ЕДНАКЪВ ЛИ Е ЗАКОНЪТ ЗА ВСИЧКИ?

12 Април, 2018
39 коментара

 На 29 ноември 2017 година в Археологическия резерват пристигат машини, за да почистят терен, който се намира до хотел „Централ” на фирма ”БИ КЪМПЪНИ”. 

Работата трябва да се свърши от фирма НЕТСТРОЙ” ЕООД с управител Найден Павлов. Той е сключил договор за почистване, ограждане и вертикална планировка на поземлен имот 5112 по Кадастралния план на Хисаря. Фирмата e запозната с трасировъчен план, подписан от лицензиран геодезист, скици на имота и документ за собственост, както и уведомително писмо, с което съседите били предупредени за намерението на „БИ КЪМПЪНИ” да почисти собствения си имот. 

Започват с премахването на ограда от мрежа и циментови колове, както и асмалък. Тръгват да събарят постройка с площ около 20 кв. метра. Бойко Гавраилов е подписал договор с охранителна фирма „Трафик Сот”. 

Не може да не си зададем въпроса защо „БИ КЪМПЪНИ” ще вика охранителна фирма, ако всичко е наред? Кое е изплашило предварително „ БИ КЪМПЪНИ”, за да викат хора да охраняват обект, който трябва да бъде разчистен? 

 Тогава се появяват Димитър Радев, съсед на хотела и Иванка Котупова, която стопанисва имота на Николай Проданов. Те не са съгласни да стане това почистване, тъй като според тях имотът е спорен. Димитър Радев се обажда на телефон 112, за да поиска помощ от полицията за действията на хората, които влизат в новоочертания имот 5112. Той ги осведомява, че има заведено дело № 3210 от 2017 година за спор по имота, и че докато не мине делото, няма да допусне да бутат постройките. 

Радев се затваря в бараката и не иска да излезе. Пристига полиция и представители на общината. Въпреки увещанията, Радев твърдо заявява: „Утрепете ме, няма да изляза от тук!” Допълнил, че това са бащините му имоти, за които родителите му плащали 40 години данъци. Тъй като не можело да се работи с машини, наетата фирма започнала събарянето с ръчни инструменти и до края на другия ден успели да я съборят. 

 Димитър Радев и Иванка Котупова подават жалба до дежурния прокурор в Районна прокуратура в Пловдив за извършени самоуправни действия от страна на „БИ КЪМПЪНИ”. Веднага „БИ КЪМПЪНИ” подава жалба до началника на Районно управление на МВР – Хисаря на 30 ноември. 

И няколко дни след това полицай Димитър Гатев започва да снема обяснения. Иляна Джубелиева – прокурор при Районна прокуратура – Пловдив, след като прочита обяснения от Димитър Радев, от Бойко Гавраилов, от Найден Павлов, от Пенка Ганева - тогавашен кмет на община Хисаря, която потвърждава, че ПИ 5112 е купен от БИ КЪМПЪНИ на търг от общината, отказва да образува по жалбата на Димитър Радев и Иванка Котупова досъдебно производство. 

 Димитър Радев подава нова жалба, този път до Окръжна прокуратура. Ваня Груева – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив изобщо не е съгласна с отказа на Районна прокуратура да започне досъдебно производство. 

Ваня Груева внимателно разглежда материалите и след като се запознава с тях, установява, че още на 16 юли 2007 година е бил съставен констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план, в присъствието на заинтерисованите лица, касаещи три имота и новият ПИ 5112 от 616 кв. м., от които 128 кв. м., забележете, попадат под улица - общинска собственост и 63 кв. м. попадат в УПИ 892 и застроената в него постройка от 59.2 кв.м. 

На 15 октомври 2012 година „БИ КЪМПЪНИ ООД” купуват частна общинска собственост – неулигулиран имот 5112 в Археологическия резерват. На 14 август 2017 година Димитър Радев получава уведомление от общинската администрация, че „БИ КЪМПЪНИ” ООД ще прави основно разчистване на имота си, но не се посочва кога.

И още един въпрос: Разчистване значи ли събаряне на постройки? Според прокурор Груева по преписката не са приложени цитираните в договора за продажба заповеди на кмета, няма я атакуваната в Административен съд Пловдив заповед от Атанаска Бройер , с една дума налице е липса на мотиви, проверката е непълна и според нея жалбата на Димитър Радев е основателна. 

По преписката не са приложени заповедите на кмета на община Хисаря за акт за продажба, не е установено дали обжалваната заповед на Административен съд – Пловдив се знае от собствениците на ПИ 892 и на „БИ КЪМЪНИ” ООД. Почистването на имота 5112 е станало на 29 ноември, а обжалваната заповед на кмета е от 14 ноември. „БИ КЪМПЪНИ” нямат уведомление до община Хисаря за почистването на имота. 

Няма обяснения от съседите Мария Радева, Гергана Радева, Атанаска Бройер във връзка с това уведомление.Затова Ваня Груева – прокурор от Окръжна прокуратура отменя постановлението на Районна прокуратура като неправилно и незаконосъобразно и уважава жалбата на Димитър Радев. 

 И макар че са минали няколко месеца от тази случка, изглежда че постановлението на Ваня Груева притеснява „БИ КЪМПЪНИ” и на жалбата на Бойко Гавраилов, изпратена в РУ на МВР Хисаря е отговорено положително. 

 На третия ден на Великден, Димитър Радев е повикан в Районно управление на МВР – Хисаря. В полицията му показват жалбата на Бойко Гавраилов и управителката на хотел “Централ”. Радев твърди, че когато са дошли машините да почистват, не е виждал там нито един от двамата. 

В жалбата, подадена на 30 ноември 2017 г. пише, че Димитър Радев в този ден се е държал грубо. Той прочита жалбата и си спомня, че нито е обиждал някого, нито е псувал, стоял си е под навесите, защото знаел от баща му, че това е урегулиран имот. 

 „УТРЕПЕТЕ МЕ, НЯМА ДА ИЗЛЯЗА” - казал той. От РУ на МВР – Хисаря изпращат преписката до Районна прокуратура с предложение за досъдебно производство. Там тя попада при Иван Илевски, който пък е родом от Хисаря. Той връща преписката с предложение за съставяне на акт за дребно хулиганство. 

На 10 април Димитър Радев и полицай Гатев отиват в Пловдив, но дело не е имало и го викат отново в съда в Пловдив на 11 април 2018 година. Радев се е посъветвал с адвокат и той му казва, че е минало доста време и че преследването срещу него трябва да се прекрати. 

Димитър Радев написва това в хисарската полиция, но не го подписва. Не му дават копие. И на 11 април 2018 година Димитър Радев влиза в Районен съд Пловдив. Свидетели няма. 

Съдия Николай Голчев осъжда Димитър Радев 100/ сто/ лева, затова, че на 30 ноември 2017 година от 10.00 до 16 часа и 30 минути е възпрепятствал работниците на фирма „НЕТСТРОЙ”, „БИ КЪМПЪНИ” и ТРАФИК – СОТ с изразите: ”Нямате право да бутате нищо! Ще съжалявате! Утрепете ме, но няма да изляза” като с това е проявил своеволие и оскърбително отношение към тях, изразяващо се в посочените непристойни действия на публично място, с което е предизвикал възмущението, което представлява дребно хулиганство според чл. 1, ал.2 от Указа за борба с дребното хулиганство. 

 След като прочита всичко това, Димитър Радев решава да подаде жалба в Окръжния съд, с която иска да бъде отменено решението на Районен съд – Пловдив, да бъде признат за невинен и оправдан в това да е извършил дребно хулигантство на 30 ноември 2017 година. 

Според юристи е нарушен материалния и процесуалния закон. Съгласно Закона за административните нарушения и наказания не се образува административно - наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриването на нарушителя, или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. 

В случая е съставен акт за установяване на административно нарушение, а деянието е извършено извън тримесечния срок. В решението не е посочено мястото на извършването на дребното хулиганство и липсва проява на дребно хулиганство. 

В думите на Радев липсва проява на грубост и цинизъм и няма как да възбудят възмущение в посочените лица от фирма „БИ КЪМПЪНИ” „НЕТСТРОЙ” и ТРАФИК СОТ. Какво показва тази история? 

 На една жалба, дадена в РУ на МВР - Хисаря се дава ход. Тя е от лидер на ГЕРБ, общински съветник и един от собствениците на хотел „Централ”. 

 Какво стана на 11 април 2018 година? Повдигнаха обвинение на Димитър Радев, който подаде две жалби – до Районна и до Окръжна прокуратура. 

 До кога ще продължи спорът между съседите на хотел „Централ” и собствениците му? 

 Тази случка, която се развива в момента, показва само едно – хората започват да не се страхуват. А това днес е най - важно - да не смятаме, че някои са недосегаеми. Няма такова нещо. Всеки от нас един ден си получава заслуженото. 

Въпросът е в това – едни хора да слязат долу по стълбицата на живота и да уважат и мнението на тези, които денонощно се трудят, за да си изкарат хляба, па макар да са на първата стълба. 

Защото Димитър Радев е от тях – тези, на първата стълба. А хората, които са тръгнали към върха на стълбата, не го прескачат, а стъпват върху него. 

Но кой знае, в някой Божи ден всеки от нас може да стъпне накриво и я крак да си счупи, я да залитне, та да падне лошо, я някой да го дръпне за палтото, пък да го върне обратно от стълбата, по която е тръгнал да се изкачва нагоре. 

                                Животът е непредвидим. В такъв свят живеем... 

                                                                                        ТРАКИЙСКИ СВЯТ

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от jiji
12 Април, 2018 | 12:44
Напиши отговор
Оценка: +23
Мале, то написаното горе показва много неща , характерни за времето, в което живеем. Добре, че прочетох тази статия, тя ми помогна да разбера какво е хулигантство. Двама общински съветници - собственици на хотел да не могат да се разберат с един беден човек. Ами седнете и се споразумейте най- после!
Анонимен
#2 от Твърдо и упорито вървим към революция
12 Април, 2018 | 12:56
Напиши отговор
Оценка: +30
Нагла, долна, постъпка на едни самозабравили се хора, окичили се с власт,пари и брилянтно допълнение на подлоги и лизачи в лицето на служители,които се самосезират по заповед, помогнали черното да стане бяло и пример за смачкването на един човек опитващ се да потърси правата си и помощ от полиция и прокуратура. Боже,пази България и нейните синове!!!
Анонимен
#3 от Ники
12 Април, 2018 | 17:54
Напиши отговор
Оценка: +24
Боже до къде я докараха тия Калинки малинки.Да се подиграват с хората така. Но рано или късно и техният ред ще дойде. Боже пази градът ни от тези САМООПРАВНИЦИ
Анонимен
#4 от Гражданин
12 Април, 2018 | 18:00
Напиши отговор
Оценка: +23
Това е долно, много долно. Тоя Гавраилов и Куковски са се самозабравели. Те правят всичко да съсипат хората.
Анонимен
#5 от От града
12 Април, 2018 | 18:27
Напиши отговор
Оценка: +22
Как е възможно да да постъпват така. Ама те наистина са се самозабравели. И това са хора които управляват градът ни. Момчето си пази имота а те искат да го вкарат в затвора. Това са управниците на Герб. До кога ще ги търпим. Граждани събудете се. Това са най големите престъпници.
Анонимен
#6 от 1,60 хвърчащ великан
12 Април, 2018 | 18:32
Напиши отговор
Оценка: +25
Да откраднеш имотите на близките си,да искаш да бутнеш на хората къщата, да искаш да строиш лайнарник до склада и къщите на селяните без да ги уведомиш, да откраднеш стопанския двор на Старо Железаре,да затваряш улици,да фабрикуваш обвинения и да мачкаш хората със съд и полиция,това може да го роди само един болен мозък,развил синдрома на бедното алчно дете, израснал в ненормална среда и семейство.
Анонимен
#7 от Я да е някой ербап
12 Април, 2018 | 18:59
Напиши отговор
Оценка: -2  +37
Ако беше някой по- ербап, сигурно щеше да надума лоши и обидни думи. но като чета, не виждам пък толкова да ги е обидил. Ама те изкараха, че къщата на Стаменов не съществува, а я виждаш срещу тебе, та няма да пратят на съд един обикновен човечец.А хисарската полиция не трябва никога да забравя, че над нея има друга, на по- високо място.
Анонимен
#8 от Graf4eto
12 Април, 2018 | 20:16
Напиши отговор
Оценка: -1  +36
Осъдили Осъдили го но пък интерсно , кой гражданин ще се подпиши на констативен акт и имота да му стане не урегулиран???Такова нешто кой би направил ???
Анонимен
#9 от 6te
12 Април, 2018 | 21:03
Напиши отговор
Оценка: +46
Ами на този констативен акт собствениците не са бели там на датата на която се е съставил. И доколкото се знае са фалшифицирали подписите. И с това дело дето Радев е завел май им е бръкнал в задниците. Май ще им излезят керливите ризи. Ама рано или късно всичките мръсотии и безаконния, които са правели ще излезят наяве. Както те се подиграват с хората един ден ще се подиграват с тях.
Анонимен
#10 от Graf4eto
12 Април, 2018 | 21:37
Напиши отговор
Оценка: +44
Ами именно ти би ли се подписал че ще ти взимат част от уреголирания парцел ??? Каква ти е облагата на теб към горното коментарче се однася???И Публична Общинска Собственост Улица или Алея Продава ли се???
Анонимен
#11 от 6te
12 Април, 2018 | 22:15
Напиши отговор
Оценка: +17
Улици и алеи се продават само и единствено на общинските съветници Атанас Куковски и Бойко Гавраилов. За тях всичко е разрешено. С мръсотиите си които правят на хората.
Анонимен
#12 от Вълко Сакутов
13 Април, 2018 | 06:28
Напиши отговор
Оценка: +44
Това са хора които закона не ги лови затова да тръгнеш законно срещу калинките трябва да си малоумен давам примери Нено Костов -осъден от калинките Димитър Радев осъден от калинките и много други са пострадали калинката и гаврилов са стиснати нямат охрана метална тръба 80 сантиметра един цол и тиквите са им разбити това е рещението
Анонимен
#13 от 112
13 Април, 2018 | 08:04
Напиши отговор
Оценка: -5  +9
Радев,много си жалък,слуга.
Анонимен
#14 от Въпрос към сайта
13 Април, 2018 | 08:21
Напиши отговор
Оценка: +6
Искаме да знаем при кой кмет е станала продажбата на този общински имот на Куковски и Гавраилов
Анонимен
#15 от of 13
13 Април, 2018 | 08:25
Напиши отговор
Оценка: -1  +6
За кой Радев става дума? За този, за когото пише горе или за шефа на полицията?
Анонимен
#16 от do 15
13 Април, 2018 | 08:33
Напиши отговор
Оценка: -2  +10
Нека сам се разпознае.ХИ, ХИ, ХИ.На кой по-му прилича думата слуга?
Анонимен
#17 от хи-хи-михи!
13 Април, 2018 | 09:40
Напиши отговор
Оценка: -5  +36
Кой кмет е продал имота и при кой кмет е започнало всичко? Някой си е харесал имота, отправил е покана на която не могат да откажат и всичко е започнало. Това разучете и тогава пишете подробно. Гавраилов е купил урегулиран имот от общината и толкова. Имотът си е на фирмата и тя се разпорежда с него. След като има висящо дело всеки трябва да сесъобразява с това. Сега насочвате гнева на хората към Ганева и Гавраилов целенасочено. Обаче имотът е купен през 2012 г. Това е началото на мандата на Ганева. Логично е да се предположи, че всичко е започнало и е било подготвено в предишния мандат на кмета инж. Вълко Макавеев и зам.-кмет инж. Пенка Дойкова. Хайде сега, умувайте за кой Радев става въпрос, има ли шефа на полицията нещо общо с имота(по това време кой е бил на тази длъжност) и въобще какво общо има полицията с тази покупко-продажба? Тези които искат да знаят при кой кмет е станала продажбата, трябва да знаят кой я е подготвил и кой е узаконил въпросния хотел,т.е. кой е бил строителния надзорник и кога е започната тази дългогодишна сага? Сайтът да публикува всичко щом е започнал, за да не излезе, че тази публикация е целенасочена. Като е казал "А", да кара и нататък!
Анонимен
#18 от ОСТАВКА
13 Април, 2018 | 11:51
Напиши отговор
Оценка: +33
Не го оправдавай.КОЙ подгони Димитър да работи в тази посока?Защо се самосезират само за определени случай.Гавраилов е купил имота , но вътре има чужди постройки и реда за тяхното премахване е друг,освен това в момента е вървяло дело за въпросния имот.Ние ли трябва да ви учим на ПРАВО, ГОСПОДА САМОУПРАВЦИ и ТЕХНИТЕ СЛУГИ !!!
Анонимен
#19 от възмутен
13 Април, 2018 | 12:00
Напиши отговор
Оценка: +14
Как се ненаядоха тези калинки бе ...и все неправилните имоти избират д.......освен ако не ги крадат.Четеш ли ?Чакам да се самосезирате Г_ДА...........!
Анонимен
#20 от cherche la femme
13 Април, 2018 | 17:20
Напиши отговор
Оценка: +13
Питайте тези, които са включили части от чужди имоти във въпросното УПИ. Или части от бащините имоти са били чужди, или ако не са са включени незаконно във въпросното УПИ. Така че търсете жената! Сherche la femme, дами и господа! Първо онази с черната коса, а след това и русата. Те това е!
Анонимен
#21 от Някой
13 Април, 2018 | 22:20
Напиши отговор
Оценка: +16
Еееее гати тоя Бойко и Калинка и сие, направо нямам думи. Да крадат по тоя долен начин от собствеността на хората. Митака да си варди бащинията а тия да го осъждат за хулиганство. Малеееее. Кой е хулигана в тоя случай. Божееееее!Къде е правосъдието?тая калинка май е най долната твар в тоя град.
Анонимен
#22 от Az
13 Април, 2018 | 22:45
Напиши отговор
Оценка: +16
От това написаното горе мога да кажа, че Бойко и Атанас Куковски нямат сиво мозъчно вещество в главите да постъпват така с хората.
Анонимен
#23 от Тано Тинтиков
14 Април, 2018 | 06:47
Напиши отговор
Оценка: -2  +24
Калинката е крадец и подлизурка долен и подьл човек дете на сатаната
Анонимен
#24 от От Пловдив
14 Април, 2018 | 13:36
Напиши отговор
Оценка: -16  +2
Окръжният съд в Пловдив потвърди решението на Районен съд и осъди Димитър Радев от Хисаря 100 лв. за дребно хулиганство.
Анонимен
#25 от възмутен старожелезарец
14 Април, 2018 | 16:52
Напиши отговор
Оценка: -9  +9
Инженер Костов,искам чрез вашата медия да сигнализирам за нерегламентирано разкопаване през общинска земя в землището на язовир Геренджика в района на Старо Железаре.Сигурен съм че отново става въпрос за незаконни действия от страна на калинките.Ще съм ви благодарен ако проверите за какво става на въпрос,не може всеки да прави каквото си иска като нарушава законите.
Анонимен
#26 от vazmuen Novojelezarets
14 Април, 2018 | 20:58
Напиши отговор
Оценка: -13  +8
injener kostov,teb koga 6tete sadiat 4e razkopava6 i ograbva6 mogili?
Анонимен
#27 от Комшия
15 Април, 2018 | 22:04
Напиши отговор
Оценка: +17
Ма то Калинкта до кога ще мачка и тъпче хората. Место да се засрами от наглите и долни постъпки. Подиграва се с един човек който си изкарва с честен труд хляба. А неговите кражби по Евро проекти няма ли кой да ги види. До кога ще ни управляват мошеници и престъпници. Не ги ли е срам да изкарват това момче хулигани. Това е долно. Много долно. Това е изумяващо. Потресаващо.
Анонимен
#28 от Ангел Данчевски
16 Април, 2018 | 06:24
Напиши отговор
Оценка: -1  +6
Калинките са ясни какви са проблема е че Гатьовци Вълковици........са още по долни мерзавци няма оправия всичко читаво бяга или в чужбина или в големия град
Анонимен
#29 от и аз съм старожелезарец
16 Април, 2018 | 09:24
Напиши отговор
Оценка: -3  +2
отговор на #25 »
Ти пък намери до кого да пишеш за противозаконно разкопаване.
Анонимен
#30 от до старожелезареца
16 Април, 2018 | 10:38
Напиши отговор
Оценка: +2
Ако става дума, че разкопаването е за капково напояване, фирмата подава заявление до общината, Общинският съвет взема решение, че дава разрешение да се мине през общински имоти. Общината да иде да провери, да си пази имотите.
Анонимен
#31 от Гатьовци и Вълковци
16 Април, 2018 | 10:58
Напиши отговор
Оценка: +16
отговор на #28 »
Огледайте се - други няма. Никой читав човек няма да се хване на общинското хоро, да служи на калинките. Макавеев заедно с Дойкова, Пирянков, след това -Ганева и през цялото време - Пеновци и Пенчовци всички до един са работили за хотела на калинките и за земеделските им далавери. Десетки решения на всички общински съвети в последните десет години в полза за калинките и срещу интересите на общината и гражданите. Те още са там - с вашите гласове. Другия път мислете повече, преди да ги изберете пак.
Анонимен
#32 от Минко марински
16 Април, 2018 | 19:12
Напиши отговор
Оценка: +13
Умря Хисаря с тези говеда амин
Анонимен
#33 от Дано
16 Април, 2018 | 19:58
Напиши отговор
Оценка: +14
Само с писане в саита и с празни приказки няма да се променят нещата.На тези пари никога няма да им стигнат.Време е да изринем буклука защото от тези отарване няма
Анонимен
#34 от БОГ ЩЕ ГИ СЪДИ
16 Април, 2018 | 21:51
Напиши отговор
Оценка: +17
Митко, не се тормози.Всеки ще получи каквото му се полага.Калинките, шефа на полицията и онези слуги Гатев и Пейчинов. На единия това му е кръщенето,а на другия вече му е навик да връзва връзки на обувки в поза Г. Само бъди търпелив и не се поддавай на провокации.Тяхното предстои.С тях ще страда и на Лило Мусана момчето.От живота разбрах,че за всеки гяволък се плаща прескъпо.Спи спокойно.Лека нощ!
Анонимен
#35 от хисаря
17 Април, 2018 | 09:12
Напиши отговор
Оценка: +3
отговор на #29 »
Старожелезарец от Созопол. ХИ,ХИ,ХИ.
Анонимен
#36 от Созополско Хисарски
17 Април, 2018 | 10:58
Напиши отговор
Оценка: +4
Този да не е Иван Виришапков горския, дето с парите от Хисарска гора си построи хотелче в Созопол ? Две кметици не му потърсиха сметка. Два пъти гонен от горското, а го назначиха да се разпорежда с общинските гори. Много дърва продаде, завлече Момчето от Миромир, а сега подготвя хотелчето за летния сезон да посреща туристи и да прави още парички. А вие лапайте мухите. ХИ-ХИ-ХИ...
Анонимен
#37 от айде, де като кажеш А кажи и Б
17 Април, 2018 | 11:57
Напиши отговор
Оценка: +9
Къде забрави калинката и Бойко и онзи пазарджишки тарикат? Всички работиха с Иван Веришапков.Радев сега ще се самосезира и ще разкрие далаверата за 600 хиляди лв в Общинска гора.
Анонимен
#38 от Егати
17 Април, 2018 | 13:02
Напиши отговор
Оценка: +6
Тази калинка е опасен кадето има далавера и тои наи отпред.Един ден ще се задавиш от лакомията си.Ще ти стигне и на теб да знаеш.
Анонимен
#39 от Eeeee
17 Април, 2018 | 13:20
Напиши отговор
Оценка: +10
Крадливо,дребнаво,злобно...Калинката е с болен мозак.Откраднал си бая пари има психиятри ходи се лекуваи
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.