ДОКАЗАХ НЕЗАКОННА И ОПАСНА СГРАДА НА ГЕРБАДЖИЙСКА ФИРМА. РЕЗУЛТАТ: ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МЕ УВОЛНИ, ОБРАЗУВАХА МИ ДОСЪДЕБНО, А РЕАКЦИЯТА ОТ СИГНАЛИТЕ МИ ЗА ОПАСЕН СТРОЕЖ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ – НИЩО И ПОЛОВИНА!

Автор: Няма коментари Сподели:

ЧРЕЗ  ВЕСЕЛИНА ТОМОВА

                                                                 AFERA.BG

                                                                 ДО

                                                                 ИГНАТ РАДЕНКОВ

                                                                 ГР.ВАРНА

                                                                 УЛ.“ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ“ № 8

                                О Т В О Р Е Н О      П И С М О

                        от ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КИРЯКОВ

   гр.Сливен ул.“Драва“ № 40    e – mail   ivan64kiryakov@gmail.com

 тел. 0888 60….

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕНКОВ ,

Внимателно прочетох отвореното Ви писмо до министър председателя Бойко Борисов публикувано в сайта АFERA.BG.

Моля, приемете искрените ми поздрави и моето възхищение от изразената в него смела и безкомпромисна гражданска позиция за вихрещото се в страната ни беззаконие. Малко останаха хората, които имат Вашата смелост да извадят на показ цялата уродливост на схемите за източване на огромни пари по така наречените „обществени поръчки“ от фирми и структури приближени на властимащите от ГЕРБ, както и на разпъваните от политици, полицаи и прокурори „чадъри“ над тези фирми и структури с една едничка цел – по никакъв начин истината за огромните злоупотреби с държавни средства  и създаваните за това престъпни схеми да не излезнат наяве.

Защо Вие сте станали обект на натиск и престъпна  саморазправа, защо всячески Ви се пречи от подчинените на ГЕРБ структури спокойно да  строите ? Отговорът на този въпрос не е особено труден.

Господин Раденков, сигурен съм, че нито  Вашата строителна  фирма, нито  строителните фирми с които  работите не са   свързани  по никакъв  начин с  ПП ГЕРБ. Не са собственост на членове на ПП ГЕРБ или на членове на семействата им и на техни роднини. Не са собственост на подставени лица свързани с ПП ГЕРБ. Хора, членове на ПП ГЕРБ или  приближени до ПП ГЕРБ, или подставени лица на ПП ГЕРБ  нямат никаква възможност в никакъв аспект  да влияят по какъвто и да е било начин на работата на тези фирми. Именно поради това, господин Раденков, Вие имате и ще продължавате да имате огромни проблеми, свързани с работата Ви, ще Ви се поставят всевъзможни препятствия, в повечето случаи нереални, измислени, изсмукани от пръстите на подчинени на ГЕРБ некадърни и неграмотни държавни служители, изпълняващи безпрекословно спуснатите от ГЕРБ политически поръчки. Или както е казано в народната приказка за вълка и агнето „Мътиш ми не мътиш водата, ще те изям „.

А Вие не им мътите водата, точно обратното. С действията си  проправяте път на чистата, бистра вода, която отмива онази  „мътна вода“   в която   с престъпни схеми хора на  ГЕРБ ловят „големите риби“ – стотици милиони държавни пари и в бистрата вода истината започва   ясно да се вижда.

В писмото си посочвате, че независимо от изрядността на строителните книжа Ви се създават феноменални пречки и не можете да строите. Така е защото, както по-горе посочих, Вие отказвате да играете по свирката на хора от ГЕРБ , не сте част от  престъпните  схеми на  фирмите на тези хора.

Но не така стои този въпрос, когато строи фирма собственост на съпруг на  член на ПП ГЕРБ , в последствие прехвърлена на бащата на същата тази ползваща се със статут на недосегаемост спрямо законите   особа, тъй като е член на ПП ГЕРБ. Тогава, подобни на тези, които ви създават пречки всевъзможни, не само че не създават пречки, но и съставят купища официални документи с невярно съдържание с помощта на които се изгражда една незаконна и опасна жилищна сграда. Полиция, прокуратура, ДНСК, общински служители – всички като един се изправят и по най  – грубия и незаконен начин подпомагат тази фирма  не само в прикриването на факта, че се строи   незаконна и опасна сграда, но и в измами в особено големи размери  на хора дали парите си за закупуване на апартаменти „на зелено“, в теглене на кредит от банка с обезпечение отново тази незаконна и опасна сграда.

Ето ги и конкретните факти :

Месец януари 2008 година в Агенция по вписванията Търговски регистър е регистрирано ТД „Айсберг“ ЕООД със седалище и адрес на управление на дейността гр.Сливен кв.“Българка“ бл.21 вх.“В“ ет.2 ап.14. Управител и едноличен собственик на капитала е Станчо Илиев Илиев, по известен  в мутренските среди като Станчо „Прасето“.

Като част от предмета на дейност на това дружество е вписано – „строително  – монтажна дейност, проектиране на жилищни ,стопански и други сгради“. Станчо Илиев Илиев е завършил спортно училище – не е нито строителен инженер, нито строителен техник – нищо такова, поради което не може нито да проектира нито да строи каквото и да е било. Разбира се, това не е пречка да регистрира фирма с такъв предмет на дейност, но за да може реално да осъществява дейности по проектира не и строеж на сгради, би следвало в тази фирма Илиев да назначи съответните специалисти с такова образование. Да, но такива назначения няма – в ТД „Айсберг“ ЕООД не е назначен по трудов договор  нито един специалист по проектиране и строителство на сгради.

Съпруга на Станчо Илиев Илиев е Десислава Лалева Илиева – член на ПП ГЕРБ и неуспял кандидат-общински съветник от ПП ГЕРБ на последните местни избори за Общински съвет Сливен.

Главният архитект на Община Сливен е издал Разрешение за строеж № 512 / 23.11.2007 год. на името на „Айсберг“ ЕООД Сливен представлявано от Станчо Илиев Илиев  за обект „Високоетажна жилищна сграда“ в УПИ ІІ-6613 кв.330 по плана на кв.“Република“ гр.Сливен.

На 07.12.2007 год. е съставен протокол с който е определена строителна линия . На този протокол е изчертана скица на сградата и е  надлежно изписан КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР на чупките на сградата  с посочени координати Х и  Y – общо единадесет на брой. В този протокол като „възложител“ е записан „Айсберг“ ЕООД Станчо Илиев и като „строител“ Радостин Стоянов Тодоров . Графата „технически ръководител“ не е попълнена, като консултант / строителен надзор/ е записан  ЕТ „Сосеров – Петко Сосеров“. ПУП е одобрен със Заповед № РД 15-107 / 02.02.2007 година. В протокола в графа – Служител по чл.223 ал.2 от ЗУТ е записан Любен Христов Генов.

Записаното в графата „строител“ не отговаря на истината – строител не е физическото лице Радостин Стоянов Тодоров, а ТД „Радо -6″ ЕООД Сливен с управител и едноличен собственик на капитала Радостин Стоянов Тодоров. Нито ТД „Айсберг“ ЕООД, нито ТД „Радо -6″ ЕООД са строителни фирми. Те не са били никога вписани в Централния професионален регистър на строителя. Доколкото в случая се касае за строеж на високоетажна жилищна сграда – 12 етажа , то не всяка строителна фирма може  да я строи – за строителство на такива сгради се изисква  специален лиценз.

Независимо от това, че „Радо -6″ ЕООД не е строителна фирма, тя започва да строи и от дванадесет етажа построява общо пет от 2007 г. до 2009 година , след което  спира да строи и така до 2018 година , когато строителството на тази незаконна и опасна сграда е подновено.

Господин Раденков, защо твърдя, че  тази сграда представлява незаконен строеж  по смисъла на ЗУТ . Вие сте специалист в тази област и ще разберете веднага , след като видите документите, които Ви изпращам, а те са :

1/ ОБЕКТ : частично изменение на ПУП УПИ ІІ-6613 кв.330 по плана на Сливен  , ИНВЕСТИТОР :Станчо Илиев Илиев

2/ Протокол за определяне на строителна линия , окомерна скица, координатен регистър

3/ Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ  поземлен имот с идентификатор № 67338.516.332 / 19.04.2006 год., номер по предходен план 6613 , собственик ТД „Айсберг“ ЕООД  119674551, сгради, които попадат върху имота – сграда 67338.516.332.1 застроена площ 606 кв.м. брой етажи 5 предназначение –  Жилищна сграда многофамилна

4/ Геодезическа снимка 1:200 на сграда в ПИ 67338.516.332 по КК на гр.Сливен

5/ Комбинирана скица 1:200 между ПИ 67338.516.332 по КК, проект на сградата и геодезическа снимка

По ПУП този имот е отреден за плътно застрояване  „на калкан“ . По проект  и изпълнение сградата навлиза в съседния от изток имот , покривайки калкана, а е нанесена на в границите на ПИ идент.№ 67338.516.332 без да е променена кадастралната карта по действителното разположение на сградата на изток. На запад имотът не е застроен по проекта – не достига границата. Има  разминавания в квадратурата на  сградата по проект ,по кадастрална карта и действително построеното  ,а именно :

1/ По кадастрална карта сградата  е с площ от 606 / шестотин и шест / кв.м.

2/ По проект сградата е 713 / седемстотин и тринадесет / кв.м.

3/ Реално -по геодезическата снимка  сградата е застроена на 609 / шестотин и девет / кв.м.

И това е за високоетажта жилищна сграда – дванадесет етажа, при строителството на която не се допуска дори и сантиметър разлика между проекта и построеното.

Но има и нещо още по фрапиращо – в координатен регистър на чупките на сградата са посочени единадесет точки с координати Х и Y и по тези точки е определена и строителната линия. Реално построената сграда е с четиринадесет точки с несъвпадащи с посочените в координатния регистър координати по Х и Y.

То те няма как и да съвпадат, при положение, че сградата е построена не по ПУП, а както  на някого му се е искало да я построи.

Господин Раденков, защо твърдя, че тази сграда е опасна – позовавам се на следните документи :

1/ Обяснителна записка обект жилищна сграда „Айсберг“ в УПИ ІІ кв.330 кв.“Република“ гр.Сливен, част конструктивна ,фаза  работна

2/ Дневник за бетоновите  работи  започнат на 07.01.2008 година

3/ Декларация за съответствие № 1 / 07.02.2011 година

4/ Декларация за съответствие № 3 / 07.02.2011 година

5/ Декларация за съответствие № 10 / 07.02.2011 година

От обяснителната записка е видно, че конструкцията на сградата  е изчислена за натоварвания от вътрешни преградни стени от блокчета ИТОНГ, а с тухли четворки или други кухи ефективни тухли  могат да се зидат САМО ФАСАДНИ СТЕНИ !

Само ДВЕ СТЕНИ в сутерена на сградата са изградени от блокчета ИТОНГ. Всички останали преградни и фасадни стени са изградени с ТУХЛИ ЧЕТВОРКИ !

От същата обяснителна записка е видно, че при строежа на сградата трябва да се ползва БЕТОН КЛАС В 20 и БЕТОН КЛАС В 10 –  подложен.

Реално фундамента на сградата е отлят от БЕТОН КЛАС В 7,5 , който не може да бъде отливан  дори и като  подложен. И цялата тежест на тази дванадесететажна сграда лежи върху фундамент отлят от бетон, който става за лепене на тротоарни плочки.

И не е само това – Вие знаете, че не може да се разреши отливането на бетон , ако не е придружен с декларация за съответствие, за да е ясно, че именно този предвиден в проекта бетон е докаран и ще се лее.

Какво обаче на практика е правено при леенето на бетони на този обект – грубо са нарушени тези изисквания и бетоновозите НЕ СА БИЛИ ПРИДРУЖЕНИ С ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ!      

Това се вижда от самите декларации /изпращам Ви само три, но ги имам всичките/  и от записаното в бетоновия дневник. Бетоните са ляти 2008 година, всички декларации за съответствие  са издадени ТРИ ГОДИНИ ПО КЪСНО –  2011 година!

Тогава кой и с какво може да гарантира, че  са изляти именно тези бетони предвидени по проект – никой и с нищо!

В дневника за бетоновите работи ясно се вижда, че фундаментната плоча е отлята с бетон КЛАС В 7,5 вместо с клас В 20. Направен е неуспешен опит да се подправят цифрите 7,5 на цифрата 20, но подправката е толкова груба, че и с невъоръжено  око се вижда. Вижда се, че са направени и много други такива груби подправки на данни по дневника – но от кого ? Няма подпис, няма печат, няма нищо ! 

Когато насрочих извършване на изследване за евентуална якост на бетоните с които е отлята носещата конструкция и особено носещите стоманобетонови шайби, получих зверски отпор от Станчо Илиев Илиев,  съпругата му член на ПП ГЕРБ Десислава Лалева Илиева, Йордан Графов Божериков “ – Графчето“, двамата братя Николай и Живко Желеви, адвоката на ТД „Айсберг“ ЕООД Александрова. То бяха обиди, ругатни, закани, заплахи. За малко не се разправиха тези хора физически с нас и то пред очите на четирима полицаи, които въпреки че по закон следваше да ми окажат съдействие само стояха и гледаха.

Звъних четири пъти на началника им ст.инспектор Сава Петров и на въпроса ми защо не ми оказва полицията  дължимото ми съдействие като на държавен съдебен изпълнител, насрочил изпълнение по изпълнително дело, получих отговор – „Прокурор Татяна Еневска  каза полицията съдействие да не ти оказва !“.

Какво търсеха на обекта Йордан Графов Божериков  – „Графчето “ и братята Николай и Живко Желеви – защо се нахвърляха като бесни върху мен и вещото лице? В последствие разбрах, че тези двамата братя – Николай и Живко Желеви са дали 50 000 / петдесет хиляди / евро  на Станчо Илиев Илиев за да продължат строежа на тази незаконна и опасна сграда задно с „Айсберг“ ЕООД , но след като Илиев е взел парите са разбрали, че има проблеми със сградата – изпълнително дело, ипотеки, възбрани.

Но и братята Желеви не са съвсем „случайни“ и съвсем не „случайно“ се държаха като мутри  – те са бивши работодатели на съпругата на сливенския окръжен прокурор Пламен Стефанов – Диана Ангелова Кутова – Стефанова, която е работила в техните фирми от месец март 2006 година до месец март 2013 година. 

Всички констатации за тази незаконна и опасна сграда ги направих в хода на изпълнително дело против ТД „Айсберг“ ЕООД на което бях докладчик. Незабавно след като установих, че се касае за незаконен и опасен строеж, уведомих по надлежния ред МРРБ, ДНСК, Специализирана прокуратура, подадох и други жалби, писах писма и уведомявах, но с общ резултат – НИЩО И ПОЛОВИНА !

Като казвам резултат нищо  и половина имам в предвид, че никой и пръста не си мръдна да установи какво е истинското положение на тази сграда. Просто се разменяха едни писма и само толкова. ДНСК възложиха проверката на инж. Снежана Генова – съпруга на служителя по чл.223 ал.2 от ЗУТ  Любен Христов Генов.

Съвсем очаквано инж.Генова никаква проверка не извърши, защото трябва освен парите на гербажийската фирма да спасява и съпруга си.

И не само това, ами в официален документ най –  нагло и безочливо излъга , че бетон клас В 7,5 не  бил отлят никъде в сградата, ами от него били отлети площадки за временните фургони на обекта. Независимо от това, че със снимков материал доказах , че инж.Генова лъже, реакцията на МРРБ и НДСК беше никаква.

Какво крият всички – полицаи, мутри, прокурори, служители на ДНСК и Община Сливен, защо не ме допуснаха  до извършване на изследване на отлятите бетони ?

Защото много добре знаят и Станчо Илиев Илиев –  „Прасето „, и съпругата му  член на ПП ГЕРБ Десислава Лалева Илиева, че фундаментната плоча, както и другите елементи от носещата  конструкция не са отляти от предвидените по проекта бетони. И ако тази истина излезе наяве, ще трябва да връщат десетките хиляди евро на измамените хора платили „на зелено“  за апартаменти в тази незаконна и опасна сграда,  над 190 000 / сто и  деветдесет / хиляди евро    кредит взет от банка с обезпечение тази незаконна и опасна сграда. Образно казано „изгарят“ и 50 000 / петдесет хиляди / евро дадени от братята Желеви – бивши работодатели на съпругата на сливенския окръжен прокурор.

Разбира се след прибирането на толкова много пари посредством измами, типично в стила на строителната мафия, собствеността на „Айсберг“ ЕООД през април 2009 година е прехвърлена на Лальо Атанасов Лазаров – баща на членуващата в ПП ГЕРБ Десислава Лалева Илиева. Следва да допълня, че измамените  хора не са превеждали  парите  за апартаментите „на зелено“ по сметка на ТД „Айсберг“ ЕООД, както би следвало да е, тъй като фирмата е собственик и тя продава, а по ЛИЧНИТЕ СМЕТКИ на Станчо Илиев Илиев и Десислава Лалева Илиева – доказано с две решения – на Бургаски административен съд и Върховен административен съд.

А защо  човешки животи  стават заложник на наглостта, алчността, безочието на хора с власт и пари ?

   Продължението следва!                                                     http://afera.bg

Предишна статия

…РЕЗУЛТАТ: ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МЕ УВОЛНИ…продължение!

Следваща статия

ПО СЛЕДИТЕ НА ГРЪЦКИЯ ОСТРОВ НА БОЙКО БОРИСОВ…

Други интересни