ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Автор: Няма коментари Сподели:

Кметът на община Хисаря – инж. Пенка Дойкова внася бърза докладна пред Общинския съвет във връзка с отпускане на безлихвен заем от бюджета на община Хисаря на СНЦ «Местна инициативна група Хисаря» за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие» на Местна инициативна група (МИГ), одобрена за финансиране на подмярка 19.2. «Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие»от Програмата за разитие на селските райони за периода 2014-2020г.  

Най – напред трябва да обясним, че сесията не се свиква в определения от закона срок. Не може три дни преди провеждането и съветниците да се запознават с докладната на кмета и Икономическата комисия да вземе решение тридесет минути преди началото на сесията, което да докладва пред съветниците. 

 В тази докладна кметът напомня на съветниците, че има решение от 3 август 2017 година да се предоставят 22 701. 66 лв. на Местната инициативна група за посочените по – горе мярки. 

Уточнява, че в решението не се посочва по какъв начин ще бъдат предоставени средствата, кога да бъдат предоставени и срок, в който да бъдат предоставени. Най- важното е, че в бюджета за 2018 година тези средства не са заложени. 

Затова кметът – инж. Дойкова предлага съветниците да вземат решение да дадат временен безлихвен заем от бюджета на общината за пет месеца, считано от 1 юли до 30 ноември 2018 година и източник на финансиране да бъдат «Собствени приходи». 

 Възмутен от факта, че за учредяването на първата МИГ са похарчени 48 хил. лв. и от това, че не е посочено в докладната защо точно сега се искат тези пари, общински съветник се свърза по телефона с кмета и разбра, че парите са нужни, за да се разплати г-жа Мустакова с назначените от нея експерт, изпълнителен директор и счетоводител. 

Оказа се, че инж. Дойкова не знае името на изпълнителния директор, така че ние не можем да ви го напишем. Единственото, което знаем е че е от град Перник. Чудно! 

 Представител на публичния сектор в Управителния съвет на Местната инициативна група Хисаря е община Хисаря, представлявана от Мария Мустакова – общински съветник от БСП. А кметът Дойкова не знае кои са назначени на работа в МИГ. Колко заплата получават, кога са назначени, колко време са работили, какво са работили, та сега на МИГ и трябват 22 хил. 700 лв., за да се разплати? 

 Отгоре на всичко инж. Дойкова предлага, ако нещо се обърка във фонд «Земеделие», срокът за заема да бъде удължен с решение на Общинския съвет. 

 Такава сесия предстои днес – 9 юли 2018 година в 18 часа в залата на общинската администрация. Отворено е, идете!

                                                                                                                 Тракийски Cвят

Предишна статия

УТРЕ ВЕЧЕР ОТ 22 ЧАСА ПО ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ИЗВЪНРЕДНО ПРЕДАВАНЕ „ЕВРОДИКОФ“ НА САШО ДИКОВ ЗА КЪЩАТА НА ЛЮБОВНИЦАТА НА БОЙКО БОРИСОВ!

Следваща статия

Проф. Слатински: СДС отдавна изгоря, пепелта му разхвърли Пожарникаря!

Други интересни