ДОБРОВОЛЦИТЕ, ДОШЛИ ДА ВЪРШАТ ДОБРО, СЕ ПОДЛАГАТ НА НАЙ-ГОЛЕМИ ИЗПИТАНИЯ…

Автор: Няма коментари Сподели:

Следващата седмица, живот и здраве, ще се появи четвъртият тираж на книгата „Роялът на ангела. Аз пожелах да говоря с вас“. „Небесата виждат всичко. Те се отблагодаряват за всяко добро, което вие вършите.“

Продължавам да публикувам извадки с послания на главния герой на книгата – добротворния ангел Ханс – на различни теми: любовта, изборите ни, приятелството, доброто и злото, за България, за света. Те носят общо заглавие – „Ханс за…”, за да оформя поредицата като единно цяло. Съзнавам, че извадени от контекста, мислите на Ханс може би губят някаква частица от автентичното си звучене. Контекстът и автентичното звучене са в книгата.

Добрувай и мисли доброто, то е заложено с дъха у теб.

Всяко едно добро се умножава горе по две и се записва със златни букви в книгата на живота.

Чудесата се извършват другояче, чрез хора, чрез добри хора. Ангелите нямат право пряко да се намесват. Всяко семенце при добра почва расте добре. Не всеки може да извърши добро. Човек трябва да е много добър, много милостив, за да го направи.

Христос идва на Земята, за да покаже, че той не е само горе, някъде в другия свят, откъдето ръководи живота, той е и долу при хората. Той е у всеки един от вас. И всеки един човек – от най-нисшия до най-висшия – може да отгледа, да изведе доброто у себе си. Може! И у най-лошия човек има добро, и у най-лошия човек Бог е заложил себе си и иска да изпъкне доброто у този човек. Бог слиза сред хората да покаже точно това – достъпността на Христос. Христос е достъпен за хората.

Защото точно в това е силата на Христос – в достъпността му и във величието му, изразяващо се в достъпността му за хората, в любовта му към хората, в това, че той може да прости всичко, да разбере всеки, да му стане жал дори и за най-лошия човек, защото и у него има част от искрата на Бога. И Христос иска да извади това добро и да го измъкне, за да направи света по-добър.

Всички онези, които отиват при Бог, новопредставените, всички усещат чувството на огромна любов, усещат, че някой толкова много ги е чакал! И те не идват непознати горе. Те идват, прегърнати от огромна положителна енергия, която казва: „Синът ми се върна! Дъщеря ми си дойде!” Ако те са направили и малкото добро, с което са заслужили да усетят тази бащина любов на Христос.

Колкото повече благодарите за онова, което ви е дадено, колкото повече благодарите за уроците, които получавате, колкото повече благодарите и за трохата хляб, която имате честта да изядете, толкова повече ще ви бъде давано. Защото благодарността е мантрическият символ на доброто. И колкото повече благодариш, толкова повече ще получиш. Благодарността има интересното химическо състояние да се множи постоянно. Тя създава чувството на светъл дъжд, на радостно удовлетворение от самия себе си, че си успял да надмогнеш щенията си и да благодариш. И човешкият дух се чувства щастлив и свободен заради това, че е успял да отвори душата си и да каже: „Благодаря ти, татко, благодаря ти, майко, благодаря ти, брате, благодаря ти, Боже, че имам хляб, благодаря, че децата ми са здрави! Благодаря дори за онова, което си ме поучил, защото аз съм заслужил да получа това поучение.” Благодарността умножава себе си стократно! Това помнете!

Злото! Злото пък добива невероятна тежест! И една прашинка зло може да тежи много тонове. Гледаш я прашинка, а тя може да стовари огромни тежести в човешката душа. Когато кажете, че сте направили „едно малко зло”, тогава неговата тежест става огромна, защото дори само чувството, че си извършил нещо лошо, тежи ужасно. Както благодарността се размножава, така е и със злото. Особено когато не сте се разкаяли. Съзнавайки, че сте направили зло и не съжалявайки, че сте го сторили, а искайки да го омаловажите своето зло, което сте извършили, вие го увеличавате хилядократно като тежест. Защото вие не разбирате, че не е трябвало да го извършите, и се оправдавате. И точно както става и с благодарността – умножавате го!

Приятелю, времето за отлагане свърши! Всичко казано ще се изпълни. Ние сме само служители, всичко е в ръцете на Господ! Приемете сериозно казаното ви. Висшите сили се борят да затворят, да озаптят злото. Борбата на доброто и злото накланя в момента везните към злото. Целта на Небето и на част от хората, които ни разбират, е да се мобилизира доброто.

Сатаната съществува и по една друга причина. За да се създадат спойките между планетите, за да се създадат някои дори енергии, дори метали, дори течности, трябва и отрицателен заряд. За да се създадат точно такива, каквито са необходими за даденото съществуване. Тогава е необходимо свързването на тези две енергии. Сатаната обаче също има много лица. Той също се опитва да наподобява Бог, явявайки се в различни форми. Той също е битката, която трябва да водим. Той също е част от кармата ни. Той съществува като мярка за добро и зло. Така че тук вече идва философското заключение – той всъщност е необходимото зло. Човекът обаче трябва да намери баланса.

Ще трябва явно изборите да се правят. Но искам да запомните едно. Оставаме си армия от светлина и който иска, да застане зад гърба ми. Очаквам Божие послание или Божие писмо на моя вик отчаян да каже Бог има ли добро и зло, не е ли вече всичко заедно размито. Няма ли вече граници, не се ли сливат границите, къде ли сбъркахме, виновни ли сме ние, учениците, неправилно ли учихме земляните, какво направихме? И моля Бог за потвърждение, защото за първи път и ангелите плачат…

Знаете ли на какво се чудим горе ангелите? Странно се подреждат нещата! Толкова преродили се сатани долу, които стават все по-големи и по-големи сатани! И толкова малко преродили се живи ангели… Това е заради голямата битка между доброто и злото, в която се очаква победа на доброто. Толкова лесно е да се преродиш сатана, а толкова трудно е да слезеш, да се преродиш ангел и да се запазиш такъв.

Призоваваме те като неин брат да разбереш, че изборът ѝ бе твърде сложен. Не я спряхме тогава, но я попитахме. Душата ѝ беше прекалено високо и си постави прекалено големи цели. Обучавайки я през всичките тези години, ние я подготвяхме за това. Минаваше тук при нас от клас в клас. Изпита огромни страдания, за да може да понесе последния изпит. Защото най-голямата победа на един ученик е да привлече тъмното към светлото, да обърне тъмнината в светлина. Това се отнася и за всички вас. Кога е най-щастлив дяволът? Когато той победи светлото. Кога е най-щастлив Господ? Когато направи от тъмното светло. В битката между доброто и злото трябва да победи само доброто.

Тъмният всъщност е светъл. Това е. Той е станал тъмен насила. Но е толкова тъмен, че от него зависят много неща на международно ниво. И може да бъде обърнат до такава степен, че обръщайки се към доброто, да спре някои разрушителни процеси. Като ще плати с живота си впоследствие, но спасявайки душата си. Винаги е възможна трансформацията на една човешка душа: тя в последните мигове на живота си може да се промени – като разпнатия на кръста убиец, застанал до Христос.

С идването на синовете на сатаната мисията на борбата на доброто със злото е толкова висока, че навсякъде сме пуснали групи от светли хора да защитават светли каузи. Мисията на всеки човек е много отговорна…

Вергиния, здравей, дъще. Знаеш какво те очаква. Очаква те бурна битка с човек, който разбира от злото толкова, колкото от доброто. Кантарът му е еднакъв и за двете неща. Целта е да го върнем там, откъдето е тръгнал, да го поставим на мястото, на което е бил някога, когато се е родил. Защо е цèнен ли? (Вергиния вметна за нас двамата с Радиана, че го е попитала мислено: „Защо е ценен?”) Нима не разбираш? Колкото по-зъл е човек, толкова по-ценен е да го върнем към извора, откъдето е дошъл. (Питам го: „Защо тогава в него доброто и злото е еднакво?”, информира ни Вергиния след пауза.) Защото ти не знаеш как се гърчи нощем, не знаеш какво сънува, какво иска, не знаеш колко тежко му става пребиваването всеки един ден в лоното на злото. Който ни е призовал да му помогнем, ние му пращаме пратеници. Което – много добре знаеш – е твоят изпит.

Приоритет №4: да направиш от злото добро. Да направиш от злото сила, да направиш от злото добро и да превърнеш зъл човек в мислещ човек.

Небесата виждат всичко. Те се отблагодаряват за всяко добро, което вие вършите. Независимо дали помагате на небесните пратеници или изобщо на каузата на Светлината. Небесната отплата обаче не ви задължава да правите добро оттук нататък.

Бог иска да ви научи да разграничавате доброто от злото, защото зло има. И то не е много по-малко от Бога, не е! Бог има жесток враг, враг, който сам създаде. Точно както вие го правите – сами създавате враговете около себе си под някаква форма. Виждате ли как Бог е минимизирал себе си чрез вас! Висша философия! Мога да говоря с часове, но съм дотук за това…

Сине, нищо не обещавам. Аз просто казвам, че ще се случи онова, което трябва да се случи – с твоя помощ, защото ти си доброволец, дошъл на Земята да върши добро. А доброволците се подлагат на най-големите изпитания…

Постоянното противоборство ражда и добро, и зло. За жалост дяволът набра доста мощ на базата на материалното, а Бог се бори на базата на духовното. Защото, когато създаваш нещо, ти го обикваш. Когато се самоопознаваш, правейки нещо, ти също обикваш произведението си. Плачеш, възмущаваш се, опитваш се да го направиш по-добро, ако си сгрешил структурата, и те боли, защото е твое творение. Докато дяволът няма свое творение. Той може само да измени онова, което Бог е създал; той не може да създаде, той може да изкриви.

Няма човек, който да е работил за Светлината и да не е усетил удара на тъмното. Сам Бог, който е абсолютният безгрешник, изпрати сина си тук, на Земята. Онзи, който не направи едно лошо дело, беше осъден от онези, на които вършеше добро, та вие ли? Така че приемете мисията си, кажете си, че само Бог може да ви съди.

Искам да знаете, че източноправославната религия е една от най-хуманните религии. Източноправославната религия е истинският завет на Исус. Но – нали до всяко добро седи зло – свещенослужителите ви на всички нива са под всякаква критика. Тука на Земята. Католицизмът, протестантството, евангелизмът изключително много се грижат за хората и ги задържат в лоното си. А източното православие, което най-правилно изтълкува завета на Исус Христос, всъщност е с най-некомпетентните и безхаберни служители. Затова отгоре страдаме. Но… всички с изборите си.

Не се срамувайте от онова, което виждате. Точно в тези периоди от живота си вие осъзнавате най-добре отликата между доброто и злото и разбирате какво е, какво означава Бог.

Целта е да се внесе любов и разбирателство у хората. Злото използва страха и стреса, за да разрушава човека.

Нека не те разконцентрират сатанинските енергии – към теб ще идват такива предизвикателства! Нека не те разконцентрират неуспехите в нещо, нека не те разконцентрират разочарованията от нещо! Приемаш нещата такива, каквито са, приемаш, че не можеш да ги промениш, и единственият начин да се скриеш от злото, да го заблудиш – това е търпението. Защото нито една от тези сили не обича търпеливите хора. Искам да разграничиш търпението от глупостта. Едно е умно да търпиш и да търсиш начини нещата да вървят, друго е да бъдеш глупав, да бъдеш като агне, готово за заколението. Трябва да намираш средния път. Много е труден средният път.

Познавам много зли хора, по-зли от дявола. Те притежават блага усмивка, добър характер, видимо дори помагат на ближните си. Същите тези хора после плюват онези, на които са помогнали. Дълго време недоволстват срещу тях, ходят и събарят пътеките, по които са минали събратята им. И идват пак като благодетели, когато даденият човек е нещастен благодарение и на тях. Те са по-зли от дявола. Дяволът е лош, ние го виждаме какво представлява и го знаем – той не притежава позитивни качества. А тези хора са по-страшни от него, защото те лъжат.

Има по-страшно от дявола и това е човекът. Човекът, който притежава онази усмивка, която никой не може да знае заради какво е. Толкова много хора познавам и сред вас такива, в обкръжението ви.

Битката, която води архангел Михаил, е в името на новото време. Той се бори да се спаси новото поколение, новите деца, които да израстат и да положат новото начало на нов свят, на един по-добър свят, новото начало на века на любовта, на века на братството. Да, винаги ще има гладни, винаги ще има нещастия, винаги ще има проблеми, винаги ще има удари, винаги злото ще се прокрадва – не може без него, така е устроен светът. Но векът на любовта тъй или иначе чака на прага и Господ ще направи така, че този път на сатаната няма да му се размине заради това, което върши. Понякога злото е необходимо, знаете. Необходимо е, за да се съревноваваш, да можеш да различиш житото от плявата, за да можеш да се възпитаваш и да знаеш кое е правилно и кое не е. Лошото обаче е, че злото често взима връх. Лошото е, че у голяма част от хората се получават трайни жестоки изкривявания, които се предават на поколенията. Дори генни изкривявания се случват и те вървят по поколенията. Човечеството просто тръгва да се изкривява, от една страна; от друга страна, започват да растат духовните братства, духовните хора. Накратко, в момента тече изключително размирен период. Пак повтарям: не се плашете! Защото няма по-голяма сила от Бог и Бог знае, че той сам е създал сатаната и той най-добре знае как да го унищожи. Но трябва битка, жестока битка.

Небесните сили няма да позволят злото да надделее. Те са достатъчно мощни. И недейте забравя, че Създателят знае как да унищожи онова, което сам е създал като нещо добро, а то се е превърнало в зло. Той знае механиката как да го унищожи, но му трябва време, за да го победи. Не се страхувайте! Дълбоко вярвайте! Благославяйте и подкрепяйте така, както сте го правили винаги!

ВАСИЛ ПЕКУНОВ                                       Васил Пекунов            http://afera.bg

Предишна статия

Люба Кулезич: Цацаров, Борисов, Пеевски, Гешев и Цветанов ще понесат наказание по законите на Вселената

Следваща статия

На вниманието на Г-жа Томова!

Други интересни