„Аферата Гатев“ е зловещо показно как СИМБИОЗАТА, управляваща държавата…(част 3)

Автор: Няма коментари Сподели:

Обърнете внимание на потресаващото описание от страна на ДАНС на Галин Костов: „в миналото бил подсъдим – поръчител на убийство“! И това се тиражира и от ДКСИ, и от ВАС. Ами влезте в Гугъл, бре, пооформете си малко термините и лексиката, както и информацията, че вече заприличва – като лаф да става в лафката на Банкя.

Галин Костов два пъти е оправдаван, присъдата не е влязла в сила. Добре беше ДАНС, ДКСИ и ВАС да се позоват къде точно да намерим забраната за контактуване с лица като Галин Костов.

Георги Гатев не участва в проверката по молбата до Бюрото на Галин Костов. Нарушения за съдействие или предоставяне на класифицирана информация не се посочват! Галин Костов е с чисто съдебно минало, няма други висящи производства, а това, че според ДАНС и той влиза в кюпа на купищата, измислени от ДАНС, като „оперативно интересен“, на Георги Гатев няма как това да е известно кой е оперативно интересен на ДАНС и кой не е.

В Справка на ДАНС пише:  „…обосновано предположение, че е поел ангажимент чрез правомощията си да опорочи по какъвто и да е начин приложените към ДП ВДС-и…“

Само истински кретен може да напише подобно твърдение, което е като в главата на Цветанов „обоснованото предположение“. Как, какво и защо да се опорочава??? Към момента срещу Галин Костов е нямало друго досъдебно производство, освен образуваното съдопроизводство с втора по ред оправдатена присъда! В мотивите и към двете му оправдателни присъди се коментират СРС по отношение на него дотолкова, доколкото за липса в тях на информация, относима към неговото участие в престъпление,  в което е обвиняван.

Ц. ЦАНЕВЦ.Цанев, адвокат

Из прессъобщение на прокуратурата: „…след среща с члена на НБ с лице спрямо което са прилагани СРС, то подало заявление за проверка. Тя била осъществена от въпросния член на НБ…“

В решение на ДКСИ пише: „…Георги Гатев подържа близки и служебни отношения с Ц.Цанев – адвокат и управител на няколко ТД. Цанев ползва офис на адвокатско дружетво „Рангелова – Гатев“, в която Гатев е съдружник. По данни на ДАНС адв. дружество подпомага и представлява управляваните от Цанев дружества в различни съдебни казуси и спорове. Срещу Цанев в Спецпрокуратура е образувано ДП във връзка с което Цанев е проявил интерес относно предмета на ДП и наличните материали в него. След проведена среща същият е подал жалба в НБ със съдействието  на Гатев. Вследствие на това в ДАНС е постъпило писмо, подписано от Гатев, с което се изисква проверка на всички материали по използваните спрямо Цанев СРС, които вече са в материалите по ДП и по такъв начин получава информация за наличните в делото данни…“

Из Решението на ВАС: „…Подобни констатации има и за подържане на близки служебни отношения и контакти с адвокат Цанев по отношения на когото в Спецпрокуратурата е образувано ДП във връзка с което Цанев е проявил интерес относно предмета и наличните за него материали. След проведена среща, същият е подал жалба в НБ със съдействието на Гатев…“

Забележете! – в решението на ВАС вече е отпаднало и въобще не се коментира твърдението за писмото, изискването на проверка и получаването на информация от делото.

Пак – „близки отношения“ и „…След проведена среща същият е подал жалба в НБ със съдействието на Гатев“. И  как и с какво е съдействал Георги Гатев, като жалбата на Цанев е подадена от адвокат?

Георги Гатев си прави самоотвод и по тази проверката, защото Ц. Цанев е негов състудент и колега юрист.

Относно това, че: „…в ДАНС е постъпило писмо, подписано от Гатев, с което се изисква проверка на всички материали по използваните спрямо Цанев СРС, които вече са в материалите по ДП и по такъв начин получава информация за наличните в делото данни…“,

въпреки че това отпада в решението на ВАС, сме длъжни да покажем как ДАНС и ДКСИ лъжат.

Цанев е подал молба до Бюрото за проверка дали са използвани срещу него неправомерно СРС. Съгласно установената практика, след запитване от Бюрото и получените отговори от ДАТО и ДАНС, в изпълнение на възложените му към момента функции на председател със Заповед 3-148/14.12.2015 г. на основание на чл.34е ЗСРС и решение на НБ от 12.01.2016, Георги Гатев е подписал писмо до ДАНС, с което ги уведомява, че ще бъде извършена проверка от Бюрото във връзка с този случай и моли да бъдат предоставени на Бюрото всички относими към това документи. В писмото са посочени и имената на лицата от Бюрото /член, експерт, между които Гатев не фигурира!!!/ които ще посетят ДАНС и на място ще извършат проверката, където и ще им се предостяват материалите, каквато е установената практика. Така че в случая Гатев не е получавал никаква информация „за налични в делото данни“!

Корифеите на дансаджийската мисъл дори и не са вдянали, че Ц. Цанев не е управител на ТД /търговски дружества/, а е адвокат и обслужва въпросните ТД /несъвместимост по Закона за адвокатурата/.  Цанев не ползва офис в адвокатско дружество „Рангелова – Гатев“ и не плаща наем на дружеството. Търговските дружества, за които се твърди, че Цанев е имал отношение, действително са регистрирани на адреса на адвокатското дружество, където обаче има и други офиси и кантори, но в офис, предоставен под наем от собственик друго физическо лице!

Вие представяте ли си за каква ДАНС говорим, след като не могат да установят такива елементарни неща и лъжат вместо това?

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВЗатаете дъх! Потресаващи откъси от справките и становището на ДАНС, достойни за евтино жълтакаво булевардно книжле!

Други нарушения на Георги Гатев, „установени“ от „справки“ и „становище“ на ДАНС:

 „…Следва да се отбележи значимостта на решенията на НБ и чл.34ж ЗСРС. При решения за неправомерност, ВДС в резултат на прилагането на СРС се изключват от доказателствения материал по НП, респективно реално извършените престъпления може да останат ненаказани и да не се реализира наказателната отговорност…“

„…по собствена инициатива или под натиск /оказва съдействие/ предоставя информация, която би могла да подпомогне лицата при защитата им в наказателното производство и вероятно с цел – придобиване на влияние…“ 

Абсолютен правен абсурд! Тотална неграмотност и свободни съченения!

Не съществува никаква забрана да се оказва съдействие на лица.

За нито един от случаите няма данни и доказателства за предоставяне на класифицирана информация. Още повече, че е имало преписка в СГП №7-154/17 на СЗ „А“, която е решена е по същество и няма данни за извършено престъпление от Георги Гатев.

По какъв начин „да се подпомогнат лицата при защитата им в наказателното  производство“? Някой корифей на дансаджийската мисъл може ли да го разясни?

Лъжите обаче на ДАНС се сипят на килограм.

– „…оказвайки влияние при взимане на решения в НБ, способства за осуетяване на наказателна отговорност, т.е. при решения за неправомерно прилагане на СРС, ВДС-ите се изключват от доказателствения материал по НП, респективно реално извършените престъпрения могат да останат ненаказани и да не се реализира наказателна отговорност…“

Няма нито един такъв случай! А решенията в Бюрото за контрол върху СРС  се взимат след гласуване.

– “… в резултат на извършени проверки и официални протоколи и заключения на НБ, често се стига до опорочаване на ВДС, приобщени към доказателствени материали по ДП, използвайки факта, че част от магистратите проемат заключенията на НБ и съобрязават действията и актовете с тези на заключенията и становищата на НБ“

На това вече му се казва абсолютна простотия! Няма нито един такъв случай!

– “…дейност насочена срещу обществения ред, включително демократичното функциониране на страната, в т.ч. и на съдебната система“ /бел. ред. !!!!!/

– “… Чрез създадените по този начин контакти и подпомагането на магистрати за избягване на наказателна отговорност чрез „установяване“ на незаконно прилагане на СРС, в бъдеще да бъдат искани услуги от магистратите по произнасяне по дела на клиенти на адв. дружество, като крайната му цел е последващо лично облагодетестване“

На друго място пък е посочено: „…вероятно с цел придобиване на влияние“.

Потресаващо! „Дейност насочена срещу демократичното функциониране ная страната и на съдебната система“? Що се не гръмнете от ДАНС, бе?! И двамата магистрати не са от София, прокурор и наказателен  съдия, Георги Гатев няма общи дела с тях, те си имат адвокати по техните наказателни дела,  Георги Гатев е със замразени адвокатки права от почти 7 години – като член на ВСС и на Бюрото за контрол върху СРС, а съдружничката му Рангелова изобщо не се занимава с наказателни дела.

– “…предположение, че е приел ангажимент по някакъв начин да опорочи приложените ВДС-и къв ДП

– „…много често лично контактува с лица подаващи жалби, лично ги води, като в горямата част от случаите той лично ги изготвя или ги съветва какво да бъде съдържанието им

Няма нито един такъв случай! Нито един!

– „…известно е, че председателят  и зам. председателят на Бюрото са в близки отношения и често налагат своите мнения като официална позиция в колективния орган. Протоколите от заседанията отразяват това.

Кои протоколи? Такива няма приложени към делото и нито са изземвани, нито добрололно са предавани.

Навсякъде в  ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „справки“ на ДАНС се  твърди за срещи, познанства, разговори с лицата, но не и за самото съдържание на разговорите и конкректно – въпроси, свързани със СРС. Изводите, предположенията и догадките се правят  ЕДИНСТВЕНО И САМО НА БАЗАТА НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЕЛЕФОННИТЕ РАЗПЕЧАТКИ, ВЗЕТИ ЗА ТЕЛЕФОННИЯ НОМЕР НА ГАТЕВ ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА ПО ЗЕС.

СРС по „аферата Гатев“ НЯМА, има разпечатки на номерата на лица, с които е говорил Гатев и по тях се правят свободни съчинения от типа на „говори се, предполагаме, вероятно е, възможно е, не е изключено, необясними причини…“.

Случаи, описани от ДАНС, отпаднали в решението на ДКСИ:

 За Росен Каменов – прокурор от ОП – Пловдив. В прессъобщението на прокуратурата е обозначен като: „…обвиняем магистрат бил заведен в НБ лично от този член за да подаде заявление“. Впоследствие се оказва, обаче, че човекът си пратил молбата до Бюрото по куриерска служба „Еконт“ и … гръмката прокурорска и дансаджийска отправка към него … отпада.

 За Даниел Славов  „… криминално проявен, „близки връзки, регулярни контакти...“ „…В разгледания период той е осъществил чести контакти с Гатев. Според явни източници /статия 2.02.2017 в Nbox.bg „Дънката върти срещи из София“/ има информация, че в този период двамата са провели поредица от разговори, което дава основание да се предполага, че… или ще се състои, или се е състояла среща…

Пак прочетете това! ДАНС „доказва“, като ползва като „явни източници“ – заглавия от жълти сайтове! „Което им дава основание да предполагат…“. Това ако е „национална сигурност“, тази агенция моментално трябва да бъде закрита!

– „…За ОБЕКТ... спрямо тях експлоатирани СРС /2015-16/ били обект на проверка от НБ….може да се предполага, че им предоставил информация или ги е насочил към възможности за подаване на молба до НБ…“

–  .За Б.О. – „… НБ излиза със становише, че в конкретния случай има непровомерно използване и прилагане на СРС и предлага на министъра на МВР да предприеме необходимите мерки съобразно законовите му правомощия. В случая министъра не притежава законови прамомощия съгласно чл.34е ал.5 ЗСРС и не би следвало да бъде адресат на така изтотвеното от НБ предложение. Адресати трябва да бъдат изрично посочените в чл.13 от ЗСРС или прокуратурата“…

 И още: …как съдия от Варненски окръжен съд Трайчо Атанасов бил приятел със съдия Светлозар Георгиев, а пък Трайчо Атанасов бил в приятелски семейни отношения с Бойко Рашков и съпругата му… Нищо, че нито Бойко Рашков, нито съпругата му изобщо се сещат кой е тоя Трайчо.

БОРИС ДИМИТРОВ ДКСИЛъже ли ДКСИ и ако не, по чие нареждане в ДКСИ протокол на заседания не се води?!

В съдебно заседание по делото във ВАС на 13 11. 2017 юрисконсултът на ДКСИ представя „извадка“ от заседанието на комисията и заявява, че: „Не съществуват в ДКСИ нарочни правила, процедури за разглеждане на жалби“. По нататък казва: „…по принцип това е практиката на ДКСИ по отношение на представянето на извадки от протоколи от заседанията… Всички обсъждания се намират в рамките на решението. Това е протокола по отношение на присъствието и от гласуването….Практиката сочи, че няма други обсъждания извън произнасянето в рамките на конкретното решение. То съдържа всичко. Дискусията е единствено и само по решението…“.

Това обаче изобщо не е вярно. И АФЕРА има пълното основание да го твърди в това свое разследване, тъй като има информация от брилянтни източници.  Не е вярно, защото по време на заседанията на ДКСИ се води стенографски протокол и се прави аудиозапис! Това е установена отдавна практика и ако е била преустановена – то питаме защо и по чие нареждане е станало това!

По искане на Гатев, подкрепено в случая от прокуратурата, ВАС указва на ДКСИ в 14 дневен срок да предостави писмено изявление относно наличието на по-подробен протокол, който да включва разискванията и становищата на членовете на експертната комисия пред вземане на самото решение за отнемане на достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев.

На следващото последно заседание юрисконсулта на ДКСИ предствая следното – потресаващо листче!:

Извадка от протокол на заседзание на ДКСИ от 22.08 2017 г.

На редовно заседание на ДКСИ, което се провдеде на …. в 10 часа в сградата на … На заседанието присъстваха ….. Бяха взети следните решения по следните точки:

Т.19 разглеждане жалби срещу отнемане допуска…

Т.1 за Георги Гатев      Докладва Ив. Иванов

Експертна група в състав трима души

Решение: На основание чл.66 ЗЗКИ отхвърля жалбата. Решението е прието единодушно. Подписи.“

В решението на ВАС този въпрос въобще не обсъден!

Така „сготвиха“ и „опраскаха“ заместник предедателя на Бюрото за контрол върху СРС Георги Гатев. 

георги колевСъдебният състав от ВАС, /председател на ВАС е Георги Колев/ в лицето на съдия докладчик Милка Панчева, си знае дали и на какъв натиск е бил поставен, и дали съвестта му не е коленичила пред някого, вместо пред закона.

АФЕРА вече посочи истинските причини за „аферата Гатев“ – виж тук: ВЕНДЕТАТА СРЕЩУ ГЕОРГИ ГАТЕВ. ЕТО ИСТИНСКАТА ПРИЧИНА ЗАЩО ЦАЦАРОВ & ДАНС ОПРАСКА ГАТЕВ!

Сега ще прибавим още – веднага след като е отнет достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, на 5 септември 2017 година Агенцията за държавна финансова инспекция е изпратена да прави ревизия на Бюрото по анонимен сигнал. По времето, в което тече скандала с отнемането на допуска на Гатев, някои от институциите, подконтролни на Бюрото във връзка с дейностите по ЗСРС, започват да противодействат на проверките.

На финала – тече инициатива Бюрото за контрол върху СРС да бъде изведено от сградата, в която работи сега, за да бъде настанен там – сетете се от първия път КОЙ – новият „борец“ срещу корупцията – Пламен Георгиев и новия му „орган“.

„Аферата Гатев“ е зловещо показно как СИМБИОЗАТА, управляваща държавата, може да унищожи всеки, както и  контролна институция, която вади на показ безобразията, вършени от същата тази СИМБИОЗА. Бюрото за контрол върху СРС бе прът в колелото на същата тази СИМБИОЗА и бе смачкано. А истината как бе извършена мръсната поръчка  срещу Бюрото бе скрита под грифа „държавна тайна“.

Видяхте ли във всичко тук „държавна тайна“? Аз не. След като обаче написах истината, която обществото има право да знае, а аз като журналист съм призвана и длъжна да му я предоставя, единственото, което очаквам да се случи в тази държава, е … да арестуват мен, заради това, че съм казала истината. Пардон, защото съм „съм издала „държавна тайна“.  

                    Веселина Томова       http://afera

Предишна статия

БЪЛГАРИЯ ИЗЧЕЗВА – КАЗВА ООН…

Следваща статия

„Аферата Гатев“ е зловещо показно как СИМБИОЗАТА, управляваща държавата… (част 2)

Други интересни