СЪВЕТНИЦИТЕ РЕШИХА!

Автор: Няма коментари Сподели:

           На 19 април 2016 година – вторниu се проведе сесия на Общинския съвет в залата на общинската администрация.

    Председателят на Общинския съвет Гатьо Султанов  предложи на съветниците да разискват върху 16 точки в дневния ред. Тринадесет докладни бяха от инж. Пенка Дойкова – кмет на община Хисаря.

    Ангелина Пашова – директор на Дирекцията за социално подпомагане  внесе доклад за дейността на дирекцията и за работата по Закона за закрила  на децата, която съветниците приеха.

     Как се подготвят в пожарната за летния сезон,  докладва Наско Илиев –  щеф на пожарната. Съветниците разискваха върху пътищата, по които трябва да мине пожарната кола,  ако не дай си боже, стане пожар в планината. Те са съсипани от камионите, извозващи дървесина. Затова на следващата сесия ще бъде внесено предложение за такса на всички камиони, за да може със събраните пари да се поддържат горските и планински пътища.

    Актуализираното разпределение на промените по бюджета  мина бързо. 

   За проектната готовност на общинската администрация докладва инж. Дойкова. От петнадесетте  проекта някои  са  във втори етап.

    Намаляват децата и това е причината  за закриване на детската градина в Старо Железаре. Съветниците, обаче, не одобриха това и градината остана.

    Община Хисаря, община Калояново и община Съединение бяха в Местна инициативна група за европейски проекти. Кметът – инж. Дойкова предложи община Хисаря да прекрати членството си в тази Местна инициативна група и съветниците да вземат решение за възлагане на кмета да предприеме всички фактически и правни действия от името и за сметка на община Хисаря за прекратяване на членството. На заседанието отсъстваше Атанас Куковски, който е бил избран още в края на 2007 година да представлява община Хисаря. Ако беше там, би могъл да отговори какви пари са минали през Местната инициативна група и какво е направено за осем години.

      Актуализирана  беше програмата за управление и разпореждане  с общинската собственост.

      Съветниците разискваха и приеха начални тръжни цени  за девет селскостопански имоти в Хисаря и в Старосел, за които да бъде проведен явен, публичен търг. „Пловдив инвест – 21” е изготвил пазарана оценка с начална тръжна цена. Само два примера : Нива в Хисар – начална тръжна цена за 741 кв. м. – 670 лв. В Старосел – лозе един декар – 905 лв.

     Не може тази докладна на инж. Дойкова да не бъде сравнена с една докладна на миналия кмет, с която съветниците с подписка взеха решение да се дадат на кооперация „Агрокомерс-98”  900 дка общинска земя без търг и без конкурс за десет лева на декар, за десет години. 

    Останалите въпроси бяха  свързани с промяна на предназначение  на земи, разрешение за ПУП,  актуализиране на културния календар и искане  на разрешително за вземане на вода от язовир „Момина баня.”

     Разисквания станаха по въпроса да се даде   4 дка и 509 м.  нива на Георги Христов от Войсил в  село Мало Крушево за разполагане на  пчелин. Правото на ползване е възмездно и е  за десет години. „Пловдив инвест 21 Ад” е определил  цена от 129 лв.

     При разискванията стана ясно, че  същото иска и Борис Бормалийски – да разположи на общинска земя сто пчелни семейства в Ново Железаре. Същата фирма оценител е определила  за мястото в Ново Железаре 60 лв. на година.

    Съветниците не приеха това, защото не са представени удостоверения за регистрация като производители. Отложиха решението си до представянето на този документ.

     Присъстващият в залата д-р Найден Мутовски попита какво се е променило за пет месеца работа в Общинския съвет. Тук председателят Гатьо Султанов даде достоен отговор на доктора. Той подчерта, че разликата е в заплатата между него и Пено Бойновски, който в миналия мандат е вземал  10 % по – висока заплата, в това, че няма  заместник – председател за още почти хиляда лева заплата всеки месец, че съветниците получават 10 % по – ниски възнаграждения от тези в миналия мандат и че той самият не е участвал в приватизацията на общински обекти и не е взел общинска собственост, за да прави бизнес.

И продължи, че около него няма обръч  от фирми и никой от семейството му няма връзка с  хора, които имат икономически интереси към общински обекти.

                                                                                                  Тракийски Свят

Предишна статия

Това ще е една от най-примамливите професии в Европа!

Следваща статия

Нови коментари от Хисаря!

Други интересни