Списък на служители и сътрудници на Държавна сигурност

Автор: Няма коментари Сподели:

Това е списък на публични личности в България, за които е установено, че са били сътрудници на Държавна сигурност, репресивния апарат на тоталитарния режим в България в периода 1944-1989 г. Списъкът включва имената на обществено значими фигури, чиято дейност може да окаже значително влияние сред големи обществени групи — политици, банкери, народни представители, представители на синдикатите, университетски преподаватели и учени от Българска академия на науките, директори на училища, читалищни дейци, членове на Светия синод на Българската православна църква, ръководни кадри в мюсюлманското изповедание, журналисти и други личности, които са имали или имат съществена роля в различни сфери на публичното пространство.

Установяването на принадлежност към службите става по реда описан в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия., приет в края на 2006 г. В съответствие с него е създадена Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, която обявява данните за принадлежност на висши държавни постове при предпоставките изброени в закона. Дейността на тази трета поред комисия за досиетата на ДС е най-обширна.

Характерът на обявяването не е лустрационен. Според Комисията той е морален.

Списъкът представен по-долу е частичен и не обхваща в пълнота целия обем от информация за лицата с установена принадлежност към комунистическите служби в страната.

Имена Публична длъжност или публична дейност Качество Псевдоним Период Структури, в които е работил Решение
Александър Авджиев журналист агент Павел 1984-1990 СГУ на МВР, I РУ, отделение ДС 54/26.11.2008
Георги Агафонов бизнесмен, политик агент Здравков 1980-1982 III управление, 10 отдел, 4 отделение 72/03.08.2009
Нидал Алгафари режисьор агент Наско 1988-? VI управление, 9 отдел, 2 отделение 54/26.11.2008
Василка Алексова филолог секретен сътрудник Лаура 1980-1985 ДС, ПГУ-ХIV 327/14.03.2012
Петър Ангелов историк секретен сътрудник Румен 1981-1989 I главно управление, 14 отдел 230/16.06.2011
Хараламби Анчев юрист, бизнесмен агент Чавдар 1982-1990 VI управление, 7 отдел, 1 отделение 25/12.02.2008
Янко Арсов инженер агент, секретен сътрудник Серьожа, Володя 1977-? II главно управление, 10 отдел, 1 отделение
IV управление, 2 отдел, 1 отделение
I главно управление
110/09.02.2010
Бриго Аспарухов народен представител в 39-о Народно събрание,
служител на ДС
щатен служител 1970-? I главно управление 18/25.10.2007
Греди Асса художник секретен сътрудник Спасов 1979-? ОУ на МВР Плевен – ДС 230/16.06.2011
Рамадан Аталай народен представител в 42 НС
парлам. група на ДПС
агент Вергил 1982-1990 СГУ-ДС 2-172/ 26.04.2013 г.
Атанас Атанасов агроном секретен сътрудник 1981-? I главно управление 230/16.06.2011
Стоян Илиев Атанасов филолог агент Филип 1976-? СГУ на МВР-ДС-I-III, СГУ на МВР-ДС-II-III 327/14.03.2012
Георги Бакалов историк агент Борис 1989-? VI управление, 2 отдел 105/09.12.2009
Мария Балтаджиева технолог секретен сътрудник Мирослава 1979-1989 РУ-ГЩ 230/16.06.2011
Тодор Батков адвокат, бизнесмен нещатен служител 1977-? III управление 111/17.02.2010
Петър Башикаров народен представител във 7 Велико Народно събрание, в 36-о, 37-о, 38-о, Народно събрание щатен служител 1964-1979 I главно управление, 4 отдел 14/04.09.2007
Владимир Береану журналист агент Георгиев 1986-? VI управление, 4 отдел, 3 отделение 72/03.08.2009
Петър Берон биолог, политик секретен сътрудник, осведомител Бончев 1969-? VI управление, 1 отдел, 2 отделение 110/09.02.2010
Коста Богацевски полицай щатен служител 1946-1982 СГУ-МВР, ГСУ 136/02.06.2010
Богдан Богданов филолог агент Николов 1978-1988 VI управление, 2 отдел, 1 отделение
VI управление, 9 отдел, 1 отделение
230/16.06.2011
Иван Божилов историк агент, секретен сътрудник Борислав 1972-1983 I главно управление 230/16.06.2011
Петко Бочаров журналист агент Найденов, Борисов, Иванов 1946-1982 II управление, 1 отдел, 1 отделение 111/17.02.2010
Тодор Бояджиев езиковед доверено лице, агент Тото, Павел 1977-1987 VI управление, 2 отдел, 1 отделение 230/16.06.2011
Хачо Бояджиев режисьор агент, агент-нелегал Кръстю 1958-1971 II главно управление
I главно управление, 5 отдел
54/26.11.2008
Кирил Боянов инженер агент Лалчев 1959-1960 III управление, 4 отдел, 3 отделение 110/09.02.2010
Жан Виденов политик съдържател на явочна квартира Дунав 1988-1990 ОУ на МВР-Пловдив-ДС 25/12.02.2008
Валентин Вичев ръководител на катедра до 6 август 2009 г. агент, съдържател на явочна квартира Друмев, Места 1965-1976 III главно управление 3 армия-5; ОУ на МВР-Шумен-ДС 2-26/27.06.2012
Галактион Старозагорски духовник агент Мишо 1981-? ОУ на МВР-Враца-ДС
VI управление, 3 отдел, 1 отделение
14/04.09.2007
Жорж Ганчев народен представител в 37-о и 38-о, Народно събрание секретен сътрудник Жорж 1970-1990 II главно управление, 19 отдел, 2 отделение 14/04.09.2007
Иван Гарелов журналист щатен служител
нещатен служител
Талев 1967-1969
1970-?
I главно управление 54/26.11.2008
Красимир Гергов бизнесмен щатен служител 1985-? УБО 72/03.08.2009
Минко Герджиков политик щатен служител 1983-? I главно управление, 2 отдел 25/12.02.2008
Павел Герджиков певец осведомител Петър 1973-? VI управление, 1 отдел, 2 отделение
II главно управление, 2 отдел, 4 отделение
230/16.06.2011
Людмил Гетов историк съдържател на явочна квартира Тракия 1974-1987 СГУ на МВР – ДС
VI управление, 3 отдел, 3 отделение
230/16.06.2011
Евгени Головински химик агент Юрий, Ернст 1966-? II главно управление, 5 отдел, 3 отделение
II главно управление, 3 отдел, 2 отделение
110/09.02.2010
Димитър Гоцев историк агент Соколов 1975-? VI управление, 4 отдел, 3 отделение
VI управление, 3 отдел, 3 отделение
230/16.06.2011
Любен Гоцев народен представител във 7 Велико Народно събрание,
служител на ДС
щатен служител 1961-1983 I главно управление 14/04.09.2007
Иван Гранитски журналист, бизнесмен агент Огнян 1983-? VI управление, 2 отдел, 2 отделение 54/26.11.2008
Младен Григоров лекар агент Николай 1979-1989 III управление, 1 отдел, 2 отделение 230/16.06.2011
Васил Гюзелев историк секретен сътрудник Крумов, Вълчанов 1972-1980 I главно управление, 14 отдел 230/16.06.2011
Анна Мария Петрова-Гюзелева балерина, актриса, журналист, хореограф, продуцент агент Чакъров 1984-1987 СГУ на МВР-ДС-VI-II по линия на управление VI 288/24.11.2011
Людмил Даковски инженер доверена връзка Гимнастик 1967-1971 I главно управление, 7 отдел 230/16.06.2011
Георги Данаилов писател агент Андрей 1973-1987 II главно управление, 1 отдел, 2 отделение 37/10.06.2008
Станислав Даскалов политик агент, секретен сътрудник Явор, Гастона 1985-? II главно управление, 9 отдел, 1 отделение
I главно управление, 3 отдел
25/12.02.2008
Стоян Денчев народен представител в 37-о Народно събрание агент Симеонов 1988-1990 II главно управление, 1 отдел, 1 отделение 14/04.09.2007
Димитър Денков философ агент Ваклинов 1973-1985 ОУ на МВР-Хасково-ДС, ПГУ 230/16.06.2011
Аксиния Джурова изкуствовед секретен сътрудник Анна 1973-? РУ-ГЩ 230/16.06.2011
Георги Гроздев писател, журналист, издател секретен сътрудник Гълъбов 1984-? РУ-ГЩ 2-1135/28.11.2017
Божидар Димитров историк, политик секретен сътрудник, агент Кардам, Тервел, Телериг 1973-? I главно управление
II главно управление, 2 отдел, 4 отделение
69/29.06.2009
Венцеслав Димитров политик агент Попов 1984-? СГУ-ДС, 2 отдел 9/25.07.2007
Димитър Димитров филолог агент Иван 1989-? ДС, управление VI-II-I 327/14.03.2012
Божана Димитрова журналист агент Цветанова 1975-1978 VI управление, 1 отдел, 1 отделение 56/18.12.2008
https://bg.wikipedia.org/
Предишна статия

Списък на служители и сътрудници на Държавна сигурност(Part 2)

Следваща статия

За втора поредна година провален транспортен прект отвори дупка в бюджета на Варна

Други интересни