ГОДИНАТА ЗАВЪРШИ С ОГРОМНА ПРЕГРЪДКА МЕЖДУ ГЕРБ, БСП, СДС

Автор: Няма коментари Сподели:

Два дни преди края на 2018 година, Общинският съвет в Хисаря се събра на извънредна сесия. В дневния ред бяха включени :

  • Докладна за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата  за определяне  на местните данъци на територията на общината, допълвана с пет решения през януари 2011, декември 2011, на 17 декември 2013, на 23 декември 2014 и на 13 септември 2016 година.

  • Докладна за план- сметка за приходите и разходите на такса битови отпадъци за 2019 година.

    Както всички знаем, докладните на общинската администрация се разглеждат на заседание на постоянните комисии към Общинския съвет и председателят на комисията изразява становище на сесията. Интересно защо, обаче, на тази сесия беше внесено становище на комисията по Бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси с председател инж. Бойко Гавраилов и членове Пенчо Шапков, инж. Георги Пирянков, инж. Атанас Куковски и Гатьо Султанов, което не бе внесено и разгледано от комисията по Устройство на територията, инфраструктура, благоустройство и околна среда с председател инж. Вълко Макавеев. В тази комисия са още инж. Пенка Ганева, инж. Пенка Рахова, инж. Атанас Куковски и инж. Ненко Костов.

    Сега ще ви се изясни всичко. Преди една година Административният съд – Пловдив отмени решението на хисарските съветници от 5 септември 2017 година за опрощаване на данъците на фирмата на дъщерята на Данчо Кощелаков от 75 хил. лв. Тогава се проведе сесия на Игнажден и заинтерисованите лица поискаха да се плаща от фирми и юридически лица, създадени в населените места извън града след 2013 година, една пета от данъчната оценка. Оказа се, че това се отнася за две фирми – Натура – фит, построена с европейски пари за около 6 милиона лева и Агрокомерс 98 на известния Куковски. Този отговор бе даден от Данчо Кощелаков, който беше достатъчно честен в оня момент.

   Но… мина година и какво се е мислило, какво се е разнищвало, какво се е кроило, знаят само тези, които на извънредната сесия отново поставиха този въпро. Предложението беше направено от председателя на комисията „Бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси” – инж. Бойко Гавраилов. Той поиска юридическите лица след 2013 година да плащат една пета от данъчната оценка. Гатьо Султанов веднага реагира и изрази несъгласие с това предложение, което би облагодетелствало само четири фирми – Натура- фит / фирма на дъщерята на Данчо Кощелаков/, Агрокомерс 98 –,Балкантабако и Валхала. Но тъй като Балкантабако и Валхала не са подписали подобно искане, остават само двете фирми. Куковски  обвини  Султанов, че заблуждава всички и попита може ли фирма, която плаща 20 хил. лв. данъци да плаща  10-20 пъти по- скъпо, отколкото са услугите, които и извършват. Но Султанов продължи, че Общинският съвет не бива да приема поднормативни актове , с които да облагодетелства фирми да плащат една пета от данъчната оценка.

Инж. Пенка Ганева защити предложението на Гавраилов, защото според нея това решение нямало да бъде специално за тези две фирми, а за всички, създадени след 2013 година.  Инж. Макавеев беше на мнението на Султанов и изказа  опасение, че с това решение  тези фирми може да поискат да им се върнат парите от 2013 година насам. 2013 година стана повод за обяснения от главния финансист на общината – Диляна Анатонова, която разказа, че е имало такова решение за 2013 година, но след това не се прилага.

     Цялата тази дискусия даде възможност на Ива Вълчева – председател на Общинския съвет да отвори предварително подготвената страничка с точката от правилника, за да оправдае предложението на Бойко Гавраилов. И като се стигна до гласуване, съветниците от ГЕРБ, „Коалиция за Хисар”, и БСП гласуваха ЗА и уредиха фирмите  с една пета от данъчната оценка за таска смет. Против бяха инж. Вълко  Макавеев, инж. Ненко Костов, Гатьо Султанов и д-р Стефан Недевски. Тъй като се гласува най- напред предложението на комисията, чак след това съветниците гласуваха   промила за таска смет – 0.2. Шестима се въздържаха.

    Другото интересно на тази сесия беше, че не бе уважена докладната на кмета на общината с предложението за туристическия данък. Отново председателят на комисията по бюджет и финанси – инж Гавраилов трябваше да разкаже за дългите дебати на заседанието  и да припомни на присъстващите, че той, инж. Куковски и Стоян Найденов били в конфликт на интереси, та предложението на комисията ще бъде обяснено от инж. Георги Пирянков. И  Пирянков предложи за хотел с една звезда данъкът  да е 45 стотинки, за две звезди – 55 стотинки, за три и четири здезди – 60 стотинки. Вълчева даде възможност  да се гласува предложението на комисията и изобщо не съобщи предложението на Дойкова, което бе различно, и съобразено с предложението на Консултативния съвет по туризъм. И си гласуваха предложението на комисията пак онези съветници от трите партии. Куковски, Найденов и Гавраилов не гласуваха , тъй като имат хотели. Гатьо Султанов, инж. Вълко Макавеев и инж. Ненко Костов бяха против, очаквайки да се представи на гласуване предложението на общинската администрация, но какво от това? Затова попитах бившия председател на Общинския съвет – Гатьо Султанов как се чувства след такава сесия, а той отговори:

  • Това, което е морално грешно, не може да бъде политическо вярно.

А може би всичко, което бе гласувано от коалиция БСП, Коалиция за Хисар и ГЕРБ  стана, защото на миналата сесия беше решено заседанието на 28 декември да бъде закрито и нямаше хора в залата, които да видят какви ги вършат техните избраници.

В живота кой знае защо, бедният е все  ощетен. Ако това решение мине през юристите на Областната управа в Пловдив, какво се получава? Бедните ще плащат увеличен промил такса смет, а  богатите и известни сегашни и бъдещи съветници, ще плащат една пета от данъчната оценка. Няма оправия – би казал бедният, докато богатият кара скъпата си кола.

                                                                                                   ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Нова Година не винаги е идвала на 1 януари

Следваща статия

РЕДОВНА ПРАКТИКА ЛИ Е ИЗГАРЯНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ (ВНОСНИ) ОТПАДЪЦИ В БЪЛГАРИЯ?

Други интересни