СЪВЕТНИЦИТЕ ЩЕ РЕШАВАТ:

Автор: Няма коментари Сподели:

Има предложение да се удостои посмъртно поп Иван Марков – основател на училището в Момина баня, послучай 175 години от основаването му. Някога в неговата къща е започнало началото на образованието за моминобанци. Другото предложение е за Ненко Джински, допринесъл много за развитието на плуването в Хисаря. Предлага се двамата да станат почетни граждани на Хисаря и да се наградят с почетен знак.

     Бюджетът на общината е променян няколко пъти. Сега е 10 055 599 лв. Актуализация се предлага в общинската администрация, Центъра за обществена подкрепа, дневните центрове за стари хора, Общинския съвет, Бани и перални, Чистота, Други дейности по опазване на околната среда, музеи, художествени галерии, паметници на културата и и етнографски музеи с местен характер. Ще има актуализация в в управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата, други дейности на икономиката, други дейности по жилищното строителство, благоустрояване и регионално развитие, дом за стари хора, общинско горско стопанство.  В актуализирането е включено закупуването на копирна техника на СУ „Христо Смирненски” и компютърна конфигурация за Археологическия музей.

    Предлага се актуализация и на инвестиционната програма за битова и дъждовна канализация в Старосел, обновяване на парк „Момина баня”. Изпълнител на поръчката ще е ПРО ПЛАНТС ЕООД. Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за трите детски градини в Хисаря. Предлага се проектиране на енрегоспестяваши мерки и дейности по  модернизация, реконструкция и интелигетно управление на системата за улично осветление на Хисаря.

    Обявена е общестнеа поръчка за изпълнение на проект: Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включващи улици в централната градска част, Веригово, Момина баня.

    В Наредбата за местните такси и цени на услугите предложението е за цените на билетите на Староселския култов храм. Цена на билета – 4 лв., за ученици и пенсионери-  1 лев, за група над 30 човека по 2 лева на човек, за беседа – 6 лв.

    Съветниците ще дискутират и туристическия данък. Предложението е за една звезда – 50 стотинки, за две  – 70 стотинки, за три и четири звезди – 90 стотинки.

      Ще променят решението си от 13 ноември 2018 година за избора на проф. Д-р Петър Христов Петров на длъжността управител на Медицинския център в града. Той не се е съгласил заплатата му да бъде 200 %  от отчетната средно месечна брутна заплата в лечебното заведение. В присъствието на юриста на Общинския съвет се е постигнало съгласие за 280 % и съветниците ще утвърдят , или не договора за временно изпълняващия длъжността до провеждането на конкурс.

     Двадесет точки са в дневния ред. Подбрах най- важното, за да ви е ясно с какво ще се занимават  съветниците на 18 декември 2018 година. Заседанието започва в 13 часа в залата на общинската администрация.

ИРИНА КИРИЛОВА                                                         ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

A hit to GDP of over €11 billion is lost each year in Bulgaria due to corruption. That’s 14% of GDP.

Следваща статия

НОВА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-Хисаря

Други интересни