Отворено писмо До Президента на РБ…2

Автор: Няма коментари Сподели:

Освен това, благодарение на гражданския натиск Дирекция „Правно-нормативно обслужване” на Община Варна излезе със становище, изпратено до Общинския съвет с рег. №РД10-2600(680)/29.07.2010 г., което гласи, че сделките проведени по схемата „Публично-частно партньорство” са незаконосъобразни.

Вижте до къде е стигнало беззаконието в страната ни.

Срещнахме се със секретаря на Община Варна г-н Куликов, оторизиран със заповед от кмета да отговаря за обществените поръчки.  Представихме му копие от нотариален акт на преотстъпения общинския ПИ на ул. Народни будители” кв. „Аспарухово”, срещу построяването на детска градина „Морски свят”, от който е видно, че оцененият за 2 млн. 310 хил. лв., само след месец е продаден за 4 млн. 413 хил. лв, и това е при договаряне, а при истински търг цената по утвърдените пазарни цени е над 6 млн. лв. Доказахме с редица факти и завишаването на стойността на детската градина. Отговорът му беше: „Прави сте, верни са ви изчисленията, но 3-те млн. лв. ги взема кметът Кирил Йорданов и ги раздели с кумеца си Радо Коев, зам.- кмет на кв. „Аспарухово”.” По конкретния случай, а и впоследствие и за изявленията на секретаря сме сигнализирали многократно прокуратурата и другите институции – отново глас в пустиня! Случаят може да се вземе като изолиран, ако не са последващите примери, които доказват умисъл и преднамереност.

Фирма „Стоянстрой” ЕООД, гр. Пловдив печели търг за два поземлени имота. Оценката им превишава тази на възложения строителен обект с 814 505 лв. Видно от протокола, установен от АДФИ, именно въпросният кръстник – Коев, тогава общински съветник, предлага да се намали оценката на имотите с въпросната сума. Симбиозата е налице. Общинският съвет одобрява предложението. Констатацията на АДФИ е, че никой няма право да намаля оценката на лицензирания оценител, и че бюджета на Община Варна е неправомерно ощетен с 814 505 лв.

Същата фирма този път печели търга за 4 общински имота. Оценките на ПИ в този случай отново са с 343 856.45 лв. по-високи от възложения за изпълнение обект. Този път кумецът Кирил Йорданов предлага да се завиши стойността на обекта с въпросната сума като непредвидени разходи. Констатацията на АДФИ е категорична, че това отново е закононарушение, тъй като не са ясни мотивите и как е определена стойността на непредвидените разходи. Бюджета на Общината отново е ощетен с 343 856.45 лв.

Само за една година същата фирма печели трети търг за още 6 общински имота, или общо вече 12. Ето още един пример за безскрупулност. Поземлен имот на кръстовището на улиците „Др. Железкова” и „Ген. Колев”, на 100м от кметство Приморски, ъглов парцел с възможно най-добра плътност. Квадратният метър е оценен на 275 лв., докато общински имот на ул. „Дубровник 46” на километър по посока периферията на града, намиращ се на 150м от обиколния път до „Военна болница”, оценен по същото време, със същата плътност на застрояване, цената на кв.м е 1 400 лв., нещо, което е напълно реално спрямо пазарните цени за района. На практика въпросният обект е оценен 6 пъти по-ниско от реалната пазарна цена за района. И в този случай, само от този обект, бюджетът е ощетен с 1,5 млн. лв.

В случая става въпрос за заграбване и преразпределение на общинска собственост. Прави се бартерна сделка срещу 7 поземлени имота, намиращи се предимно в кв. „Левски”, оценени на 2,5 млн. лв. „Търгът” се печели, разбира се, от  „Спедстрой” ЕООД, гр. Варна, за което на същата стойност Общината получава 30 апартамента на ул. „Ана Феликсова” №12 в кв. „Възраждане”. Общинският съвет е определил горна граница от 750 евро/кв. м, което е с 400 лв./кв. м повече от пазарната за определения район. Само от тази разлика загубата за всички нас е 800 хил. лв. Ако Общината беше възложила на принципа на обезпечаването въпросните имоти, намиращи се в кв. „Левски”, щеше да получи двойно по-голяма квадратура и брой апартаменти, и то с реална цена 750 евро/кв.м. Освен това, в същото време Общината продава съседен поземлен имот на придобитите вече апартаменти, от 10 080 кв. м на същата цена от 2,5 млн. лв., а щеше да получи 4 пъти повече квадратура и брой апартаменти, ако беше въпросният имот беше възложен чрез обезпечаване. Всички тези престъпни схеми се извършват под мотото: „поради неотложни социални нужди на Общината”.

Варненци питат кой застрои морската градина. Забележете, не кога да е, а на 29.12.2011 г. кметът Кирил Йорданов внася в Общинския съвет предложение за продажба на поземлен имот от 2 406 кв.м От Приморския парк на Варна, „търгът” се печели от „Зърнени храни-гр. Силистра” АД, въпреки писмо №РД10-2600(74)/11.02.2010 г. на Дирекция „Архитектура”, което уведомява Дирекция „Общинска собственост”, че имотът попада в територия (съгласно действащ ОГП от 1981 г.) за отреждане на парк и озеленяване. Съгласно изработения проект на Приморски парк се предвижда плувен басейн, озеленяване и публично парково пространство.

През 1885 г. пред тогавашния общински съвет на 18-хилядна Варна е стоял проблемът какво да се прави с терена на днешната „Морска градина”. Преобладавало е предложението да се парцелира и продаде на заможните, да си направят вили. Тогава кметът на Варна Михаил Кулони, френски възпитаник, казва, че Варна има перспектива на голям курортен град, и че са длъжни пред поколенията да създадат една красива „Морска градина”. Съветниците поставили аргумента, че Общината не разполага с необходимите средства за такъв проект, при което той със собствени средства възлага проекта на френски архитект, за да може Варна днес да има една от най-големите си придобивки, каквато е Морската градина. За сведения по нотариален акт Варненската морска градина е 850 дка, докато Бургаската е 85 дка.

Същата фирма се сдобива и с друг имот на принципа на публично-частно партньорство от 4 000 кв.м на кръстовището на ул. „Вера” и бул. „Цар Освободител”.

Този жест да се подари публична общинска собственост в морската градина не е случаен и подлежи на проверка, има ли конфликт на интереси, въпросната фирма не е ли закупила реституиран собствен имот от кмета Кирил Йорданов, на чиято територия е изградена зърнената база на фирмата „Зърнени храни-гр. Силистра” АД.

Следващите схеми са още по-грабителски. При новообразуваното дружество за построяването на Спортен Комплекс Варна между Община Варна и „Химпроект” – „ТИМ”, Общината участва като апортира 136 хил. м2 общински имоти, забележете, оценени само на 90 лв./м2. Стадионът, който е с вместимост на една голяма спортна зала и според лицензите лишава града ни от възможността да се провеждат европейски и световни първенства, се протака вече 10 години. Преди година се продадоха 14,5 хил. м2 от апортираните общински имоти на стойност 18,3 млн. лв., което прави  1 300 лв./м2 или 14 пъти повече от оценката при апортирането. Ето и още един път истинската пазарна цена, и то става въпрос отново за периферията на града. В одита на Сметна палата е записано – „с приетия устав на дружеството е създадена предпоставка за скрита приватизация.” В това никой не трябва да се съмнява, че схемата е така направена, но само в този случай се касае за 180 млн. лв.

Ако в горния случай Сметната палата изказва съмнение, че в приетия устав е създадена предпоставка за скрита приватизация, то в следващия това вече е факт.

Същата схема се приложи при създаването на акционерно дружество между Общината и спортно дружество „Спартак”. Общината апортира този път 56 дка, ведно със сградите и съоръженията. Дружеството поради липса на средства преустанови от години всякаква дейност, незнайно откъде се натрупаха 1 млн. 600 хил. лв. дългове. След превъртания в три последователни фирми, „Инжстройинженеринг” изкупува дълга и става мажоритарен собственик на 56-те дка общинска земя, сгради и съоръжения.

Ето само в този случай, с тази схема, благодарение на гласуваните лобистки закони, издигайки се над Конституцията и законовата уредба, узаконихме грабеж за няколко милиарда лева.

„За констатираното нарушение, което е извършено от колективен орган на управление, не се състави акт за установяване на административно нарушение.”

„За констатираното нарушение не се състави акт за установяване на административно нарушение против Кирил Петров Йорданов, поради изтекъл давностен срок.”

„За констатираното нарушение срещу Валентин Вълканов се състави акт за установяване на административно нарушение.”

По правило тези заключения на АДФИ се наблюдават след всека една от над 50-те проверени т.нар. обществени поръчки.

Ето защо е наложително да се премахнат със задна дата Законите за колективната отговорност, давностния срок и административните нарушения, които олигарсите прокараха в НС. На практика шепа общински съветници, било то народни представители, повечето от които са внедрени от олигарсите, заседавайки по заведенията около Народното събрание и общините, се издигат над Конституцията, над закона, продавайки своя глас, узаконяват злоупотреби за десетки милиарди левове за сметка на обществото.

Преотстъпване на частна общинска собственост, находяща се на ул. „Черна” 6-10: Голяма част от злоупотребите се прикриват зад колективните решения. В случая имаме обратен знак, с решение на Общински съвет Варна, видно от протокол №41 от 2005г., общинските съветници гласуват 100% за преотстъпване на въпросната частна общинска собственост, състояща се от 1581 кв.м за построяването на храм по искане на Варненската и Великопреславската Света Митрополия. В качеството си на юрист и на кмет – Кирил Йорданов си позволява наглостта да не зачита решението на Общинския съвет, а с договор, сключен не кога да е, а на 30-ти декември, №Д-5-9200/1402/30.12.2005г., прехвърля собствеността на имота на лицето Пламен Димитров Иринков. Освен това, към въпросния имот се приобщават 351 кв.м – публично общинска част от съседните зелени площи. Видно от проекта 16-етажната сграда ще се състои от 300 студийни, 40-50 кв.м апартамента плюс 1400 кв.м търговска площ на партера. Договорът е сключен отново в ущърб на Общината. Тя получава като обезщетение само 10 апартамента при полагащите ѝ се при всички пазарни правила, утвърдени в годините, 100 апартамента плюс 400 кв.м търговска площ на партера. След като всичко е законно, защо въпросният имот е прехвърлен няколкократно? Първо бащата го продава на сина си Пламен Иринков, той от своя страна го продава на съпругата си Гергана Иринкова – все добросъвестни купувачи. Тези действия бяха продиктувани след като ние алармирахме в обществото и прокуратурата, от която отново получихме отговор, че нямало данни за извършено престъпление.

С всеки следващ пример ще се убедите, че грабежът е по-безскрупулен и по-мащабен.

Община Варна притежаваше компактен поземлен имот от 750 дка, граничещ с Института по хидрология и канала. Предложението беше да се изгради многофункционален конгресен център и така необходимото на съвременна Варна яхтено пристанище на канала, за да може участниците в даденото мероприятие да имат комплектно обслужване от хотели, заведения за хранене, парко места, зали и всички други потребности. Това голямо богатство отново беше заграбено по същия безскрупулен начин, от същите хора и по правило, на принципа кон за кокошка. Днес са останали едва 100 дка.

Само Община Варна е наследила над 4 000 дка. Това богатство, видно от няколкото по-горе примери се присвои от тясно ограничен кръг хора на многократно по-ниски цени от пазарните. Само „ТИМ” е станал собственик на над 500 дка. Тази картина е валидна за цялата ни страна. Особено големи са  злоупотребите при продажбата на държавните, и най-вече военните имоти. По десетки конкретни примери за крупни злоупотреби с разлика в цените над 10-15 пъти, сме сигнализирали и търсили съдействие от прокуратурата и други органи и отговорите са неизменни, че няма данни за извършено престъпление.

Ако все още някой вярва, че в страната ни има истинска опозиция  – партии, ляво, дясно и тем подобни, трябва да е последният наивник. Всичкото е един голям театър. Вижте още един път истинското лице на Бойко Борисов, извадете многократните му изявления в пресата и телевизията какъв грях е извършила Тройната Коалиция и Станишев със заменките, от които загубихме 7 млрд. лв.

За този брутален, пладнешки грабеж алармирахме обществото многократно в редица телевизионни предавания, а и в пресата. През месец август 2008г. немската телевизия „AFD” ни покани и излъчи предаване за обсебването на Камчийски пясъци. Според техните специалисти това богатство от 1 500 дка, съчетано с плаж, дюни и лонгозова гора има единствен аналог на Френската Ривиера. Нашите престъпници го преобразуваха в пасбище десета категория и го обсебиха за 13 ст./кв.м.

А чл. 18 ал.6 от Конституцията гласи: „Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.”

На 12.04.2010 г. внесохме в Народното събрание за разглеждане Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи, придружен с писмо до Председателя на Народното събрание, Цецка Цачева. Проектозаконът беше изготвен по инициатива на Националната антикорупционна коалиция. В изготвянето на законопроекта се отзоваха от раз доказали се прависти като проф. дюн. Владимир Петров, който е с най-големи заслуги за връщането на заграбените царски имоти, проф. дюн. Георги Близнашки, който беше не само член на „БСП”, а и участник в ръководството, но въстана, не за първи път, срещу престъпните схеми и олигарсите, и др. Те и колегите им от сформирания за целта правен екип доказаха по безспорен начин, че заменките са противоконституционни, противозаконни. Европейската комисия също потвърди, че заменките са противозаконни и предприе санкции срещу страната ни, но когато внесохме предложението в Народното събрание или Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи, същите Бойко Борисов и Цецка Цачева, въпреки многократните ни настоявания и кореспонденции, отказаха да го внесат за обсъждане в Пленарна зала.

По време на първото заседание, влизайки в залата, Проф. дюн. Владимир Петров, който вече не е сред нас, изрече крилата фраза, която би трябвало да ни наведе в размисъл: „Аз, гражданинът Владимир Петров, питам кои неотложни държавни нужди наложиха това богатство, дадено ни от Бога, на всички българи, да го подарим на шепа престъпници.”

Колко е прав Проф. Петров! От Освобождението на България до избухването на демокрацията, са се сменили 40 правителства и няколко обществени строя. Всички те са обогатявали общинската и държавна собственост. Нито едно не си е позволило да се разпорежда и облагодетелства с това общонародно богатство. Не е трудно да се пресметне, че разграбените общински, държавни и военни имоти са на стойност над 30 млрд. лв. Ако бяхме постъпили държавнически, само с този ресурс, по примера на Унгария и други страни, можеше преференциално да осигурим домове, работа и препитание на хиляди млади семейства и по този начин да предотвратим изтичането на потенциала на нацията ни.

Може ли и трябва ли случаи като следващия да ги отчетем на принципа „кой крал, крал” или като „грешка на растежа”.

„Мен ме отстраниха деликатно, заявява г-н Стоев, ковчежник на Община Варна от 1999 до 2007г., изтеглиха ме в министерство на финансите, но подозирам, че истинската причина е, че аз категорично се противопоставих на корупционните практики в общината и най-вече бях против анексирането на въпросните договори. Касае се за злоупотреба, кражба на 90 млн. лв. По случая има доклад на Сметната палата, заявява той, не става дума за празни приказки.”

Тука само ще вметнем, че деликатното отстраняване на г-н Стоев, според неговите думи е, че не идва за разговор с него министъра на финансите да помогне в направата на годишния бюджет, а, представете си, министъра на вътрешните работи за тогава Румен Петков.

От доклада на Сметната Палата става ясно, че Община Варна след проведена процедура по т.нар. „обособени позиции” по твърда договорена стойност за ремонт предимно на уличните настилки е сключила договор с „Хидрострой” и „Инжстройинженеринг” и още една сателитна фирма на обща стойност 50 000 000 лв. След отстраняването на конкуренцията и само половин година работа при усвояване на 4 млн.лв. въпросните фирми изявяват претенции за актуализиране на цените. Проформа, отначало общината отказва да анексира договорите, предвид забраната на чл.43, ал.1 от ЗОП, след което кметът прекратява договорите и то, представете си, по взаимно съгласие. С Решение на 01.09.2008г. от кмета е стартирана нова открита процедура за възлагане на ОП, буквално със същите фирми, със същия предмет, както и териториален обхват, но вече стойността е 140 000 000 лв.

Ето какво заяви още ковчежникът: „Кирил Йорданов подпираше три монополни фирми, които работеха на 200% над средностатистическите надценки в България. Нито една обществена поръчка, заявява той, не приключваше с договорена цена. Примерно обществената поръчка е 6 млн., обектът приключва за 10 млн. лв.; Ако не спечели /търга/ този, който той си е избрал, веднага прекратява поръчката; Кметът Кирил Йорданов работи заедно с Янко Станев, който е идеологът на всички кражби. За да обслужат интересите си теглиха 150 млн.лв. кредит.

В тази посока с редица конкретни факти споделя тревогата си и зам.- кмета по финансите при Община Варна проф. Борисов „Дерзайте, ни заявява той, аз нямах вашия кураж, но ще съдействам на разследващите органи, защото в община Варна стават страшни неща.”

Забележете, сменят се правителства, престъпните схеми си остават, корупцията расте, променят се само касиерите!

Докато „Тройната коалиция” се разпореди неправомерно, както видяхте и от доклада на Сметна Палата и АДФИ, с 140 млн. лв., то „ГЕРБ” преписвайки буквално, като под индиго, същата схема през 2012 г. след напълно незаконосъобразна процедура сключва договор вече за 300 млн. лв. без ДДС. Различното тук е, че договорите са на териториален принцип с петте кметства или по 60 млн. лв. на всяка една от петте фирми. Проформа вече имаме новосформирани сдружения и нови участници като „АБ” Хасково, „Агро Инвест ПП” София, „Пътстроймонтаж” Силистра и др. Документите за участие на горните фирми гъмжат от несъответствия, на повечето от тях служебните досиета са скалъпени. Всеки варненец ще Ви каже, че при ремонтите се виждат единствено и само хора и машини на „Хидрострой” и „Инжстройинженеринг”. Само на жилетките на работниците е изписано името на обединението. Умишлено в процедурата, както и в обявата, са си отворили врата, пропускайки цените на някои от материалите. Забележете, цената на асфалтовите смеси, която е 50% от стойността на пътното строителство, се определя със заповед на управителя на фирмата изпълнител. Виждате как олигарсите обсебиха и източват този огромен ресурс от 440 млн. лв.

От 20 години бием камбаната, че търговете са напълно фиктивни, а цените се определят на принципа „колкото толкова”. Всичките наши твърдения и сигнали се потвърждават от преценките, констатациите и заключенията на специалистите като ковчежника на Община Варна, зам.-кмета на финансите в Общината, както и в докладите и констатациите на Сметна Палата и АДФИ, а прокуратурата неизменно ни отговаря, че няма данни за извършено престъпление.

Ето какво заключават специалистите от АДФИ за конкретния случай.

Въпреки наличието на достатъчен брой потенциални изпълнители и оферти още в обявлението за процедурата възложителят е ограничил възможността кандидатите да участват за една обособена позиция, а потенциалните изпълнители до един.

  Във връзка с чл. 32(4) от Директива № 2004/18 на Европейска комисия в чл. 93а, ал. 5 ЗОП е въведена забрана за сключване или прилагане на рамково споразумение, ако то предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

От гореизложеното е видно, че поръчките са възложени без да е спазена основната цел на закона, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства. При възлагането на конкретните обекти не са спазени и посочените в чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП принципи на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция.

В резултат на ограничаването потенциалните изпълнители до един, при възлагането на конкретна поръчка / сключването на договор за строителство на обекта не са извършени по определения в чл. 93в, ал. 2 и чл. 93г от ЗОП ред.

Преди сключването на договор за възлагане на конкретната поръчка възложителят е следвало да извърши предвидените в закона действия по събиране, разглеждане и оценка на оферти, на база на които да определи  изпълнителя/ите й. Съгласно чл.8, ал.1 на ЗОП „възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона”. При проверка се установи, че посочените задължения не са изпълнени, като възлагането на предмета на поръчката е извършвано чрез възлагателни писма, без да е проведена процедура по реда на Закона за обществени поръчки. Възлагателните писма са инициирани от Управителя на ОП „Инвестиционна политика“ Константин Камов, който в качеството на упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП е отговарял за законосъобразното възлагане на обществените поръчки.  За констатираното нарушение на чл. 8, ал. 1 на ЗОП, на основание чл.127, ал. 1 от същия срещу Константин Камов се състави акт за установяване на административно нарушение № 11011597/ 30.07.2013 г.

За констатираното нарушение не се състави акт за установяване на административно нарушение против Кирил Петров Йорданов, поради изтекъл давностен срок.

Нарушение на разпоредбата на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, според която „възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки”. За констатираното нарушение на чл.25, ал. 5 от ЗОП, на основание чл.127, ал. 1 от същия срещу Валентин Вълканов се състави акт за установяване на административно нарушение № 11011480/22.07.2013г.

Уверяваме Ви, ще се убедите от представените от нас десетки примери с първични документи, актове, съдебни решения и др., че ако тази огромна със своята безскрупулност и мащаби схема на стойност от 440 млн. лв. се внесе в българския съд и бъде подложена на подробен анализ, вещите лица неминуемо ще докажат по примера на случая „Масларова” и осъдения на 10 години Илиев, че злоупотребата тук, кражбата е далеч над 200 млн. лв.

Търгът за ремонта на площад „Независимост” се печели, благодарение на 15-годишния гаранционен срок или 2002г. до 2017г., от фирмата „Стили Роуд” ЕООД Варна с председател Пламен Стилиянов, който е собственик и на втората класирала се фирма „Инжстройинженеринг”, а Велико Желев е управител на последната, регистрирана във Вълчи дол, откъде тръгна империята „Хидрострой”. След като отстранихме конкурентите благодарение на дългия гаранционен срок, вследствие некачественото изпълнение, ремонтите започнаха още първите месеци. По всички правила, вложените средства за ремонт и поддръжка по време на гаранционния период за сметка на изпълнителя, но в Община Варна този закон въобще не се спазва и прилага. Всичко е за сметка на нас данъкоплатците.         http://afera.bg

Предишна статия

Отворено писмо До Президента на РБ…3

Следваща статия

Отворено писмо До Президента на РБ…

Други интересни