В ПОНЕДЕЛНИК ДЕЛО – ОБЩИНА – „БИ КЪМПЪНИ” – РАДЕВИ

Автор: Няма коментари Сподели:

В края на септември в Административния съд в Пловдив имаше дело, на което беше представена съдебно- техническа експертиза за уточняване на урегулиран поземлен имот в Археологическия резерват, за който има заинтерисовани три страни: община Хисаря, „Би къмпъни” ООД и Радеви. Адвокат Елена Кожухарова – Стойчева защитаваше общината, а адвокат Р.Манолева представляваше „БИ Къмпъни”. 

 Адвокат Манолева – защитник на” БИ Къмпъни” не одобри представената съдебно – техническа експертиза. С доводите на адвокат Манолева се съгласи адвокат Елена Кожухарова. Съдът назначи нова експертиза с ново вещо лице и делото е на 3 декември 2018 година. Новата съдебно- техническа експертиза е представена вече и ще бъде разгледана от съдийския състав. Тя е направена от новото вещо лице, което е изпълнило поставената задача от жалбоподателя и от „Би Къмпъни” ООД. 

Жалбоподателят поиска да се проследи кадастрално- регулационния статут на имот пл.№ 898 / нов 5112 /, респективно на пл.892 и да посочи какви са били очертанията, площта и границите на двата имота по отделните планове, налице ли са данни за реализирани постройки и материализирани граници между ПИ № 898 / нов 5112 / и ПИ № 892, къде се намират те. 

 „Би Къмпъни” ООД поиска вещото лице да докаже коя е действащата кадастрална основа на имоти № 898 / нов 5112 /, 892, 893 към датата на издаване на заповед от 14 май 2010 година на община Хисаря. 

Предвиденото Попълване на кадастрална основа от 2010 година променя ли установените граници в ПКО от 2007 година по отношение границата между ПИ 898 / 5112/ и 892? Предвиденото ПКО от 2010 година променя ли установената с ПКО от 2007 по отношение границата между ПИ 892 и 893? 

 Към техническата експертиза с текст от три страници, която ще бъде разгледана на съдебното заседание, са приложени единадесет снимки и седем страници скици. Адвокатите на Атанаска Димитрова Бройер и Димитър Радев ще поискат от съда да бъде обърнато сериозно внимание на констативния акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план от 16 юли 2007 година. Тогава в присъствието на собственика и заинтерисовани десет съседи се съпоставя действащия кадастрален план на град Хисаря от 2000 година с кадастралния и регулационен план от 1957 година и представеното геодезическо заснемане за ПИ № 898. 

Открити са три несъответствия. Определен е нов кадастрален номер 5112. Предложено е имотът да се впише като частна общинска собственост, съгласно акт за частна общинска собственост № 20 от 15 декември 1998 година. 

 Защо ви разказваме точно за тези имоти? Защото на извънредно заседание на Общинския съвет на 18 май 2010 година имот 898 / нов 5112 /е вкаран за продажба с публичен търг. Година след това срещу подпис съветниците го включват за разпореждане с общинска собственост по кадастралния план на Археологическия резерват и дават разрешение за продажба на площ 616 кв. м., 128 кв. м. попадат под улица, а 63 кв. м. са в УПИ 892. И този имот № 5112 е купен от „Би Къмпъни” след втори публичен търг. 

 Какво ще се реши на това дело в понеделник, предстои да разберем.

                      ИРИНА КИРИЛОВА                       ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

ГАЛИН КОСТОВ ОПРАДВАН И НА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ ПО ДЕЛОТО „ГРАНИТИ“!

Следваща статия

Попитали радио Ереван: Може ли да бъде купен финансов министър?

Други интересни