаждане от страна на Светлозар Георгиев, сутринта на на 28 март 2017 г., което е видно от разпечатките на разговорите на Георги Гатев. Георгиев идва от Варна във връзка с воденото срещу него дело, бърза, има среща с адвоката си. Към онзи момент, а и понастоящем, Светлозар Георгиев е съдия във ВОС, не е отстраняван от работа, с оправдателна присъда, потвърдена по-късно и на втора инстанция, не е осъждан, няма други висящи производства.

Относно  това: „налице са основания да се счита,  че на срещата на 28 март 2017 г. са били коментирани въпроси свързани с прилагани СРС спрямо Светлозар Георгиев“ – това може да напише само лице, което или изобщо не е в час, или е некадърно до степен дебилност, или просто изпълнява поръчка и трябва да изсмуква от пръстите си каквото и да било, само за да угоди на чорбаджиите си.

Какво означава „коментирани“ и каква информация може Георги Гатев да даде на Светлозар Георгиев и да му предостави, след като на същата дата Светлозар Георгиев подава молбата в Бюрото за проверка, която пък проверка започва с решение на Бюрото за контрол върху СРС на 17 април 2017 г., т.е. двайсетина дни по-късно!!!

Георги  Гатев не участва в проверката! Тази проверка и към насоящия момент все още не приключила!

Друг е въпроса, че Светлозар Георгиев, в качеството си на обвиняем, е бил напълно запознат още на 16 март 2017 г.!!! с факта, че по отношение на него са прилагани СРС, когато е бил привлечен като обвиняем и са му били предявени материали по ДП 204/2015 по описа на СЗ „А“ при СГП.

Твърди се за приложен ВДС, но той нито е приложен нито е  прослушан!

Написването на жалбата от адм. секретар на служебен компютър е абсолютно неотносимо, като същото важи и за случая с Галин Костов, и не „затвърдява“ никакви предположения при срещата да са били коментирани въпроси, свързани със СРС спрямо Светлозар Георгиев, още повече да е предоставена класифицирана информация.

ВЕСЕЛИНА ТОМОВА АФЕРААбсолютно несъстоятелен е и факта за връзката, която се прави на контакт на Георги Гатев на 20 март 2017 г. с журналистката Веселина Томова, главен редактор на сайта АФЕРА,  и статията публикувана на същата дата „в подкрепа“ на Светлозар Георгиев.  И идиот от пръв поглед ще види разминаването на датите – в публикацията и подаването на жалбата – 28 март 2017 г.

Към 20 март Гатев не  имал контакт със Светлозар Георгиев и каквото и да отношение към написването на статията, в която на всичкото отгоре не се споменава, че е подадена жалба или обстоятелства във връзка с нея, още повече, че такива статии относно Светлозар Георгиев и „в негова подкрепа“ са публикувани в същия сайт и предишни дни.

Въпросната визирана статия от 20 март 2017 г. на АФЕРА е:

ЧЕТЕТЕ, СЪДИИ, И СИ ПЛЮЙТЕ В ПАЗВИТЕ! ЕТО ГО ПОКАЗНОТО КАК СЕ СГОТВЯ СЪДИЯ! ДА ТЕ СЛОЖАТ НА СРС ОЩЕ ОТ ДЕНЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛО, ЗАЩОТО ПРОКУРОРЪТ ПРОСТО СИ МИСЛЕЛ, ЧЕ МОЖЕ БИ ЩЕ ВЗЕМЕШ ПОДКУП! ВИШИНСКИ РЯПА ДА ЯДЕ!

Смешниците от ДАНС са пропуснали обаче, че два дни по-рано АФЕРА е написала, без да е необходимо да си е говорила по телефона с Георги Гатев, следната статия:

СЪДИЯ ЗА СГОТВЯНЕ. ЗАРАДИ ГНУСНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ИГРА С МАРЕШКИ. ЗНАК КЪМ ВСИЧКИ СЪДИИ – ВИЕ СТЕ СЛЕДВАЩИТЕ, АКО НЕ СТЕ НАДУПЕНИ.

За сведение на младшата инспекторка от ДАНС и пращящите от акъл нейни чорбаджии в ДАНС, от първия момент, в който прокуратурата оповести поредната си помпозна акция и турна Румяна Арнаудова да разяснява „подробностите“ като как хванали с ДАНС корумпирания варненски съдия, АФЕРА го написа в прав текст – че това е поредната чурук дъска на ДАНС & прокуратурата. Както е видно вече, АФЕРА излезе абсолютно права и съдията дотук получи две оправдателни присъди. А ДАНС сътвори грандиозен скандал, осветявайки „оперативен информатор“, като набута за такъв действащ прокурор. Същата тая ДАНС се провали позорно и триумфално след като в продължение на почти година държа варненския съдия под пълен контрол и с бръмбари дори и в съдебния му кабинет, и накрая стана за посмешище.  Същата тая ДАНС е стигнала в падението си дотам, че вместо да понесе отговорност за тоталния си провал, прави предположения какво си били говорили Томова и Гатев по телефона.

А, че Веселина Томова била говорила с Георги Гатев по телефона?! Айде сега, само с Пеевски, Цацаров и Борисов ли трябва да се говори по телефона, че само тогава да не влезеш в поредната кретенска „справка“ на ДАНС?

ГАЛИН КОСТОВГалин Костов, бивш съдия, сега ЧСИ:

Из прес-съобщение на прокуратурата:„…заявление на подсъдим, с когото членът е в близки отношения, е изготвено и входирано по същия начин на служебния компютър на адм. секретар“

Из решението на ДКСИ: „..Установени са близки отношения на Гатев и Галин Костов, ЧСИ, който в миналото е бил подсъдим – поръчител на убийство. Със съдействието на Гатев е подал жалба на 5 април 2017, която също е написана на компютъра на адм. секретар. По категоричен начин са установени многобройни контакти между двамата преди, в деня на жалбата и в последващ по-късен период…“

Из решението на ВАС: „…. Установени са близки отношения на Гатев и Галин Костов, ЧСИ, който в миналото е бил подсъдим – поръчител на убийство. Със съдействието на Гатев е подал жалба на 5 април 2017 която също е написана на компютъра на адм секретар. По категоричен начин са установени многобройни контакти между двамата преди, в деня на жалбата и в последващ по-късен период…“

ДАНС си умре по термина „близки отношения“. Георги Гатев и Галин Костов нямат близки оношения. Познанството им е на професиална основа от когато Галин Костов е бил съдия, адвокат, а към момента действащ ЧСИ.

                                 Веселина Томова                    http://afera.bg

Предишна статия

„Аферата Гатев“ е зловещо показно как СИМБИОЗАТА, управляваща държавата…(част 3)

Следваща статия

„Аферата Гатев“ е зловещо показно как СИМБИОЗАТА, управляваща държавата, може да унищожи всеки, както и контролна институция, която вади на показ безобразията, вършени от същата тази СИМБИОЗА (част 1)

Други интересни