ГЕРБ ”пропусна и последния влак” за добив на газ в Черно море…

Автор: Няма коментари Сподели:

Васил Филипов

Правителството на ГЕРБ “пропусна “ и последната възможна дата (30.10.2017 Г.), да даде разрешение на научно-изследователския кораб (НИК)“МЕТЕОР” за провждане на изследвания на дънните утайки в българската акватория на Черно море, за разработка на технология за добив на природен газ от газови хидрати. Молбата за това е внесена още през м. юли т.г.!!!!!!!!

България разполага с ресурси от природен газ в газови хидрати от над 4 трилиона куб. метра, но правителството на ГЕРБ блокира тяхното усвояване под диктовката на Кремъл.

За разлика от България, Румъния ще изследва собствените си ресурси от газови хидрати в румънската акватория на Черно море с НИК “Метеор”, за което е дала разрешение още през м. август.

За разлика от Румъния правителствата на ГЕРБ, разбирай Б.Б., всячески блокират възможностите за добив на природен газ в България от неконвенционални източници. Затова Румъния ни изпревари, защото гледа собствения си интерес и слугува на ничии други.

За да е пределно ясно какви ги върши Б.Б., ето я хронологията на проблема.

В рамките на Европейския съюз е създадена програмата COST MIGRATE, която дава възможност на 16 страни-членки да координират своите изследвания и да обменят данни и резултати от изследвания за газхидрати. България също има свои представители в Управителния съвет на програма COST MIGRATE.

В резултат на научно-изследователски работи със сеизмични методи, проведени предимно от кораби на Франция и ФРГ в румънската и българска акватирии са оконтурени потенциални находища на морски газови хидрати. Едно от тези потенциални находища, разположено на границата на румънската и българска акватории по сеизмични данни вероятно има прогнозни ресурси от над 4 трилиона m3 m природен газ (метан).

През м. юли 2017 г. ФРГ в съответствие с чл. 246 на (Морски научни изследвания в изключителната икономическа зона и върху континенталния шелф) на Конвенцията на ООН по морско право (Обн. ДВ. бр.73 от 27 Август 1996г., обн. ДВ. бр.74 от 30 Август 1996г. ) изпраща нота до българското МВнР с искане да бъде дадено разрешение научно-изследователският кораб на ФРГ „Метеор“ да проведе изследователски работи в българската акватория. Целта на тези научни изследвания е да се провери с пряк метод наличието на газови хидрати в установеното потенциално проявление на газови хидрати, разположено на дълбочини на морето над 1000 m в най-северозападната част на българската ИИЗ

Аналогична нота е изпратена до Министерство на външните работи на Румъния и съответно компетентните румънски власти дават такова разрешение още през м. август 2017 г.

В съответствие с българското законодателство българското МВнР започва съгласувателна процедура с компетентните министерства както следва:

• С писмо с изх. № Е-04-02-246 от 04.08.2017 г. (приложено към настоящата справка) до МВнР Министерство на енергетиката (МЕ) дава отрицателно становище, аргументирайки се с изискванията на Закона за подземните богатства, въпреки че научно-изследователските работи не са проучвателни работи и поради това се регулират от Конвенцията на ООН по морско право, а не от въпросния закон.

• С писмо с изх. 004-00-1300/04.08.2017 г. (приложено към настоящата справка) до МВнР Министерството на околната среда и водите (МОСВ) дава становище, че „инвестиционното предложение“ на ФРГ в съответствие със Закона за опазване на околната среда подлежи на преценка за необходимост от ОВОС. В случая планираните морски научно-изследователски работи неправилно се тълкувани като инвестиционно предложение.

• Всички други министерства дават положителни становища в рамките на съгласувателната процедура;

• След завършване на съгласувателната процедура МВнР изготвя проект за справка за отразяване на становищата ведомствата, която да бъде представена на МС и се обръща към Института по океанология на БАН за становище и аргументи относно становищата на МЕ и МОСВ. Във въпросната справка МВнР не приема становищата на МЕ и МОСВ, като изброява причините за това;

• С писмо с изх. № 17ПР-1776/27.09.2017 г. до МЕ компанията Тотал Е&P България Б.В. дава също отрицателно становище от позицията си на носител на разрешението за търсене на нефт и газ в блок Хан Аспарух в българската ИИЗ на Черно море;

• Съответно по искане на МВнР Институтът по океанология на БАН изготвя становище, в което се оспорват аргументите на Тотал (приложено е становище на доц. д-р Атанас Василев, български представител в европейската Акция COST MIGRATE за изследване на морските газови хидрати в европейските морета, изпратено на МВнР и МЕ);

• Неправителствената организация Български енергиен и минен форум (БЕМФ), дава категорични становища, че следва да бъде дадено разрешение за провеждане на планираните морски научно-изследователски работи от немския научно-изследователски кораб „Метеор“.

На 28.09.2017г. в заседание на МС решаването на въпроса е отложено за неопределено време, въпреки писмо за подкрепа от посланика на ФРГ в България. Този мълчалив отказ продължава до 30.10.2017 г..

На 30.10.2017 г с електронно писмо от. до българските представители в COST MIGRATE ръководителят на научно-изследователската експедиция на кораба „Метеор“ проф. д-р Герхард Борман уведоми българските си колеги, че поради мълчаливия отказ на българската страна за се даде разрешение за работа в българската ИИЗ, корабът „Метеор“ ще проведе планираните научни изследвания само в румънската акватория

Българските учени все още се надяват правителството да преосмисли своето отношение към планираните морски научно-изследователски работи и да даде нужното разрешение в името на енергийната независимост на България и просперитета  поколения българи.

А дано, ама надали, ако се чака на правителството на Б.Б.!!!!!!!!!!!!!!!!

Васил Филипов, бивш шеф на “Булгаргаз”

https://frognews.bg/biznes-turisam/skandal-gerb-propusna-posledniia-vlak-dobiv-priroden-gaz-cherno-more

Предишна статия

Люба Кулезич – Днес една снимка направо ме удари в земята…

Следваща статия

За какво ровят дансаджии съдия Гетов? И по чий услужлив сигнал?

Други интересни