Н О В И Н И ОТ ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

      Общинската администрация внесе нови докладни за сесията във вторник – 21 май, които трябва да бъдат разгледани най- напред от комисиите и после от съветниците.

    Иска се актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, защото има интерес за закупуване на два имота във Веригово  в местността „Славина могила” – частна общинска собственост. Единият е 340 кв. м., а другият – 294 кв. м.

    Кметът – инж. Пенка  Дойкова иска съветниците да одобрят схемата за  поставяне на рекламно- информационни елементи. Местата са одобрени от Експертен съвет и от главния архитект на общината. От докладната става ясно, че  през 2018 година в бюджета на общината са влезли 9 086 лв. от реклама, а за първите четири месеца на тази година са събрани 1 650 лв.

    На 19 март 2019 година Общинският съвет е упълномощил кмета да подпише запис на заповед в полза на Разплащателна агенция Държавен фонд „Земеделие” като обезпечаване на 100% от размера на авансовото плащане на  826 339 27 лв. по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа. Сумата е без ДДС. За възстановяване на ДДС общината трябва да подаде нова заявка за авансово плащане 20% или 165,307 85 лв.

    На 9 април 2019 година общината сключи договор за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими отпадъци. Затова е нужна запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите в размер на стойността на авансовото плащане – 253 495 12 лв. и решение на Общинския съвет.

    Развитие на туристическия потенциал на територията на Местната инициативна група с проект : възстановяване на фонтана в парк „Момина баня” и ново декоративно осветление , за което  има технически проект. Това съответства на плана за развитието на община Хисаря и ще бъде предложено на съветниците за разглеждане.

    Кметът  иска съветниците да утвърдят начални тръжни цени за два имота в Беловица . Единият е 16.206 дка за 11 604 лв. без ДДС. Другият е 8 635 за 6 114 лв. без ДДС.

    СЕНИТ  ЕООД иска разрешение за трасе за минерален водопровод от сондаж № 5 в Хисаря. Посочени са улиците, от където ще мине водопроводът. От съветниците се иска да дадат трасето и да разрешат проучване и проектиране на план- схема за трасето за минерален водопровод.

    Сесията е от 13 часа в залата на общинската администрация и гражданите могат да присъстват.

                                                                                ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, С БЪЛГАРСКА РОЗА

Следваща статия

Евроизбори 2019

Други интересни