За втора поредна година провален транспортен прект отвори дупка в бюджета на Варна

Автор: Няма коментари Сподели:

Архивна снимка от пътуването на варненския кмет Иван Портних (в ляво) по трасето на въображаемия бърз автобусен коридор във Варна на 26 февруари 2015 г. В дясно на снимката е ръководителя на проекта Биляна Якова.

Общинската комисия “Финанси и бюджет” във Варна одобри предложената от кмета на града Иван Портних актуализация на местния бюджет за 2019 г. и той ще бъде намален с близо 1.5 млн. лв. Така макрорамката му за отиващата си година става 405.2 млн. лв. при планирани близо 407 млн. лв.

Според информацията, разпространена от пресцентъра на Общиския съвет във Варна днес, приетото намаление се дължи “до голяма степен” на това, че приходите от продажба на билети за градския транспорт продължават да се събират от едноименното общинското дружество вместо от общинското предприятие “Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение” (ТАСРУД).

“Всичко това се отрази като намаление, както в приходната, така и в разходната част на бюджета на общината, пише още в разпространеното днес съобщение. Във функция “Икономически дейности и услуги”, в която попадат приходите от билети за градския транспорт, актуализираният бюджет възлиза на 27 728 000 лв. при първоначална план-сметка 40 949 000 лв.”.

Това е втора поредна година, в която проваленият проект “Интегриран градски транспорт на Варна” отваря дупка в общинския бюджет. През 2018 г. тя бе в размер на цели 10 млн. лв.

До момента за реализацията на проекта са похарчени вече близо 150 млн. лв., по-голямата част от които европейско финансиране, но ефект от тази инвестиция, както за качеството на градския транспорт във Варна така и за бюджета на очевидно трудно може да бъде посочен.

Общинското предприятие “Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение” трябваше да събира приходите от продажба на билети и карти за градския транспорт във Варна през автоматизирана билетна система, за която бяха похарчени първоначално 8.3 млн. лв. Но повече от три години след като формално бе изградена, тя не може да бъде въведена в пълноценна експлоатация заради зле организирана обществена поръчка и пропуски при сключване на договора с нейния изпълнител – Консорциум “Обединение модерен транспорт”.

Междувременно, в опит да се справи с изтичането на средства към собственото си дружество “Градски транспорт” местната администрация тихомълком осуети работата на платформата за онлайн продажба на билети през мобилни устройства, изградена по договор с технологичния стартъп Tickey.

Онлайн продажбите през мобилната платформа обезсмисляше до голяма степен скъпата система за автоматична продажба на билети, част от проекта с европейско финансиране “Интегриран градски транспорт на Варна”. Но за разлика от нея бе изградена за по-малко от месец, а по данни на Tickey инвестицията за инсталиране и въвеждане в експлоатация на системата бе в размер на по-малко от 20 хил. евро.

В опит да приведе в действие автоматизираната си билетна система в началото на 2017 г. местната администрация във Варна сключи договор за доставка на допълнително оборудване на стойност близо 1.5 млн. лв. В него дословно бе записано, “че при обявяване на процедурите за възлагане на обществените поръчки и сключването на договорите са заложени технически изисквания към доставките на стоки и услуги, които в хода на изпълнение на договорите са оценени като недостатъчни с оглед нуждите на възложителя”. Заради изтеклия срок на проекта разходите по новия договор с Консорциум “Обединение модерен транспорт” бяха покрити със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Друга справка с бюджетните разходи на Варна, този път през 2018 г. показва, че за доставка на допълнително оборудване за неработещата билетна система са били похарчени и още 500 хил. лв., но този път от общинския бюджет. Въпреки това системата продължава да не работи в пълния си обем, а втора поредна година общината не може да събере приходите си от нея, предварително заложени в бюджета й.

В края на август т.г. бщина Варна обяви, че ще сключи договор на стойност над 2.5 млн. лв. с ДДС по процедура без предварително обявление за извънгаранционна поддръжка и доставка на допълнителни компоненти за автоматизираната билетна си система. Предходният търг за извънгаранционното й обслужване на стойност 1.8 млн. лв. беше обявен в началото на април 2018 г.

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/12/20/4008640_za_vtora_poredna_godina_provalen_transporten_prekt/

Предишна статия

Списък на служители и сътрудници на Държавна сигурност

Следваща статия

И ние ще победим!

Други интересни