ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ЩЕ БЪДЕ В КОМИСИЯ ЗА ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

Автор: Няма коментари Сподели:

     На 31  януари 2017  година договорът на д-р Иван Главчев като директор на Общинския медицински център изтече. От тогава той работи  с подписана декларация.

    След като промениха Наредбата, че бъдещият директор ще може да работи и на друго място, съветниците приеха решение да има конкурс за директор на +Медицинския център I – Хисар”Еоод – търговско дружество, който е 100% общинска собственост. След като областните юристи одобрят решението, процедурата ще бъде открита.

    Кандидатите трябва да бъдат магистри по медицина с квалификация „Здравен менижмънт”, или магистри по икономика и управление  и с придобита образователна или научна степен, да имат  специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията.

     Необходимият стаж за директор е пет години  като лекар или икономист.

   Кандидатите трябва да представят програма за развитието и дейността на Медицинския център за бъдещите три години и ако оценката им е от 4.50 нагоре, да се явят на събеседване.

     Ето и комисията, която ще оценява кандидатите:

Председател – Тони Илиева – заместник- кмет на община Хисаря

Секретар – Диляна Антонова – началник отдел „Бюджет, счетоводство и местни приходи”

Членове: Евелина Божилова – юрист

Д-р Стефан Недевски – лекар, общински съветник

Представител на Районната здравна инспекция – Пловдив.

    Обявата за конкурса трябва да бъде отпечатана в един централен или местен вестник и в сайта на общината в 14 дневен срок от издаването на заповедта на кмета за назначаване на комисията. Три дни след провеждането на конкурса трябва да се направи протокол, да се внесе в Общинския съвет за одобрение и проект за решение. Пет дни след утвърждаването на решението на Общинския съвет, класиралият   ще се обяви на сайта на общината. В двуседмичен срок кметът  трябва да сключи договор със спечелелия конкурса.

                                                                          Тракийски Cвят

Предишна статия

АНТИКОРУПЦИОННИ ЗАКОНИ, НАПИСАНИ ОТ САМИТЕ КОРУМПИРАНИ

Следваща статия

БОЙНОВСКИ СИ БУТНА ГАРАЖА !

Други интересни