ЗАДАВА СЕ СЕСИЯ В ПРАЗНИЧНАТА СЕДМИЦА

Автор: Няма коментари Сподели:

    На 23 април 2019 година в 13 часа залата на общинската администрация ще бъде отворена за заседание на  Общинския съвет.  За сега в дневния ред са включени 19 точки.

     Началникът на Районно управление на МВР – Хисаря – главен инспектор Камен Радев  внася за разглеждане отчета за работата на полицията през 2018 година. Той отчита 242 криминални престъпления и 20 икономически. Разкрити за 103, за работа остават 211. Подробностите ще научат съветниците от неговия подробен отчет.

    Още един главен инспектор – Наско Илиев –  началник на  РСПБЗН / пожарната / внася отчет и насочва вниманието на съветниците към бъдещата лятна работа на пожарникарите.

    Следва отчетът за работата на Археологическия музей, подготвен от доцент д-р Митко Маджаров. От него разбираме за открития нов басейн от средата на втори век след Христа, за голямата рекламна дейност, за  27 хиляди посетители, за поддържането на археологическия резерват, за собствените приходи от дейността на служителите на музея и от европейски проекти, каква е  научната работа.

    Ангелина Пашова предлага съветниците да се произнесат по Общинската програма за закрила на детето.

     Инж. Дойкова внася информация за състоянието на парковете в общината, поддържане и опазване на тревната растителност. Освен това тя осведомява Общинския съвет , че пет фирми ползват  минерална вода от Красновски минерални извори. Постъпилите такси в бюджета на общината са 40 164,32 лв. Става въпрос за водата от сондаж № 1, от която има свободни 0.90 л. / сек. Дебитът на „Топлите извори” е 1.07 л./ сек. и е свободен.

    Хисаря и Сопот ще кандидатстват по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Това е по оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”.

    И от тук нататък започват заявленията на избирателите.

 Ненко Костов иска да закупи   част от  общински път – 0,128 дка, който обслужва само негов имот в Мътеница.

    Община Хисаря има намерение да предостави под наем пет имота в Беловица за пет години чрез търг или конкурс.

    Даньо Стоянов Рабаджийски  иска изработването на ПУП за селскостопанска сграда за отглеждане на животни в местността „Манастира” в Мътеница.

    Златко Тошев Бозев иска разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ с промяна на предназначението за жилищно строителство и къща за гости в Старосел.

    Станка Йорданова Станева иска разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП за производство, складова и обслужваща дейност в местността „Пловдивски път” – Хисаря.

    Иван Петков Иванов и Цветелина Петкова Иванова искат изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в Михилци в местността”Спасова могила” за отглеждане на дребен рогат добитък пасищно на 90 атвохонна порода кози.

     МИТА 7я ООД с управител Татяна Путенцева иска разрешение за проект на ПУП- ПРЗ за изменение на улична регулация и обособяване на улица – тупик.

    Местната инициативна група кандидатства с проект „Популяризиране на местни археологически обекти на територията на МИГ- Хисаря и МИГ „Текучи асоциация Румъния”. Поради това иска да постави десет информационни табла на територията на града и селата, което отговаря на плана за равитие на община Хисаря, рекламната дейност и развитието на конкуретно- способен туризъм.

    Проф. Д-р Петър Петров – д.м.н. – управител на Медицински център – Хисар ЕООД предоставя на съветниците осем листа отчет и няколко листа финансови справки, за да се запознаят с всички проблеми на общинското медицинско заведение.

     Във вторник 23 април на сесията могат да присъстват всички, които желаят. Начало- 13 часа.

                                                                                                   ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Без лимит на наглостта! Как диктаторът се уплаши от диктатурата, но не неговата

Следваща статия

„КЪРВАВОТО ПИСМО“ ДА СЕ ПОМНИ!

Други интересни