За какво ровят дансаджии съдия Гетов? И по чий услужлив сигнал?

Автор: Няма коментари Сподели:

Още преди месеци, след избухването на безпрецедентния скандал с отнемането на допуска до класифицирана информация на заместник – председателя на Бюрото за контрол върху СРС – Георги Гатев, безумно изпълнена поръчка от страна на ДАНС, за да бъде смазано Бюрото за контрол върху СРС, единствена АФЕРА загатна, че и други лица са поставени под натиск и шокиращ опит да бъдат смачкани от ДАНС, очевидно по поръчка на определени користни властови кръгове.

Изчакахме Софийски апелативен съд да се произнесе на втора инстанция по делото срещу варненския съдия Светлозар Георгиев, за да не бъдем обвинени в некоректни внушения, и сега вече можем да извадим на показ онова, което знаем, благодарение на брилянтни висопоставени източници на АФЕРА, базирани в ДАНС.

На 12 април 2017 година Софийски Градски съд, в лицето на съдия Тони Гетов произнася оправдателна присъда по делото срещу варненския съдия Светлозар Георгиев, случай – шумно и пиарно разтръбен  от фамозния представител на прокуратурата Румяна Арнаудова преди това, че съдия Светлозар Георгиев склонявал варненската прокурорка Здравка Задгорска да прекрати разследване.

Веднага след произнасяне на оправдателната присъда от страна съдията от СГС Тони Гетов, ДАНС го взима на мушка и започва да го рови и проверява, разкриха за АФЕРА брилянтни източници в ДАНС. Дансаджии налазват СГС, а за проверката е уведомен и тогавашният председател на СГС Калоян Топалов. Според нашите източници единствен съдия Тони Гетов не е бил уведомен, че е проверяван.

Дали съдия Тони Гетов е поставян под „контрол“ чрез СРС или проверка на разпечатки на телефона му чрез искане по закона за електронните съобщения, е въпрос на време да бъде проверено.

За какво ровят дансаджии съдия Гетов? И по чий услужлив сигнал?

Брилянтните източници на АФЕРА от ДАНС са категорични, че съдия Тони Гетов е бил проверяван, услужливо „докладван“ от прокурора по делото Ивайло Занев. А „формалния“ мотив е, че съдия Тони Гетов бил … нарушил член 114 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, който гласи:

Чл. 114. (1) Правенето на извадки от документи, съдържащи класифицирана информация, се извършва:

1. ако няма изрично разпореждане, забраняващо преписването или правенето на извадки от документа, и

2. само в заведени в регистратурата работни тетрадки или бележници със съответното ниво на класификация, или

3. чрез създаване на нов документ, който се маркира и регистрира по реда на раздел IV.

(2) При създаването на нов документ, съдържащ извадки от други документи, новосъздаденият документ получава ниво на

класификация, съответстващо на най-високото ниво на класификация измежду документите, от които са направени извадките.

С думи прости, „корифеите на дансаджийската мисъл“ започват да ровят и подлагат, на практика, на натиск съдията и съдът, шетайки из него, защото според невъобразимия им акъл съдия Тони Гетов бил цитирал, моля ви се, „исканията за разрешение за използване на СРС в друг явен и публичен документ, какъвто са мотивите към присъдата“ по „делото Светлозар Георгиев“.

Днес Софийски апелативен съд потвърди произнесената оправдателна присъда от съдия Тони Гетов от СГС по делото срещу варненския съдия Светлозар Георгиев /цялото решение можете да прочетете тук!/.

И сега – внимавайте! И прочетете как се е произнесъл Софийски апелативен съд в решението си № 464 с председател на състава – съдия Снежана Душкова по отношение на действията на съдия Гетов, заради които ДАНС да прави опит да го „сготви“. САС се произнася, че в действията на съдия Тони Гетов няма никакво нарушение!:

 „….Следващият въпрос, предизвикал бурната реакция на държавното обвинение, са изразените от СГС „известни резерви“, с които са кредитирани веществените доказателствени средства, изготвени в резултат на използваните специални разузнавателни средства.

Във връзка с тази част от мотивите на първата инстанция във въззивния протест се релевира нарушение „най – малкото на чл. 114 от ППЗЗКИ /Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)/ и условията и редът за извършване, тъй като извадки от класифицирани документи, каквито несъмнено са исканията за разрешение за използване на СРС, били цитирани в друг явен и публичен документ, какъвто са мотивите към присъдата.

Така описаното нарушение на чл. 114 от ППЗЗКИ по принцип може да бъде реализирано по посочения начин, но при преценката дали това е сторено, следва да се реши на първо място въпросът налице ли е реално огласена в публичен и явен документ, не каква да е информация пренесена от класифициран документ, а такава, която попада в приложното поле и се ползва със специалната защита на Закона за защита на класифицираната информация. Несъмнено с посочената специална защита се ползва само информацията изчерпателно изброена в Приложение 1 към чл. 25 от ЗЗЗКИ – Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна.

Прегледът на действащата редакция на посочения списък показва, че относима към настоящия случай може да бъде единствено т.6 която е формулирана така: „ Информация относно използвани съгласно законовите разпоредби специални разузнавателни средства(технически средства и/или способите за тяхното прилагане).“

С оглед правилата на граматическото тълкуване, съдържанието поставено между скоби, несъмнено пояснява съдържанието на предходния текст. Така се достига до извода, че защитена от закона е не каква да е информация относно използвани СРС, а две конкретни категории такава:

1. технически средства – несъмнено се касае за конкретните технически характеристики и възможности на същите, и

2. способите за тяхното прилагане.

Няма спор, че исканията за разрешение за използване на СРС не съдържат технически характеристики на апаратурата или веществата, които компетентните органи възнамеряват да използват. Поле за тълкуване има единствено относно това може ли явното обсъждане на исканията в публично заседание и след това в мотивите към съдебния акт да доведе до огласяване и компрометиране на способите за тяхното прилагане. Макар и постановено не по така формулиран въпрос сериозни относими към тази преценка мотиви се съдържат в произнасянето на ОСНК на ВКС с Тълкувателно решение №4 от  03.12.2014 г.  по т.д.№4/2014г.

С решението си по т.1 от посоченото TP ВКС е приел, че във всички случаи, за да приложи чл.  263  от НПК и да проведе закрито заседание съдът не може да изхожда само от факта на налични по делото В., получени чрез използването на СРС, а следва да прецени дали конкретните доказателствени материали действително съдържат държавна тайна. За да достигне до този извод, наред с останалото, ВКС е приел че: „ Информацията съдържаща се във В. не може да бъде държавна тайна единствено с оглед начина и на придобиване – чрез СРС, какъвто смисъл е имала отменената т.8 от Списъка. Не е възможно и определянето и като такава единствено, поради отразяване на видовата принадлежност на използваните СРС по т. 6  от Списъка в съответните писмени документи….В тях се възпроизвеждат единствено законови формулировки, които не са тайни. (виж.стр.5 от TP)Описаната от ВКС ситуация е идентична с процесната, тъй като използваните способи за прилагане на СРС са описани единствено с изразите на закона, дословно с думите, с които са изброени като видове в чл.2 ал.З от Закона за специалните разузнавателни средства. Очевидно информация с такъв обем и степен на конкретност няма как, да е защитена от т.6 от Списъка, най малкото, защото се съдържа и в Закона за специалните разузнавателни средства, документ които е несъмнено явен и публичен и излагането на по- нататъшни аргументи в тази насока рискува да изглежда нелепо.

Предвид изложеното дотук, СГС не е разгласил държавна тайна, обсъждайки конкретното съдържание на исканията описано по – горе.

В известна степен той е бил и длъжен да стори това, за да обоснове по същество правилния си извод, че СРС са експлоатирани по предвидения в закона ред –чрез надлежни искания от оправомощено лице (председателят на Д.) и след надлежни разрешения от компетентен орган по аргумент на чл. 15 ал.4 т.1 от ЗСРС вр. чл.174 ал.5 от НПК, както и в сроковете, посочени в дадените разрешения.

Ползването на посочените по-горе СРС е възможно на основание чл. 177 ал.2 от НПК, доколкото обвинението, повдигнато на подс. Г. по настоящото дело е за тежко умишлено престъпление по глава VIII от НК.

Сега незабавно председателят на ДАНС трябва да отговори на въпроса, заедно с главния прокурор Сотир Цацаров – докога ДАНС некадърници и слуги, натоварени с откровени поръчки за „отсрелване“ на посочена им „мишена“, ще продължават с данъкоплатски пари да „творят“ безумие след безумие?!

След случая с варненския съдия Светлозар Георгиев, по същия безскрупулно скандален и безумен начин на пангара бе подложен и Георги Гатев, по същата схема е бил мачкан и съдия Тони Гетов от СГС. В този ред на мисли, трябва ли сега да се готви и съдия Снежана Душкова да я налазят шпиц-командите на ДАНС?!

АФЕРА обеща на своите читатели, че в скоро време предстои да им предостави ДОКУМЕНТАЛНО и невиждана, и нечувана безумна „схема“, с която ДАНС е сложила под контрол редица лица, включително и сайта АФЕРА, само с целта да бъде „сготвен“ поредния неудобен за властта.

И всичко това продължава да се случва под невъзмутимото дебеолоочие на главния прокурор.

Afera.bg                          http://afera.bg

Предишна статия

ГЕРБ ”пропусна и последния влак” за добив на газ в Черно море…

Следваща статия

Така си мисля и Бог ми е свидетел, че в мен няма грам отчаяние…

Други интересни