ЩЕ СИ ОТИДЕ ЛИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ИНЖ. ГАНЕВА?

Автор: Няма коментари Сподели:

    Членовете на Общинската избирателна комисия  в община Хисаря  ще се съберат на спешно заседание в неделя – 28 януари 2018 година в десет часа в залата на общинската администрация. 

 Причината за това е  инж. Пенка Ганева – общински съветник от ГЕРБ. Въпросът около нейните отсъствия от сесиите стана доста сериозен, след като председателят на Общинския съвет – Гатьо Султанов осведоми по време на заседание на съветниците, че тя е отсъствала шест пъти. 

Той подаде сигнал до Общинската избирателна комисия, която на 26 януари достигна до секретаря на комисията – Мина Рахова.

    В сайта се появиха коментари, в които читатели питаха ще подаде ли инж. Ганева оставка. Тя твърдо заяви на последната сесия, че това няма да стане. За оправдание тя представи служебна бележка от Областна дирекция  „Земеделие” – Пловдив, че е била ангажирана със служебни задължения  като ръководител на Общинска служба „Земеделие” – община Карлово.

    Комисията се събира, защото инж. Ганева е нарушила Закона за местното самоуправление и местната администрация в който  в чл. 30 пише:

ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ПРЕДСРОЧНО, КОГАТО БЕЗ ДА Е УВЕДОМИЛ ПИСМЕНО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА НЕУЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА ПО УВАЖИТЕЛНИ  ПРИЧИНИ – СЛУЖЕБНА АНГАЖИРАНОСТ, ОТСЪСТВИЯ ОТ СТРАНАТА, ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДР, НЕ УЧАСТВА В ТРИ ПОРЕДНИ ИЛИ ОБЩО В ПЕТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ГОДИНАТА.

     Това не е първият път, в който Общинската избирателна комисия се събира, за да реши съдбата на общински съветник. Но без да се връщаме назад, ще припомним, че в ОИК от единадесет човека  шест  са адвокати, които са учили и практикуват  така, че да спазват закона. 

Ще видим как ще реагират в неделя на спешното си заседание – със закона, или против закона.

                                                                                                   Тракийски Cвят

Предишна статия

…Народът съвсем ще го побъркат!!!

Следваща статия

Аплодират на крака българската Тоска Соня Йончева в Метрополитън опера!!!

Други интересни