Отворено писмо До Президента на РБ…4

Автор: Няма коментари Сподели:

 Тази схема за Пазари – Варна бе създадена по време на тройната коалиция. Този ценен кадър управителят Милко Тодоров обаче беше издигнат впоследствие от ГЕРБ за зам.директор на ВиК Варна, а по-късно бе кандидат кмет от ГЕРБ за община Белослав.

Всички сме наясно, че 80%, та и повече от ресурса в държавата ни се обсебва и преразпределя, чрез т.нар. обръчи от фирми, обслужващи властимащите. Необезпокоявани обаче тези феодали в годините се превърнаха буквално в брокери.

В потвърждение Определение №3 от 20.02.2013г. по ЧНД №3/2013г. по описа на Военен съд Варна с председател на съдебния състав полк. Николай Петков Ненов. Съдът установява редица закононарушения или потвърждава всичко това, което казваме дотук.

– За реконструкция на х-л „Маяк” са отпуснати 1 498 565.75лв., на подизпълнителя се дават само 598 859.32 лв. Посредника, без да си е мръднал пръста, присвоява, обсебва 60% от отпуснатите средства или 899 706 лв., установено със съдебния акт.

– За реконструкция на х-л „Фрегата” са отпуснати 1 999 983.53лв., получените от подизпълнителя средства са 778 408.86 лв., което на практика ще рече, че посредникът е присвоил и този път 67% или 1 221 577 лв., според съдебния акт.

– За ремонта на кухненските блокове на х-л „Маяк” и х-л „Фрегата” са отпуснати 879 802.90 лв., а получените от подизпълнителя са само 160 472.81 лв., с което и тук са присвоени 82%, а обектът е изпълнен само с 18%. Присвоени са средства според съдебния акт в размер на 719 330 лв.

Всичко това е доказано от Българския съд. При първата поръчка феодалът прибира 60%, при втората 67%, а при третата 82%, от общо 4 милиона лева, брокера прибира 2 840 613 лв. или 71%., а тези средства по закон са целеви и никой няма право да ги обсебва, отклонява и присвоява.

Това е само част, г-н Г. Георгиев, президент на „СПХ”ЕООД /фирмата от посочения пример/ безпроблемно печели отново от същото военно ведомство поръчка за обект „Преустройство на Почивен дом Пампорово”, този път на стойност 24 544 809.81 лв. прилагайки буквално като под индиго гореспоменатите схеми, което ще рече че и тук са усвоени без да си мръдне пръста над 15 млн. лева.

Не случайно в. „Банкер” в статия за проекта за „Интегриран воден проект за Русе” на стойност вече 114 милиона лв. описва част от схемите на въпросния Георгиев, а и това, че тези господа, на тази база могат да си позволяват да правят показни разточителства – грандиозна сватба на Георгиев в парижкия хотел „Риц” с кум влиятелния политик Румен Овчаров.

Тази престъпна схема масово се прилага в цялата ни страна, чрез която олигарсите обсебват милиарди левове.

За преместването на двата ЖП коловоза на Стара гара Варна ОП не се възлага на единственото специализирано държавно предприятие в страната ДП”ТСВ” Поделение Варна, което се намира само на 5 километра от обекта, а се възлага отново на „нашата” фирма „Хидрострой” ЕООД, която от своя страна възлага поръчката на въпросното държавно предприятие. И тука прибира 3 млн. лв. от отпуснатите за целта 6.5 млн. лв.

Печели и обявената ОП за енергийна ефективност на обществени сгради в Троян и отново прибира лъвския пай без работа, а останалите 50% дава на подизпълнители.

Сигнализираме прокуратурата, като представихме и протокол за извършените и заплатени СМР при корекция на отводнителен канал на ул. „Дунав” с. Пчелник, финансирано от фонд „Стихийни бедствия”. Разследването доказа, че протоколът е автентичен. Замерихме на място и нанесохме на протокола срещу всяка една позиция действително извършените видове СМР. Оказа се, че само от завишаването на количествата стойността на обекта се е увеличила три пъти спрямо действителната. В осем от посочените и заплатени позиции установихме, че няма такъв вид извършена дейност. Въпреки представените от нас категорични факти, касае се за количества, които могат да се измерят по всяко време, включително и сега, и трите инстанции постановяват, че няма данни за извършено престъпление.

Прокуратурата не видя отново никакви закононарушения дори след изявлението на кмета Кирил Йорданов, който освен дългото му кметуване има 10-годишен стаж на съдия.

След като беше изгонен позорно, Кирил Йорданов направи обръщение към варненци, с две думи искаше да каже „не съм само аз, карадеца”, като заяви, че многократно е сигнализирал Председателя на Общинския съвет Борислав Гуцанов за крупни злоупотреби в общинските дружества и личните му твърдения са:

  1. “Пазари” е хранилка на политически сили.

  2. В същото дружество на адвокати били плащани хонорари, надвишаващи дивидента, който “Пазари” внася в общинската хазна, което ще рече 250 000лв.

  3. Ремонтите и доставките на резервните части в дружеството “Градски транспорт” са реализирани на цени над пазарните и без обществена поръчка.

  4. “Ученическо и столово хранене” е купувало на раздути цени и без обществена поръчка храната на децата ни…

  5. В „Паркинги и гаражи” имало огромни злоупотреби.

  6. Общинският имот “Стоматология” е отдаден под наем, без да е ясно кой прибира парите. Става въпрос за 3 000кв.м. РЗП в идеалния център на Варна.

Общинските дружества се източват от години поголовно, ние данъкоплатците покриваме ежегодно загубите им за стотици милиони левове и наливаме отново вода в бездънната яма.

Редно е да запитаме г-жа Нинова с хората като Борислав Гуцанов ли ще бори корупцията и паралелната държава. Той е в основата, заемайки властови позиции като председател на Общинския съвет и като участник в разни комисии, в повечето от гореспоменатите престъпни схеми. Месеци преди да бъде разобличен и изгонен корумпирания кмет Кирил Йорданов, организирахме пресконференция на тема корупцията в Община Варна. Залата във „ФК” Варна беше препълнена. Бяхме договорили срещу 1000 лв. телевизия „Черно море” да предава пресконференцията, за да информираме цялата варненска общественост. Ден преди пресконференцията, г-н Гуцанов, посети офиса ни и по самоинициатива се обади на управителя на тв. „Черно море” като заяви, че той щял да поеме разноските на телевизията за предаването. По време на пресконференцията обаче се установи, че телевизията, която по случайност се помещава в същата сграда „ФК” Варна, на същото ниво, е преждевременно затворена и предаването не се осъществи. Впоследствие разбрахме, че Гуцанов умишлено е предотвратил предаването.

По време на последните избори отидохме в щаба на кандидат кмета Проф. Клисарова с неопровержими доказателства за корупционни практики в общината, като единствената ни цел беше да се възползваме от случая, за да могат тези  данни да излезнат отново в публичното пространство. Г-н Гуцанов отново направи всичко възможно, за да не се даде гласност. В нито един от случаите, заемайки тези властови позиции, не е помогнал да предотвратим и една злоупотреба в общината.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Напълно сме наясно с разделението на властите, но вярвайте, изчерпили сме всякакви възможности, сезирайки всевъзможните институции, останахме неразбрани. Касае се за едно от най-пагубните явления за нашето общество, а именно масовото убиване, ограбване и съсипване на средния и малък бизнес или гръбнака на всяка една икономика.

След като безпроблемно обсебят обществените поръчки феодалите – брокери не си правят труда да създават организация за изпълнение на поръчката, да назначават работници, на които да изплащат издръжки и отчисления, а възлагат изпълнението на хилядите фирми подизпълнители. Ползвайки безработицата ги принуждават да работят на значително по-ниски цени, включително и на загуба. В много случаи подизпълнителите не само, че не получават договорените средства за вложените от тях труд и материали, а в много от случаите не им се заплаща и лев. Мнозина от тях са заложили домовете си за начален капитал, да оборудват работилници, закупили са механизация, назначили са необходимата работна ръка и са принудени да фалират, като много от тях останаха и без домове. На хилядите жалби от тяхна страна отговорът е един и същ, че проблемът им бил от частно-правен характер.

Неотдавна наши работници са били изгонени от работодателя си в Гърция, без да им плати. След жалба в инспектората гръцкият фермер е осъден ефективно, заставен е да им заплати, и му е наложена глоба.

Така че, проблемът на хилядите наши сънародници не е от гражданско-правен характер, защото срещу тях е добре организирана престъпна схема. Те не са равностойни и нямат никакъв шанс срещу олигархията-мафията-държавата. След като жертвата е доведена до несъстоятелност, тя няма средства да заведе иск, да плати адвокатски хонорар, държавна такса за претендираната сума и най-важното, дори и да спечели след дългата съдебна сага, то фирмата „бушон” или е продадена, или е отписана.

Тази престъпна схема, която доби унищожителен за икономиката ни характер, се създаде от „Мултигруп” и Николай Вълканов и масово се преписва и от останалите престъпни групировки.

 При ремонта на „Шведския хотел”, с прилежащите в комплекса хотели „Рубин”, „Лебед”, „Простор” и др. в „Св. Св. Константин и Елена”, изпълнено изцяло с труд, материали и механизация на стотици фирми-подизпълнители, както и отделни гурбетчии, Николай Вълканов отказва да им заплати. Някои от подизпълнителите са теглили кредити, залагайки домовете си. Гурбетчиите, някои от които цели фамилии нямат пари да се приберат по родните си места. Безчовечието стига до там, че пострадалият при трудова злополука и останал с едно око работник Муса от с. Поляците беше изхвърлен на улицата, не бил техен работник.

Обединихме се около неволята на пострадалите и предприехме действия. На първата ни пресконференция се осмелиха да ни се доверят и заявят вземанията си 47 фирми, ощетени с 6.5 млн. лева. Няма институция, от която да не сме търсили съдействие – глас в пустиня. Потърсихме съдействие от Американското посолство, мотивът ни беше, че в борда на директорите имаше американски граждани. Приеха ни на третия ден след сигнала. Съдействаха ни до връщането и на последния лев от 6,5 млн. лв., а на въпросния пострадал Муса договорихме извън съдебно 12 000 лв. Настояхме, което стана и факт, първо да върнат парите на Иван Гамолов, който прединфарктно влезе в болницата след като банката му описала жилището. Окуражени при нас дойдоха още десетки фирми, но вече късно. Признаваха си, че от страх за децата си, а и от други посегателства, не са посмели да заявят вземанията си, които средства надхвърлят многократно по обем първоначално заявената сума от 6.5 млн. лв. И сега в офиса ни седят десетки документи на впоследствие дошлите при нас ощетени фирми, като с най-значителна сума от 370 000 лв. е архитект Слави Нейков.

Обяснимо след като помогнахме на толкова много хора, не само в този случай, спасявайки не само бизнеса, а и домовете, към нас постоянно се обръщат ощетени и ограбени както фирми, така и отделни хора и цели фамилии.

Неотдавна изплака в офиса ни и Сабри Хаджиали, собственик на фирма „БИЛД С.Х-51” ЕООД с. Бели Извор, община Ардино. В справката четем до болка позната истина, че за извършената от неговата фирма работа на обекти, на фирма „Минстрой-Холдинг’’ АД София с управител Николай Вълканов вече 5-та година не му е заплатена сумата от 355 534.00 лева с лихвите. Тези средства са се натрупали от незаплатените последни траншове на предшестващи обекти, включително и работата на „Цанков Камък”. Сабри заявява за последния случай: „Целият град ще потвърди, включително и кметът, най-вече и работниците от самия град, доставчиците на материали, че построяването на обекта „Геометрична станция Златоград” е изпълнено от моята фирма. Всичко това е подкрепено и от фактурите, докато Вълканов не може да представи фактура, че е превел каквато и да е сума. Фирмата ми окончателно фалира, задълженията ми към банките, НАП и НОИ, доставчици и работници остават непокрити. Предстои описване от банката на дома на фамилията ми.”

Неотдавна Сабри сподели още по-голямата си тревога, че имал 18 годишен внук със 100% инвалидност – детски паралич, и че всичко е на негов гръб и при тази си трагедия предстои да остане на улицата.

На скоро се оплаква и търси последна надежда и Румен Уручев, фирма „Руби 99” ООД гр. Мадан, който заложил жилището си, теглил кредит, разплатил се с доставчици, работници, а Вълканов категорично отказва да му преведе дължимата сума, след което банката му отнела жилището и семейството му останало на улицата. Не смятаме да описваме повече човешки трагедии, само ще се върнем към един спомен на поредна пресконференция в дома на Стопанските дейци във Варна – Пред пълна зала с десетки журналисти и камери 50-годишен мъж, плачейки разказва как е изгонен от семейството, затова че Вълканов не му е заплатил вложения от него труд и банката му е отнела жилището.

Това опасно за обществото ни явление, благодарение на съдействието на Американското посолство, на публичността от все още некупената за тогава преса, беше сведено до нула, но с идването на „ГЕРБ” на власт въпросната схема не само се възстанови, а стана масова практика. За престъпните фирми това стана най-печелившият бизнес. Наема се голям обем строителство, възлага се на стотици фирми подизпълнители, и при завършването на обекта фирмата вече или е продадена, или е инсценирала фалит. Като пример фирма „Дейтрон” Варна дълги години беше коректна с партньорите си, но след създалите се условия, приложи същата схема и инсценира фалит, завличайки десетки фирми подизпълнители, доставчици и др., и не след дълго възкръсна с верига от магазини „Т-МАКС”. По тази схема тези фирми ощетяват държавата, респективно отново нас със стотици милиони левове неплатени налози. Наложително е да се направи справка в статистиката, за да се убедите, че благодарение на тази престъпна схема десетки хиляди фирми от средния и малък бизнес са изпаднали в несъстоятелност и фалирали, като мнозина от тях останаха и без домове! Това убиване на прохождащия среден и малък бизнес е най-пагубното явление за икономиката и страната ни.

Уважаеми г-н Президент,

В срещата с Американския посланик и екипа му, първите думи на посланика бяха: „Господа, нищо няма да сме свършили, ако не създадем такава организация, да върнем и последния заграбен лев на хората.”

Вярвайте, изчерпили сме всякакви други възможности.

Този голям проблем за отделните хора, техните фамилии, а най-вече касаещ цялото ни обществото може да се реши вече само с волята на президентската институция и президента. Да възложи проверка на това пагубно явление за страната ни. Истината ще се докаже. Правдата трябва да възтържествува и върнем заграбеното и вярата на хората в държавата.

Първото нещо, което трябва да се направи, по примера, посочен по-горе, да се предупредят въпросните престъпни фирми, да бъдат коректни, да се разплатят с подизпълнителите.

Най-после трябва да стане ясно хората като Николай Вълканов, предприемачи ли са, бизнесмени или мародери? Тези хора, благодарение на протекциите от Ахмед Доган, на всички правителства до сега, включително и на Бойко Борисов, станаха държава в държавата – каквото си заплюят е тяхно. Пренебрегвайки всякакви законови уредби, търгове и т.н. безпроблемно се сдобиха с 40 апартамента в най-престижната част на Варна за сметка на военното ведомство, подробно описано в последния ни сигнал до институциите. Особено внимание заслужава последния случай, от който ще се види как Вълканов се облагодетелства отново с милиони левове за сметка на държавата без да се разплати с въпросния Сабри Хаджиали, и много, много други.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

С редицата примери, преведени дотук, категорично се доказва, че страната ни е изцяло обзета и се управлява от задкулисието, от олигархията, мафията – от паралелната власт. Сами видяхте, че най-малко половината от обществения ресурс се присвоява. Голяма част от този огромен ресурс не отива в производството да се отворят работни места, да се увеличи потреблението, да се съживи и икономиката ни, а се изнася в „офшорки”, олигарсите се окупират в екзотични острови, ривиери и престижни столици. В същото време страната ни оглави всички негативни световни и европейски класации, като най-корумпирана, най-бедна, най-болна и бързо изчезваща нация.

Още сега трябва да сме наясно, че мафията ще впрегне цялата пропагандна мощ на купената и продажна преса. При всеки опит да се докажат и се върнат заграбените средства ще се стремят да отклоняват общественото мнение като квалифицират случаите като преследване на вещици, търсене на възмездие, презрение срещу богатите и др.

Идва ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО. Господата трябва да са наясно, че не може, което и да е общество, не само нашето, вечно да се крепи на базата на демагогията, лъжата, грабежа и най-вече на страха! Заблуда е, че нихилизмът на народа ни ще бъде безконечен. Той проведе своята генерална репетиция през 2013г. като изгони най-позорно с камъни корумпирания кмет на гр. Варна, Кирил Йорданов, както и свалянето на не по-малко корумпираното правителство на Борисов. Уверяваме Ви, този път протестът ще бъде спонтанен, общонароден и мащабен. Причината ще е една единствена – самозабравилите се олигарси, водени от алчността, не осъзнават до къде доведоха страната ни. Ще се опитат да подменят и този път истинската реформа в съдебната система, или създаването на специализираното звено за борба с корупция по високите етажи, издигане върховенството на закона. Трябва да сме напълно наясно като общество, че всякакво отстъпление този път предопределя, обрича по-нататъшното съществувание на страната ни. Първите действия, които трябва да предприемем като протестиращи са – да направим такава огромна грамада пред сградата на ВСС и затворим вратата на това проклятие, за които българското общество отдели от оскъдицата си 10 пъти по-голяма заплата отколкото на българския учител. Те обаче не застанаха на страната на закона и на собствения си народ, а на страната на мафията. Наложителна е още цялостна реформа в съдебната система и най-вече в прокуратурата. В случая е наложителна оставката на Главния прокурор Цацаров. Мъдреците са го казали, когато държавата е на колене, народът трябва да се изправи! Длъжни сме в името на стотиците хиляди наши предци, отдали живота си, за да я има днес България, длъжни сме в името на нашите внуци и правнуци да съхраним Родината си. Страната ни се нуждае от нов обществен договор, от нови национално отговорни политици и държавници с български дух, морал и достойнство.

Трябва да загърбим всякакви различия, нашата единствена партия трябва да е Каузата България!

Сдружение„Съграждане”

Адрес за кореспонденция:

гр. Варна 9002, ул. „Ген. Паренсов” №8

тел.: +359 89 684 6900; +359 89 026 0207           С УВАЖЕНИЕ:………………………….

гнат Раденков/

…………………………..

/инж. А. Ташев/

…………………………..

/инж. Д. Димитров/

…………………………..

/инж. К. Мехмед/

…………………………..

/Кр. Божев/

3.11.2017 г.                             http://afera.bg

Предишна статия

Жив е, който стреля пръв…

Следваща статия

Отворено писмо До Президента на РБ…3

Други интересни