ЕДНАКЪВ ЛИ Е ЗАКОНЪТ ЗА ВСИЧКИ?

Автор: Няма коментари Сподели:

 На 29 ноември 2017 година в Археологическия резерват пристигат машини, за да почистят терен, който се намира до хотел „Централ” на фирма ”БИ КЪМПЪНИ”. 

Работата трябва да се свърши от фирма НЕТСТРОЙ” ЕООД с управител Найден Павлов. Той е сключил договор за почистване, ограждане и вертикална планировка на поземлен имот 5112 по Кадастралния план на Хисаря. Фирмата e запозната с трасировъчен план, подписан от лицензиран геодезист, скици на имота и документ за собственост, както и уведомително писмо, с което съседите били предупредени за намерението на „БИ КЪМПЪНИ” да почисти собствения си имот. 

Започват с премахването на ограда от мрежа и циментови колове, както и асмалък. Тръгват да събарят постройка с площ около 20 кв. метра. Бойко Гавраилов е подписал договор с охранителна фирма „Трафик Сот”. 

Не може да не си зададем въпроса защо „БИ КЪМПЪНИ” ще вика охранителна фирма, ако всичко е наред? Кое е изплашило предварително „ БИ КЪМПЪНИ”, за да викат хора да охраняват обект, който трябва да бъде разчистен? 

 Тогава се появяват Димитър Радев, съсед на хотела и Иванка Котупова, която стопанисва имота на Николай Проданов. Те не са съгласни да стане това почистване, тъй като според тях имотът е спорен. Димитър Радев се обажда на телефон 112, за да поиска помощ от полицията за действията на хората, които влизат в новоочертания имот 5112. Той ги осведомява, че има заведено дело № 3210 от 2017 година за спор по имота, и че докато не мине делото, няма да допусне да бутат постройките. 

Радев се затваря в бараката и не иска да излезе. Пристига полиция и представители на общината. Въпреки увещанията, Радев твърдо заявява: „Утрепете ме, няма да изляза от тук!” Допълнил, че това са бащините му имоти, за които родителите му плащали 40 години данъци. Тъй като не можело да се работи с машини, наетата фирма започнала събарянето с ръчни инструменти и до края на другия ден успели да я съборят. 

 Димитър Радев и Иванка Котупова подават жалба до дежурния прокурор в Районна прокуратура в Пловдив за извършени самоуправни действия от страна на „БИ КЪМПЪНИ”. Веднага „БИ КЪМПЪНИ” подава жалба до началника на Районно управление на МВР – Хисаря на 30 ноември. 

И няколко дни след това полицай Димитър Гатев започва да снема обяснения. Иляна Джубелиева – прокурор при Районна прокуратура – Пловдив, след като прочита обяснения от Димитър Радев, от Бойко Гавраилов, от Найден Павлов, от Пенка Ганева – тогавашен кмет на община Хисаря, която потвърждава, че ПИ 5112 е купен от БИ КЪМПЪНИ на търг от общината, отказва да образува по жалбата на Димитър Радев и Иванка Котупова досъдебно производство. 

 Димитър Радев подава нова жалба, този път до Окръжна прокуратура. Ваня Груева – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив изобщо не е съгласна с отказа на Районна прокуратура да започне досъдебно производство. 

Ваня Груева внимателно разглежда материалите и след като се запознава с тях, установява, че още на 16 юли 2007 година е бил съставен констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план, в присъствието на заинтерисованите лица, касаещи три имота и новият ПИ 5112 от 616 кв. м., от които 128 кв. м., забележете, попадат под улица – общинска собственост и 63 кв. м. попадат в УПИ 892 и застроената в него постройка от 59.2 кв.м. 

На 15 октомври 2012 година „БИ КЪМПЪНИ ООД” купуват частна общинска собственост – неулигулиран имот 5112 в Археологическия резерват. На 14 август 2017 година Димитър Радев получава уведомление от общинската администрация, че „БИ КЪМПЪНИ” ООД ще прави основно разчистване на имота си, но не се посочва кога.

И още един въпрос: Разчистване значи ли събаряне на постройки? Според прокурор Груева по преписката не са приложени цитираните в договора за продажба заповеди на кмета, няма я атакуваната в Административен съд Пловдив заповед от Атанаска Бройер , с една дума налице е липса на мотиви, проверката е непълна и според нея жалбата на Димитър Радев е основателна. 

По преписката не са приложени заповедите на кмета на община Хисаря за акт за продажба, не е установено дали обжалваната заповед на Административен съд – Пловдив се знае от собствениците на ПИ 892 и на „БИ КЪМЪНИ” ООД. Почистването на имота 5112 е станало на 29 ноември, а обжалваната заповед на кмета е от 14 ноември. „БИ КЪМПЪНИ” нямат уведомление до община Хисаря за почистването на имота. 

Няма обяснения от съседите Мария Радева, Гергана Радева, Атанаска Бройер във връзка с това уведомление.Затова Ваня Груева – прокурор от Окръжна прокуратура отменя постановлението на Районна прокуратура като неправилно и незаконосъобразно и уважава жалбата на Димитър Радев. 

 И макар че са минали няколко месеца от тази случка, изглежда че постановлението на Ваня Груева притеснява „БИ КЪМПЪНИ” и на жалбата на Бойко Гавраилов, изпратена в РУ на МВР Хисаря е отговорено положително. 

 На третия ден на Великден, Димитър Радев е повикан в Районно управление на МВР – Хисаря. В полицията му показват жалбата на Бойко Гавраилов и управителката на хотел “Централ”. Радев твърди, че когато са дошли машините да почистват, не е виждал там нито един от двамата. 

В жалбата, подадена на 30 ноември 2017 г. пише, че Димитър Радев в този ден се е държал грубо. Той прочита жалбата и си спомня, че нито е обиждал някого, нито е псувал, стоял си е под навесите, защото знаел от баща му, че това е урегулиран имот. 

 „УТРЕПЕТЕ МЕ, НЯМА ДА ИЗЛЯЗА” – казал той. От РУ на МВР – Хисаря изпращат преписката до Районна прокуратура с предложение за досъдебно производство. Там тя попада при Иван Илевски, който пък е родом от Хисаря. Той връща преписката с предложение за съставяне на акт за дребно хулиганство. 

На 10 април Димитър Радев и полицай Гатев отиват в Пловдив, но дело не е имало и го викат отново в съда в Пловдив на 11 април 2018 година. Радев се е посъветвал с адвокат и той му казва, че е минало доста време и че преследването срещу него трябва да се прекрати. 

Димитър Радев написва това в хисарската полиция, но не го подписва. Не му дават копие. И на 11 април 2018 година Димитър Радев влиза в Районен съд Пловдив. Свидетели няма. 

Съдия Николай Голчев осъжда Димитър Радев 100/ сто/ лева, затова, че на 30 ноември 2017 година от 10.00 до 16 часа и 30 минути е възпрепятствал работниците на фирма „НЕТСТРОЙ”, „БИ КЪМПЪНИ” и ТРАФИК – СОТ с изразите: ”Нямате право да бутате нищо! Ще съжалявате! Утрепете ме, но няма да изляза” като с това е проявил своеволие и оскърбително отношение към тях, изразяващо се в посочените непристойни действия на публично място, с което е предизвикал възмущението, което представлява дребно хулиганство според чл. 1, ал.2 от Указа за борба с дребното хулиганство. 

 След като прочита всичко това, Димитър Радев решава да подаде жалба в Окръжния съд, с която иска да бъде отменено решението на Районен съд – Пловдив, да бъде признат за невинен и оправдан в това да е извършил дребно хулигантство на 30 ноември 2017 година. 

Според юристи е нарушен материалния и процесуалния закон. Съгласно Закона за административните нарушения и наказания не се образува административно – наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриването на нарушителя, или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. 

В случая е съставен акт за установяване на административно нарушение, а деянието е извършено извън тримесечния срок. В решението не е посочено мястото на извършването на дребното хулиганство и липсва проява на дребно хулиганство. 

В думите на Радев липсва проява на грубост и цинизъм и няма как да възбудят възмущение в посочените лица от фирма „БИ КЪМПЪНИ” „НЕТСТРОЙ” и ТРАФИК СОТ. Какво показва тази история? 

 На една жалба, дадена в РУ на МВР – Хисаря се дава ход. Тя е от лидер на ГЕРБ, общински съветник и един от собствениците на хотел „Централ”. 

 Какво стана на 11 април 2018 година? Повдигнаха обвинение на Димитър Радев, който подаде две жалби – до Районна и до Окръжна прокуратура. 

 До кога ще продължи спорът между съседите на хотел „Централ” и собствениците му? 

 Тази случка, която се развива в момента, показва само едно – хората започват да не се страхуват. А това днес е най – важно – да не смятаме, че някои са недосегаеми. Няма такова нещо. Всеки от нас един ден си получава заслуженото. 

Въпросът е в това – едни хора да слязат долу по стълбицата на живота и да уважат и мнението на тези, които денонощно се трудят, за да си изкарат хляба, па макар да са на първата стълба. 

Защото Димитър Радев е от тях – тези, на първата стълба. А хората, които са тръгнали към върха на стълбата, не го прескачат, а стъпват върху него. 

Но кой знае, в някой Божи ден всеки от нас може да стъпне накриво и я крак да си счупи, я да залитне, та да падне лошо, я някой да го дръпне за палтото, пък да го върне обратно от стълбата, по която е тръгнал да се изкачва нагоре. 

                                Животът е непредвидим. В такъв свят живеем… 

                                                                                        ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

ПОРЕДНИТЕ ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА ИЗСЕЧЕНИ В „ЗЕЛЕНА“ СОФИЯ НА ФАНДЪКОВА!…

Следваща статия

Спрете с надпреварата във въоръжаване?

Други интересни