НА 20 – ТИ МАРТ 2018 г. – СЕСИЯ В ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

      Четиринадесет  точки са включени в дневния ред за втората сесия за месец март . Съветниците ще се съберат в залата на общинската администрация в 13 часа, за да разгледат дванадесет докладни от кмета на общината – инж. Пенка Дойкова, една стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Хисаря за периода 2018 – 2020 година и на годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие, предложена от заместник- кмета – Тони Илиева и дейността на Медицинския център в докладната на д-р  Иван Главчев. Той продължава  да управлява общинското здравно заведение, след като на нито един конкурс втора година не се явява кандидат да го замести.

  Кметът ще поиска от съветниците да дадат под наем публична общинска собственост в село Ново Железаре за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ. Ще бъдат приети и утвърдени две начални тръжни цени за продажба на три имота в землището на Хисаря и един имот в Археологическия  резерват. Под наем ще бъде дадена една нива от  почти 9 декара в землището на село Кръстевич.

    Много труд  е струвало  на общинската администрация, за да изработи три годишна бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, която предлага да бъде разгледана от съветниците.

    Останалите докладни на кмета са свързани с разрешение за изработгване на Подробни устройствени планове.

   „НЕТСТРОЙ”, представлявано от Найден Павлов иска ПУП за изграждане на водопровод и канализация за жилищна сграда в местността „Градините -03” в  землището на Хисаря.

    Пълномощникът на Росен Чобанов – Георги Фабиянов Камбурски иска разрешение за проучване и проектиране на изменение на ПУП –ПРЗ- жилищно стротелство по плана на Хисаря.

  ”АГРОМАКС ЕЪР ЕООД” чака разрешение за изработване на комплексен проект за „Дестилерия за преработка на етерично- маслени култури” в землището на Старосел.

   „БАЛКАНТАБАКО   ЕООД”е представила  заявление за допускане на изменение на ПУП –  ПРЗ за винарска изба и дестилерия, производствени дейности и обществено обслужване с приобщаване и промяна на предназначението на два поземлени имота за разширение в местността „Куманче” и „Брантии” – Старосел.

    Има и едно заявление от ЕЛЕТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД за ПУП за водна помпа в землището на село Крастевич.

    Накрая съветниците ще решат да дадат ли разрешение за археологическо проучване на свелилище и храм от пети век преди Христа в землището на село Крастевич. Това са редовни археологически проучвания, които разкриват  тайните на тракийско селище вече десет години.

    Заседанието на съветниците е свободно за граждани и е на 20 март, вторник от 13 часа.

                                                              ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Национален празник на Ирландия!

Следваща статия

Вечер миризмите на бензин, а през деня миризмите на изгоряло дърво…

Други интересни