Адвокат Албена Белянова внесе сигнал в КПКОНПИ, с който поиска премиерът Бойко Борисов да бъде разследван за корупция

Автор: Няма коментари Сподели:

Адвокат Албена Белянова внесе сигнал в КПКОНПИ, с който поиска премиерът Бойко Борисов да бъде разследван за корупция и конфликт на интереси. Това е станало тази сутрин. Повод за направеното искане е използването от страна на премиера на вертолети и служебни автомобили, с които за сметка на държавните пари, той си прави политическа пиар кампания, както и скандалните аудиозаписи и снимки от неговата спалня.

Любопитното е, че в края на документа Белянова посочва източниците на информация, които разследващите от антикорупционната комисия могат да използват, ако искат да проведат обективно търсене на истината.

В сигнала се казва още: „Моля да бъде установено дали в резултат на заеманата висша публична длъжност – министър-председател, г-н Бойко Методиев Борисов злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения, като използва и с негово съгласие се използва и от други, свързани с ПП ГЕРБ лица, публичен ресурс, и по този начин извлича неследваща се облага за самия него, в качеството му на председател на ПП ГЕРБ, и за ПП ГЕРБ. Моля да бъде установено дали по отношение на заемащия висша публична длъжност – министър-председател, Бойко Методиев Борисов е налице конфликт на интереси, при използването от него (и с негово съгласие и от други свързани с ПП ГЕРБ лица)  на публичен ресурс“.

Албена Белянова пише още: „Моля да бъде установено налице ли е по отношение на заемащия висша публична длъжност – министър-председател, г-н Бойко Методиев Борисов корупция и/ или конфликт на интереси от: компрометирането на негови политически опоненти; „вкарването“ на държавни институции за „размазване на физиономии“ на тези, които не се съобразяват с г-н Борисов; знанието за предстоящо повдигане на обвинения, за да бъде „съсипан“ някой, а друг/и да“изгори“; компрометирането на интитуцията председател на Народното съобрание, като заемащата понастоящем тази позиция – г-жа Цвета Караянчева, бива наречена „проста кърджалийска путка“, наличието в спалнята на г-н Борисов на банкноти и златни кюлчета и др.съдържащи се в записите (аудио и видео) и снимките данни за противоправно поведение, недопустимо и несъвместимо с изпълняваната длъжност.

Ето и самият сигнал:

ДО

КПКОНПИ

ГР. СОФИЯ 1000

ПЛ. „СВ. НЕДЕЛЯ“ № 6

С И Г Н А Л

☐ за корупция

☐ за конфликт на интереси

☒ за корупция и конфликт на интереси

от  Албена Божидарова Белянова

1. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ:

Бойко Методиев Борисов – министър-председател ( чл. 6, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ).

2. конкретни данни за твърдяното нарушение, включително място и време /период/ на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено:

Данните, от които КПКОНПИ може да направи основателно предположение за корупция и/ или конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ са следните:

2.1. На 05.01.2021 г. министър-председателят Бойко Методиев Борисов се включи на живо от хеликоптер, за да покаже отсечки от АМ „Хемус“. От публикуваните видеа и отразяването им в медиите се разбира, че заедно с г-н Борисов са финансовият министър Кирил Ананиев и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, както и лице, което заснема видеото. Видно от профила на г-н Бойко Борисов във Facebook (Boyko Borissov) включванията са в:11:18 часа, в 11:36 часа, и в 11:42 часа.

До 05.01.2020 г. многократно министър-председателят Бойко Методиев Борисов се включва на живо от различни места в България, като пътуванията се извършват с автомобили на НСО, един от които джип, марка „Тойота“, модел „Секвоя“, с държавен контролен номер СВ6371МТ.

От живите включвания и следващите ги публикации в медиите е видно, че при обиколките в страната министър-председателят Бойко Методиев Борисов се придружава от различни министри и заместник-министри, както и от г-жа Севдалина Арнаудова, която заснема събитията. На 05.08.2020 г. г-жа Арнаудова потвърждава пред медите, че напуска Министерския съвет като ръководител на правителствената пресслужба и „се връща на работа в ГЕРБ“, защото партията е започнала подготовка за предстоящите избори (https://www.mediapool.bg/sevdelina-arnaudova-napuska-ministerskiya-savet-news310659.html).

Публикуваните във Facebook профила Boyko Borissov събития се публикуват и на официалната интернет страница на Министерския съвет, раздел „Новини“ (https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini). И от думите на министър-председателя Бойко Методиев Борисов, и от заснетите кадри е видно, че в част от случаите г-н Борисов извършва нещо като инспекционна и/ или екскурзоводска дейност, а в други открива/ посещава обекти, построени, строящи се или ремонтирани с публични средства (някои от обектите открити/ ремонтирани месеци/ години преди посещението). Видно е, че фактическа инспекционна/ контролна дейност не се извършва, като напр. не се събират доказателства за вложените материали, за сроковете на изпълнение на строителството, за изразходваните средства.

В Република България има над 200 контролни органа с различни правомощия, в т.ч. и извършване на контрол на строителството, финансови и данъчни проверки, проверки за спазване на трудовото законодателство и др., чиято издръжка се осигурява от българските данъкоплатци. Също така, при изпълнение на договори за строителство се извършва независим строителен надзор от оправомощени и вписани в регистър на ДНСК лица. Неясно е какво налага и какво се цели с извършването от министър-председателя на дейности от правомощията и компетентността на други държавни органи и какви резултати в интерес на обществото се постигат с тях.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от Конституцията на Република България (КРБ) министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.

Законът за администрацията, който урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, регламентира, че:

–              Администрацията осъществява своята дейност при спазване на принципите на законност, отговорност и отчетност, ефективност, предвидимост и др.;

–              Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото;

–              Администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.

Бойко Методиев Борисов е председател на политическа партия ГЕРБ (http://www.gerb.bg/bg/team/boiko_borisov-2.html). Съгласно чл. 24, ал. 4 от Закона за политическите партии политическите партии не могат да използват безплатно публичен административен ресурс. Публичен административен ресурс е не само материалният такъв (въздухоплавателни средства, моторни превоздни средства, разходи за пътуване и др.), но и човешкия ресурс (заплатите на служителите в администрацията се заплащат от данъкоплатците за изпълнение на законоустановените им функции и правомощия). Забраната е императивна и не е ограничена за времеви период.

Моля да бъде установено дали в резултат на заеманата висша публична длъжност – министър-председател, г-н Бойко Методиев Борисов злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения, като използва и с негово съгласие се използва и от други, свързани с ПП ГЕРБ лица, публичен ресурс, и по този начин извлича неследваща се облага за самия него, в качеството му на председател на ПП ГЕРБ, и за ПП ГЕРБ.

Моля да бъде установено дали по отношение на заемащия висша публична длъжност – министър-председател, Бойко Методиев Борисов е налице конфликт на интереси, при използването от него (и с негово съгласие и от други свързани с ПП ГЕРБ лица)  на публичен ресурс.

2.2. През м. юни и м. юли 2020 г. в медиите бяха публикувани записи на разговори на министър-председателя Бойко Методиев Борисов, както и снимки и видео от спалнята на г-н Борисов във вила „Секвоя“, резиденция „Бояна“.

Относно разпространения първи по време запис на разговор на 18.12.2020 г., пресцентърът на ПРБ съобщи, че е постановен отказ за образуване на досъдебно производство. В съобщението бе посочено, че ПРБ се занимава с наказателната отговорност на извършителите на престъпления, а „гражданската отговорност, дисциплинарната отговорност и всякакъв друг вид отговорности се осъществяват при различни условия“.

Прокуратурата не коментира останалите записи, в които се чува глас, подобен на този на г-н Борисов. В един от тях записаният се обръща към човек с името „Валентин Василиевич“, искайки му обяснение дали подкрепя „Корнела и Радев“. В друг запис записаният коментира президента Румен Радев, подчертавайки, че „трябвa дa му ce пoдигрaвaмe, дa изглeждa cмeшeн“. След оповестяване на записа  г-н Томислав Дончев призна, че част от изтеклите записи са от автентични разговори на г-н Борисов. В огласените през м. юли  записи, отново се чува глас, наподобяващ този на г-н Борисов, който се обръща по телефона към човек с името Томислав. Двамата коментират президента Радев като първият мъж отбелязва, че „акъл се набива, Томиславе, на умен човек“, след което употребява нецензурен израз. В друг от записите записаният разговаря с председателя на Конституционния съд – г-н Борис Велчев. Г-н Борис Велчев потвърди, че е провеждал такъв разговор с г-н Бойко Борисов.

Записът, по който ПРБ отказа да образува досъдебно произвоство, е предоставен за извършване на експертиза на две лаборатории – Primeau Forensic (по възлагане на „Биволъ“) и Beryl Audio Forensics Laboratory (по възлагане на г-жа Елена Йончева). Докладите и на двете лаборатории доказват, че записът не е манипулиран или подправен и, че гласът на записа е на Бойко Методиев Борисов. Заключенията на експертизите се потвърждават и от редица публични изказвания на министър-председателя Борисов.

Снимките от спалнята на г-н Бойко Борисов са правени в периода 2017-2019 г., без фотошоп и без монтажи, според извършената техническа експертиза възложена от „Биволъ“ и „Е-вестник“. В 6 от общо 9-те снимки има промени в метаданните, но извършената експертиза установява реалните дата и час на заснемането. За изготвяне на техническата експертиза са направени специфичните анализи Noise Analysis, Error Level Analysis, Luminance Gradient, Clone Detection и Level Sweep.  На снимка с име на файл IMG_4444.jpeg., направена на 25 септември 2017 г., понеделник, в 15 ч. и 18 мин. и 23 сек се вижда нощно шкафче с отворено чекмедже с пачки банкноти по 500 евро, според дебелината им са по 100 банкноти. По видимата част на чекмеджето може да се изчисли броят на пачките на поне 20, тоест около 1 млн. евро. На снимка с име на файл IMG_0000.jpeg. се виждат две пачки по 500 евро  хванати с жълт и кафяв ластик. Над тях се виждат кюлчета злато, две от които се разпознават като марка Umicore 250 г., белгийски. На кюлчето с тази марка има надпис FEINGOLD 999,9.  (https://bivol.bg/bace_nanka_expertised.html).

През м. ноември 2020 г. във Facebook профила на г-н Бойко Борисов (Boyko Borissov) е публикуван превод на интервю, дадено от г-н Борисов на 09.10.2020 г. на „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ по повод снимките от спалнята му. В това интервю г-н Бойко Борисов казва следното, важно за установяване на обективната истина: „Затова сложиха златни кюлчета, пачки пари и пистолет в нощното ми шкафче и след това снимаха тази аранжировка.“, „Снимката е направена в правителствената резиденция, където живея.“, „Една красива жена може много лесно да преодолее защитата ми. Така враговете ми вкараха златото и пачките пари в къщата ми. Снимаха ме, докато спя и в други моменти направиха снимки на нощното ми шкафче с пари и злато в него. И след това има един видеозапис, който разкрива извършителите. Можете да видите как някой минава през къщата ми. Показана е банята, гардеробното помещение и накрая спалнята ми. Там има няколко шкафа, но човекът, който е правил видеото, целенасочено отива към нощното шкафче и отваря едно чекмедже, в което се виждат пари и златни кюлчета.“, „Погледнете тази дамска чанта: Вътре има достатъчно място, за да съберете малки кюлчета злато и пачки пари. И тогава ми се обажда дамата и казва: „Идваш ли? Чакам те.“. Аз й казвам: „Изчакай, все още съм на интервю, идвам след 15 минути“. Охраната има указания да я допусне в къщата ми, и сега тя знае, че има 15 минути, през които е необезпокоявана там. След това слага парите и златото в шкафчето ми, излиза и започва да снима с мобилния си телефон и отново идва в спалнята ми. Като Мата Хари.“.

Моля да бъде установено налице ли е по отношение на заемащия висша публична длъжност – министър-председател, г-н Бойко Методиев Борисов корупция и/ или конфликт на интереси от: компрометирането на негови политически опоненти; „вкарването“ на държавни институции за „размазване на физиономии“ на тези, които не се съобразяват с г-н Борисов; знанието за предстоящо повдигане на обвинения, за да бъде „съсипан“ някой, а друг/и да“изгори“; компрометирането на интитуцията председател на Народното съобрание, като заемащата понастоящем тази позиция – г-жа Цвета Караянчева, бива наречена „проста кърджалийска путка“, наличието в спалнята на г-н Борисов на банкноти и златни кюлчета и др.съдържащи се в записите (аудио и видео) и снимките данни за противоправно поведение, недопустимо и несъвместимо с изпълняваната длъжност.

Вярвам, че настоящият сигнал, подаден на основание чл. 47, ал. 1 от ЗПКОНПИ, ще бъде разгледан при съблюдаване на принципите, посочени в чл. 4 от ЗПКОНПИ и особено на принципите: политически неутралитет, законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност и ще бъде извършена всестранна проверка.

3. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят изложеното в сигнала или да предоставят допълнителна информация:

– множество публично достъпни медийни публикации в периода юни 2020 г. до сега;

– доклади на лабораториите Primeau Forensic и Beryl Audio Forensics Laboratory;

– техническа експертиза на снимките, изготвена по възлагане от „Биволъ“ и „Е-вестник“;

– постановление на прокурор (публично неоповестен) за отказ за образуване на досъдебно производство;

– профил на г-н Бойко Борисов във Facebook (Boyko Borissov);

– официалната интернет страница на Министерския съвет;

– полетен борден дневник на въздухоплавателното средство, с което е извършен полетът на 05.01.2021 г.;

– разходооправдателни документи, в т.ч. за гориво, нощувки, дневни и др.;

– банкови сметки в български и международни банкови институции на г-н Бойко Методиев Борисов и свързани с него лица;

– доказателства и документи за установяване истинността и произхода на банкнотите по 500 евро и кюлчета злато, за които г-н Бойко Борисов казва, че са внесени с дамска чанта с „достатъчно място, за да съберете малки кюлчета злато и пачки пари“;

– охранителни камери в резиденция „Бояна“;

Предишна статия

Това чака и Европа – „новата реалност“ се задава като поредната ненормалност. Кошмарният сън не свършва с 2020-а, шантавото едва започва!

Следваща статия

И когато на народите им писне от лакомията и арогантността на политиците, когато видят, че тяхното мнение не се зачита и ги правят на камилчета, тогава…

Други интересни