ИМА НОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Автор: Няма коментари Сподели:

Веднага след изборите за местна власт, на 6 ноември 2019 година кандидатът за общински съветник Рангел Спасов подаде жалба до Общинската избирателна комисия, че е допусната грешка при изчисленията на преференциите. Жалбата беше изпратена до Административен съд в Пловдив. Седми състав с председател Недялко Бекиров на открито заседание на 14 ноември 2019 година отмени решението на ОИК от 28 октомври,изменено и допълнено с решение на 1 ноември на ОИК – Хисаря, с което Десислава Виденска е избрана за общински съветник. Съдът върна на ОИК книжата за обябяване на действителните резултати като комисията трябваше да спази задължително съображениета му. Съдийският състав осъди ОИК – Хисаря да заплати на Рангел Спасов 500 лв.  адвокатски разноски.

     Председателят на Общинската избирателна комисия Диана Дишлиева не беше съгласна с това решение и то беше обжалвано във Върховния административен съд.

     На заседание на 4 март 2020 година членовете на ОИК се запознаха с решението на ВАС. От заседанието отсъстваха двама членове на комисията – Ива Дечевска и Пенка Дишкелова. Заседанието беше кратко. Комисията реши предсрочно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради подаване на оставка по смисъла на чл.30, ал. 4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и поради установяване на неизбираемост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 12 във връзка с допусната техническа грешка в решение 131 –МИ от 28.10.2019 г., изменено с решение 141 –МИ от 1.11. 2019 г. на ОИК – Хисаря в частта при гласуване на преференциите, с които е гласувано за листата на Местна коалиция СДС/ СДС, АБВ/.  Десислава Виденска е подала молба за напускане на Общинския съвет на 2 март 2020 година. Всички единодушно приеха нейното решение.

    Така Рангел Спасов става общински съветник от Местна коалиция СДС / СДС, АБВ/. Неговото име е свързано не само с това, че много години е бил общински съветник, а и с решение на Върховния административен съд от 24 април 2017 година, когато беше осъдена „Коалиция за Хисар” с представители Николай Марковски и Рангел Спасов, които искаха да отстранят от Общинския съвет Ненко Костов. Тогава съдът реши да заплатят 900 лв. на инж. Костов и 1 200 лв. на Национален фронт за спасение на България, която партия имаше адвокат на съдебното заседание. Съдът остави Костов в Общинския съвет. Дали тези пари са уредени, не е ясно, но факт е, че Рангел Спасов и Ненко Костов са общински съветници  през мандат 2019 – 2023 година  и ще решават заедно с останалите петнадесет съветници проблемите на общината.

                                                                          ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

По следите на 500-те милиона за ремонт на язовирите

Следваща статия

Това е краят на 5-вековното турско робство…

Други интересни