„Аферата Гатев“ е зловещо показно как СИМБИОЗАТА, управляваща държавата, може да унищожи всеки, както и контролна институция, която вади на показ безобразията, вършени от същата тази СИМБИОЗА (част 1)

Автор: Няма коментари Сподели:

В свое журналистическо разследване АФЕРА ви предоставя да се запознаете хронологично с фактология от ДОКУМЕНТИ, въз основа на които бе отнет достъпа до класифицирана информация на заместник – председателя на Бюрото за контрол върху СРС Георги Гатев, които до този момент не бяха оповестени и бяха укривани от обществото зад булото на „класифицирана информация“ и „държавна тайна“.

Зад прикрието „държавна тайна“ обществото така и не успя да разбере заради какво точно бе отнет достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, както и какви точно „нарушения на обществения ред“ и каква точно „класифицирана информация“ е „издал“. Впрочем, от разследването ни ще ви стане ясно и че депутатите в парламента гласуваха прекратяването на мандата на Георги Гатев БЕЗ ИЗОБЩО ДА ИМАТ ПРЕДСТАВА ОТ ФАКТОЛОГИЯТА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА, БЕЗ ДА СА Я ЗЪРВАЛИ, И БЕЗ ДА ИМАТ ХАБЕР КАКВО СА ПИСАЛИ ДАНС, ДКСИ, ПРОКУРАТУРА И ВАС! Като на всичкото отгоре не пожелаха да изслушат дори и „при закрити врати“ Георги Гатев.

Разследването е по-дълго като обем от обичайното, но четенето е задължително! и си заслужава, защото благодарение на него ще разберете държавна или дебилна агенция по национална сигурност имаме, на кого козируват и слугуват ДКСИ, прокуратура и ВАС в лицето на съдебния състав, произнесъл решение, от което става дори видно това, че или е печално некадърен този съдебен състав, или е още по-печално поръчков, щом в решението си се позовава даже на текстове, отхвърлени от ДКСИ по случая!

Ще си направите и изводите може ли всеки един от нас да бъде на мястото на така „сготвената“ мишена, благодарение на пасквили, минаващи за „справки“ на ДАНС.

сотир цацаровВ началото – по безпрецедентен начин, никога неслучвало се досега! – е прокуратурата.

На 24 юли 2017 година прокуратурата излиза с официално прес-съобщение, в която заявява, че по сигнал на ДАНС е проверила лице от Бюрото за контрол върху СРС, който се бил срещал с обвиняеми и подсъдими, за да им съдейства как да подават заявления в Бюрото за контрол върху СРС. Посочени са без имена някои от случаите. Името на Георги Гатев също не е обозначено, но веднага е припознато от медиите и скандала гръмва.

На практика прокуратурата, без да има правомощия за това, преди още ДАНС официално да е отнел достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, подсказва и предначертава действията на ДАНС. На 27 юли 2017 година – СЛЕД излязлото прес-съобщение на прокуратурата – ДАНС отнема достъпа за класифицирана информация на Георги Гатев.

Нататък скандала се разгаря дотам, че се състои изслушване и в Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на СРС и достъпа до данните по закона за електронните съобщения на председателя на Бюрото за контрол върху СРС Бойко Рашков, на което присъства главният прокурор Сотир Цацаров, шефове на ДАНС, ДАТО и прочие.

Абсурдът е, че от цялата състояла се говорилня, НА НИКОГО НЕ СТАВА ЯСНО И НИТО ЕДИН ОТ САМАТА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ НЕ Е ЧЕЛ И НЕ Е ЗАПОЗНАТ въз основа на какви документи се позовава ДКСИ, ДАНС, както и в последствие ВКС, за да отнеме достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, който е член на орган, избран от Народното събрание, орган, който упражнява наблюдение върху дейността на прокуратура и ДАНС във връзка с това законосъобразно или не се прилагат СРС.

В първоначалното прес-съобщение на прокуратурата по никакъв начин не е заявено, че Георги Гатев е издал държавна или служебна тайна, а се говори за „нарушения на установения обществен ред“.

Във финалното решение на ВАС обаче, е посочено, че са издадени сведения, които са класифицирана информация /държавна тайна/. Което откъдето и да го погледнеш е престъпление. Прокуратурата обаче нито е образувала наказателно производство, нито изобщо споменава за извършено престъпление от страна на Гатев.

Преди да ви запознаем с умопомрачителните „аргументи“ и „доводи“ на ДАНС и ДКСИ за отнемане на достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, изключително важно е да се подчертае, че на Гатев е ОТКАЗАН ДОСТЪП ДО ЗАПОЗНАВАНЕ С МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОТНЕМАНЕТО НА ДОСТЪПА МУ ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ!  Така се налага той да изгражда защитата си абсолютно „на сляпо“, опирайки се единствено на споменатото в прес-съобщението на прокуратурата и на информация, изтекла в медиите, предполагайки, а не знаейки в какво точно го уличават.

На Георги Гатев е отказано да се запознае с материалите по преписката, както и с решението на ДКСИ Решение № 66 –II– 19/22.08.2017 г., въпреки искането му, което той е направил с писмо № И-2600/29.08.2017 г.

Запознаването на Георги Гатев с материалите става едва СЛЕД като делото е изпратено във ВАС. Производството е по чл.12 АПК, “касационно производство“ – обжалване на първоинстанционно решение и е под формата на „абсолютна формалност“, тъй като Гатев е в невъзможност да формулира жалбата си с оглед изискването на основание и по съдържание, предмет на касационната проверка, доказателства и забрана за нови фактически установявания /чл.209 и 212 гт.4-5, 218-220 АПК/, затова и жалбите на Гатев се основават на допускане, базирайки се единствено на прес-съобщението на прокуратурата, без никаква конкретика.

Законът за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ обаче изрично предвижда правото на защита, което се основава на осигуряването на възможност за запознаване с всички материали, особено с тези, които са предоставени на Държавната комисия по сигурност на информацията /ДКСИ/.

И сега – забележете! – за разлика от постановеното от съдебния състав на ВАС, за който ще стане дума по-надолу, гледал делото по отнемане достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, практиката на същия този съд – ВАС – е точно в обратен смисъл! Ето и съдебната практика на ВАС, прегазена от съдебния състав, пак на ВАС, гледал делото по казуса с Георги Гатев:  Решения на ВАС: Решение № С-71/16 г., Решение № 4/17.01.2018 г. и Решение № С-7/23.01.2018 г.

МИЛКА ПАНЧЕВАРешението на ВАС е под№8-2/17.01.2018 година по административно дело №С-54/17 г. на 6-то отделение със съдия докладчик Милка Панчева и член-съдии Н. Гунчев и Сибила Симеонова. Това решение също бе скрито от обществеността с мотива, че съдържа „класифицирана информация“ и така обществото остана в пълно неведение за сътворените безобразия както от ДАНС, ДКСИ и прокуратурата, така и на практика от самия съд.

А като прочетете нататък каква е точно „държавната тайна“ и заради какво точно и решение на съда, и решение на ДКСИ, и справки на ДАНС са засекретени – ум ще ви зайде!

Според съдебния състав, с докладчик – съдия Милка Гунчева /апропо, обществено известна в магистратските среди като човек на Георги Колев – шеф на ВАС/ „не отговаря на действителността, твърденото от жалбоподателя /Георги Гатев/, че ДКСИ е допуснала нарушение в правото на защита на Гатев, тъй като при започване на произовдството не е бил уведомен за параметрите на същото…“.

Това обаче е абсолютно невярно, както отбелязахме по-горе. И всички цитирани от нас по-горе решения на същия тоя ВАС са в обратен смисъл на постановеното от съдия Милка Гунчева.

Нещо повече! В самото становище на ДАНС от С-11455/8.08.2017 година, по жалбата на Георги Гатев, на лист 67 пише:

л.67 –„… Неоснователно е твърдението за съществено ограничаване на правото на защита, поради невъзможноста на жалбоподателя да се запознае с мотивите за отнемане на РДКИ“,

а на лист 68 пише: „л..68 – „В рамките на производството по обжалване на отнемането, същият има право на достъп до данните мотивирали отнемането, респективно разполага с процесуална възможност да упражни правото си на защита“.

Така самата ДАНС пише, че Гатев има право да се запознае с данните, мотивирали отнемането на достъпа му до класифицирана информация.

Гатев обача успява да разбере каква точно „държава тайна“ е „издавал“ и какви „нарушения“ на „обществения ред“ е правил ЕДВА когато делото влиза във ВАС. Дотогава играта е като в покера – „на тъмно“.

Време за абсурди! Фактическата обстановка. Описани са четири случая – Димитър Захариев – прокурор от Плевен, Светлозар Георгиев – съдия от Варненския окръжен съд, Галин Костов – ЧСИ и Ц. Цанев – адвокат.

Преди да видите за какви изсмукани глупотевини става дума, трябва да се отбележи, че има разминаване в прес-съобщението на прокуратурата от 24.07.2017 и констатациите на ДАНС и ДКСИ. В съобщението на прокуратурата не се твърди никъде за изнасяне на класифицирана информация, макар да става ясно, че се касае за едни и същи случаи.

Решението на ДКСИ приема за правилно установените факти от ДАНС, „обективирани“ в справка на ДАНС и становище на ДАНС, като в основата е друга справка на ДАНС от 18.07.2017 г., класифицирана на 21.06.2017 г.

Из решението на ДКСИ: „…Съгласно чл.346 ал.5  ЗСРС информацията, която е станала известна на член или служител на НБ при и по повод… е служебна тайна… Сред функциите и правомощията на НБ съгласно Правилника не е предвидено сред служебните задължения на членовете му да предоставят консултации на граждани в т.ч. на същите да се оказва помощ на място за изготвянето на заявления за проверка на СРС. Подържането на системни контакти с лица обект на интерес на службите и прокуратурата, предоставянето на КИ на лица относно прилагани спрямо тях СРС, както и практиката да се подпомагат гражданите по начин несъвместим с определения от закона ред са факти, които безспорно са насочени срещу обществения ред и водят на обоснован извод за наличието у жалбоподателя на дейност насочена срещу обществения ред“ /т.е. чл.41 т.4 ЗЗКИ/

Из решението на ВАС: „..Като се има предвид служебната позиция на жалбоподателя и начина на указване на съдействие /предоставяне на информация/ на конкретни лица, това поведение не може да се сведе до обикновени административно обслужване на случайни граждани. Още повече, че в служебните му задължения не се включва съдействие от технически характер, редът за подаване на заявления и сигнали на гражданите относно уведомяването им за използвани спрямо тях СРС е уреден в правилата на НБ, а отговорите се изготвят от колективен орган…“

Сега внимавайте!: Към преписката няма приложени каквито и да е доказателства, включително и длъжностна или служебна характеристика относно служебните задължения на Георги Гатев, тъй като такива не са изисквани!!!

ДКСИ е преценила събраните материали, фактите и данните отразени в становищата и справките на ДАНС и е приела за правилно отнемането на достъпа до класифицирана информация, поради наличието на законноустановени предпоставки, основното от което е – „подържани системни контакти и предоставяне на служебно известна му информация на лица, обекти на оперативен интерес и такива, на които е повдигнато обвинение, или на които е образувано наказателно производство. Това обуславя липсата на надеждност с оглед сигурността и опазването на тайната – чл.40/1/ т.6 и 8 от ЗЗКИ. В тази норма /т.8/ законадателя не е конкретизирал дали се касае за държавна или служебна тайна, което съдът счита, че е целенасочено, за да се отнася и за двете. Липсата на надежност е обвързана и с разпоредбата на чл.41 т.4 – дейност насочена срещу обществения ред. Съдът счита, че предоставянето на КИ на цитираните в справката на ДАНС лица, относно прилагането на СРС спрямо тях, правилно е квалифицирана като дейност срещу обществения ред“

Според решението на ДКСИ: „… В законодателството липсва легална дефиниция на понятието „обществен ред“ , а оттам и на „дейност насочена срещу обществения ред“. По този начин се дава възможност на правоприлагащия орган да действа в условията на оперативна самостоятелност, като се отчитат интересите на обществото във всеки момент от неговото развитие. Към момента теорията и съдената практика дефинират „дейност срещу обществения ред“ като поведение несъвместимо с етичните и моралните изисквания наложили се в обществото. ВАС –Р-10295/26.10.07, 15019/8.12.10 и 1094/3.02.16 тълкуват понятието като поведение насочено срещу правния ред такова, което нарушава важни държавни, обществени и лични интереси като обществено и лично спокойствие, правата и свободите на хората, дейността на държавните и недържавни институции и организаци или съществено засяга морала и нравствеността. Съдът приема, че не само поведение, което нарушава законово закрепени норми е насочено към обществения ред, но и такива, които съществено засягат морала и нравствеността. Освен това ВАС приема, че това понятие следва да се разбира като синоним на правов ред, а използването от националните власти на понятието обществен ред, във всички случаи и предполага наличието на действителна и достатъчно сериозна заплаха засягаща основно обществения интерес, отвъд смущаването на реда, каквото е всяко нарушение на закона. ДКСИ изцяло споделя тълкуването на ВАС оносно съдържанието на понятието обществен ред.“

В решението на ДКСИ: „… системни контакти с лица обекти на оперативен интерес на службите и прокуратурата, на такива на които предстои или са им повдигнати обвинения..“

За сведение на ДКСИ обаче, трябва да набием в мозъчните им клетки, че НЕ СЪЩЕСТВУВА ТАКАВА ЗАБРАНА! ЗАЩОТО ИМА ПРЕЗУМЦИЯ ЗА НЕВИНОВНОСТ! За целта нека прочетат – Решение на КС №7/2016 по к.д. 8/15 г.

Повечето от лицата подаващи жалби в Бюрото за контрол върху СРС са именно с повдигнати обвинения или подсъдими, и са запознати с факта за използвани срещу тях СРС, като искат проверка относно законосъобразността на прилагането им, а не за „да разбират“ дали срещу тях има СРС.

Абсолютно кретенско е да се счита, че Георги Гатев може да знае кое лице е „обект на оперативен интерес“! Гатев не може и няма как да знае дали лицето е „обект на оперативен интерес“!

Три от посочените случаи от ДАНС са на лица с повдигнати обвинения – Димитър Захариев, Светлозар Георгиев и Галин Костов, като последните двама имат оправдателни присъди на първа и втора инстанция, /не са влезли в сила/. Към момента на контактите им с  Георги Гатев не са били отстранени от работа и нямат други висящи производства.

Вижте сега кои са лицата на които УЖ Георги Гатев издавал „държавна тайна“. Как ДАНС може да те окачи на въжето със скалъпени измислици!

ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВДимитър Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура -Плевен:

В прессъобщението на прокуратурата пише: „…членът на Бюрото за контрол върху СРС провеждал разговори с обвиняем магистрат, в хода на който подробно обяснявал процедурата по подаване на заявление за проверка и възможни официални отговори на Бюрото, както и изводите, които следват за обвиняемият от тях“

В решението на ДКСИ пише: „… По данни на ДАНС подържа близки отношения с Димитър Захариев, бивш окръжен прокурор гр.Плевен. Във връзка с прилагани спрямо Димитър Захариев СРС, Гатев е оказал влияние върху решенията на НБ /Национално бюро за контрол върху СРС/. Вследствие на активните му действия, НБ е взело решение, че СРС са изискани от некомпетентен орган – ДАНС. На последващо заседание решението е преразгледано и взето ново решение  за правомерност на прилагането“.

„…При документиран контакт между двамата Гатев е дал ясна индикация и създал възможност на същия да разбере дали е обект на експлоатация на СРС.“

В същото време в прессъобщението на прокуратурата се сочи само, че в хода на разговора между двамата „…подробно обяснявал процедурата по подаване на заявление и возможните официални отговори на Бюрото, както и изводите които следват за обвиняемия  от тях“.

В решението на ВАС пък пише: „…По отношение на Димитър Захариев, Гатев е оказвал влияние върху решението на НБ в негов интерес… По принцип изразяването на становище от член на колективен орган не може да се счита за оказване на влияние за взимане на решението, защото това е част от правомощията му. В тази част възраженията на Гатев за основателни. Съдът намира обаче за достоверен факта, че е документиран контакт между двамата, при който Гатев е дал ясна индикация и е създал възможност Захариев  да разбере дали е обект на експлоатация на СРС / с оглед действията на Захариев по сезиране с гжалба на НБ/ което предствалява нарушение на преките му служебни задължения по опазването на тайната. Приложените декларации от Захариев и публикациите в пресата се опровергават от събраната информация от ДАНС документирана във ВДС, както е отразено в обжалваното решение.“

Никакви подържани близки отношения няма Георги Гатев с Димитър Захариев. Между тях има единствено колегиални такива от времето, когато Георги Гатев е член на ВСС /3.10.2007 – 3.10.2012/ , а Захариев е  прокурор в ОП – Плевен.

Лъжите на ДАНС, ДКСИ рухват, защото Георги Гатев си е направил самоотвод и не е участвал изобщо в проверките за Димитър Захариев, извършени от Бюрото за контрол върху СРС! Проверките са две на брой. И е абсолютно нелогично, Георги Гатев да е искал да съдейства или да му предоставя информация, както е и при случая с Ц.Цанев, пък да си е направил  самоотвод. Това обаче няма никакво значение за „корифеите“ на „класифицираната информация“ ДАНС и ДКСИ.

Абсолютно несъстоятелно  и лишено от всякаква логика е и твърдението, че във връзка с прилаганите спрямо Димитър Захариев СРС е „оказвал влияние върху Бюрото и вследствие на активните действия Бюрото е взело решение за неправомерно прилагане на СРС, а впоследствие е преразгледало и „по необясними причини“ е взето друго решение за правомерност на прилагането“. Изобщо не става ясно какво се има предвид като „влияние“ и „активни действия“. На всичкото отгоре Решенията на Бюрото за контрол върху СРС се взимат по ред указан в неговия правилник и приети вътрешни правила, така както е било взето решението и в конкретния случай.

Димитър Захариев е  подавал две молби до Бюрото за контрол върху СРС – през месец юни 2015 година и на 21 януари 2017 година. С решение на Бюрото от 6.10.2016 същият е бил уведомен по първата му жалба, че срещу него не са били прилагани незаконосъобразни СРС. Втората жалба е във връзка с повдигнато му обвинение по чл.143 ал.1 от НК /престъпление срещу личността/, което не е включено в групата на „корупционни престъпления“, посочени в списъка на главна прокуратура. А изискването на ДАНС за прилагане на СРС срещу Захариев е направено на основание чл.4 ал.1 т.4 от Закона за ДАНС /корупционни прояви на лица, заемащи висщи държавни длъжности/, което е наложило по-внимателно проучване на случая, включително провеждане на срещи със служители на ДАНС, което и обяснява „необяснимите“ причини, „необясними“ единствено за мозъците на ДАНС и ДКСИ очевидно, за взетото от Бюрото ново решение.

Несъстоятелно и откровено идиотски звучи и твърдението, че при документиран контакт между Димитър Захариев и Георги Гатев, последният е дал „ясна индикация и е създал възможност на Захариев да разбере дали е обект на СРС“. Това е прието от ДКСИ от становището на ДАНС, което пък копипейства информация от справка на ДАНС, в която пък се сочи, че от съдържанието на проведен разговор между Захариев  и Гатев „…може да бъде изведено основателно предположение, че Гатев нерегламентирано намеква /б.ред.???!!!/ на Захариев, че в случай, че спрямо него прилагат СРС, НБ не отговаря с оглед на това, че ако в момента се прилага или е законно, по принцип тогава не дават отговор. Но ако установят че е приложено незаконосъобразно уведомяват лицето. В хода на розговора Гатев уведомява Захариев, че се извършва цялостна проверка, проверява се кой е изготвил искането и ако се установи, че все още се прилагат, не се уведомява лицето, а го уведомяват като се прекрати. В случая не е  изключено Димитър Захариев да е бил уведомен от страна на Гатев за прилаганите спрямо него СРС /Изготвено е ВДС, приложено по пр.пр. 9/15 ДП 186/15 на СЗ „А“ –СГП/“

                                          Веселина Томова              http://afera.bg  

Предишна статия

„Аферата Гатев“ е зловещо показно как СИМБИОЗАТА, управляваща държавата… (част 2)

Следваща статия

Нашата съдба е в нашите ръце!

Други интересни