Илюзията “ Национална сигурност на Република България ” 2

Автор: Няма коментари Сподели:

Закон Божий No 2: 

 Степента на националната сигурност на една държава е право пропорционална на броя на степените на свобода , на които се радва нейното управление . 

 Днес степените на свобода на правителството на България се изброяват с една идеално кръгла нула . Следователно това тук е подсказване към всички , които имат някакви оптимистични очаквания , да свалят розовите очила, моля! 

 А след като свалите розовите очила на пожелателното мислене , ще ви помоля да опитате – с мъничко помощ от моя страна – да пооткрехнете поне малко капаците около мозъците си , наслоени от десетилетия вражеска “ про – демократична ”, “ анти – комунистическа ”, “( нео -) либерална ” и пр . пропаганда , която в моите очи има само едно – единствено измерение : “ анти – българска ”. 

 Ето ( в доста съкратен вид ) списъка на най – важните промени в държавното устройство , стопанисването и управлението на България , които спешно трябва да се направят , за да се генерира смислен сегмент от приходите , чието реинвестиране в производителната част на икономиката да позволи чувствително нарастване на икономическия резултат от труда на българите и съответно в обозрими темпове възраждане на националното стопанство в секторите индустрия и селско стопанство ( негласно приемаме , че при съществуващата конюнктура сферата на услугите е приблизително адекватно развита ) : 

  1) Ликвидиране на държавните субсидии за политическа дейност ( партии , профсъюзи и пр .) 

  2) Ликвидиране на държавните субсидии ( вкл . под форма на “ обществени поръчки ”) за НПО 

  3) Ликвидиране на разходите за избори 

  4) Ликвидиране на разходи за реклами на държавата , правителството , ЕС и пр . 

  5) Спиране на лептата към ЕС и пренасочването й изцяло и незабавно към инвестиране в националната икономика 

  6) Ренационализиране ( цялостно или частично ) на предприятия в структурни отрасли , както и такива с неизпълнени приватизационни договори 

  7) Ликвидиране на рекета в сферата на Образованието 

  8) Ликвидиране на рекета в сферата на Медицинското обслужване 

  9) Минимизиране разходите за “ външна политика ”: съкращаване броя на посолствата и персонала в тях ; опериране на консулства само на базата на доброволци , без разходи за издръжка от страна на МВнР 

 10) Ликвидиране на безразборната и незаконната сеч на трайни насаждения и връщане монопола на държавата 

 11) Въвеждане на забрана за внос на всички селскостопански продукти , които се произвеждат в България ; алтернативно , въвеждане на свръхвисоки мита 

 12) Елиминиране на системата на квоти за продукти ( тоест , на подчиняване на стопанството на България на инструкции от Брюксел ), както и всички други ограничения наложени от ЕС , водещи до 

 А ) фалит на дребните български производители , особено тези на натурални български продукти , и 

 Б ) наводняване на българския пазар с вредни за здравето на нацията хранителни продукти ( с други думи , възстановяване върховенството на БДС от преди 1989 г ., както и статута на системата на ХЕИ като върховен контрольор , по процедурите и методиката от преди 1989 г .) 

 Запознатите с Програмата на ДД ЗАЕДНО /4,5 / веднага ще забележат , че посочените 12 мерки съставляват около една четвърт от нея , при това първата четвърт , според реда на изреждането им там . 

 Това подсказва отново кардиналното значение на икономиката – базата , върху която се надгражда всичко останало в държавата , и от която зависи състоянието на нацията.

                                                                       Продължението следва                          Иван Даракчиев

 Библиография : 

 1. Ivan D., “Bulgaria, terra europeansis incognita”; ISBN 978-954-91584-3-4 

 2. Иван Даракчиев , Основните икономически съображения предопределящи предстоящата революция в България , https://www.academia.edu/8735447/ 

 3. Ivan Daraktchiev, Open Letter to Richard Rahn, https://www.academia.edu/4439526/Open_letter_to_Richard_Rahn 

 4. Програма на ДД ЗАЕДНО , http://zaedno.mobi/Zaedno/Nacalo_files/111222333.pdf 

 5. Иван Даракчиев , Програмата на ДД ЗАЕДНО – единствената Национална Доктрина за България : размишления върху изобилието от “ национални доктрини ” и “ национални стратегии ” като способ за дефокусирането на нацията , https://www.academia.edu/29482364/ 

 6. Ivan Daraktchiev, USA’s semi-hot war for control of Russia’s natural resources: the Syrian episode, https:// www.academia.edu/20045616/USA_s_semi- hot_war_for_control_of_Russia_s_natural_resources_the_Syrian_episode 

 7. Ivan Daraktchiev, Magna Bulgaria as source of arguments for the EurAsian union, https://www.academia.edu/ 16690530/Magna_Bulgarica_as_source_of_arguments_for_the_EurAsian_Union 

 8. Ivan Daraktchiev, Nomenklaturocracy, or what exactly was Orwell right about, https://www.academia.edu/4439386/ Nomenklaturocracy_or_what_exactly_was_Orwell_right_about 

 9. Иван Даракчиев , Проектът БЪЛГАРИЯ , https://www.academia.edu/7618093/ 

 10. Иван Даракчиев , Разминаването на делата с думите в “ старата Европа ”, https://www.academia.edu/7618071/ 

 11. Иван Даракчиев , Отново за гъвкавата демократичност на Европейската демокрация , https:// www.academia.edu/7617972/ 

 12. Jon Rappoport, Who really runs things in America?, www.nomorefakenews.com 

 13. Ivan Daraktchiev, Hillary Clinton or Donald Trump: which one will America choose for President of EU?, https:// www.academia.edu/29191470/ Hillary_Clinton_or_Donald_Trump_which_one_will_America_choose_for_EU_President 

 14. Иван Даракчиев , Номенклатурокрация – исторически преглед и други мисли , https://www.academia.edu/ 7618050/ 

 15. Емилия Славкова , Ето защо гражданското общество не е единно , Ави – Тохол , кн . No 35, 2015, стр . 103, ISSN 1312-2185 

 16. Ivan Daraktchiev, The Revolution within Democracy, https://www.academia.edu/5804006/ The_Revolution_within_Democracy 

 17. Ivan Daraktchiev, Explaining Ukraine, https://www.academia.edu/6847478/Explaining_Ukraine 

 18. Плутарх , Успоредни животописи – Александър , 1930, София 

 19. Лев Н . Гумилев , Древние тюрки , Москва , 1967 

 20. Мурад Аджи , История тюрков , ISBN 978-5-17-087192-6 

 21. Patrick Kinross, The Ottoman Empire, 2003, London, The Folio Society 

 22. Eric Zuesse, http://www.strategic-culture.org/news/2016/09/21/red-light-warning-on-now-about-hillary-clinton.html 

 23. Pepe Escobar, https://www.sott.net/article/328895-Hillary-and-Trump-Les-Deplorables 

 24. Ron Paul, END the FED, ISBN 0446549193 

 25. Paul Craig Roberts, Washington’s Arrogance Will Destroy Its Empire, www.paulcraigroberts.org 

 26. Jack D. Douglas, The U.S. War Against the World, http://archive.lewrockwell.com/douglas/douglas53.1.html 

 27. Иван Даракчиев , Отворено писмо до всички български политици , https://www.academia.edu/34009975/ 

 28. Иван Даракчиев , Коментар към “ ПРИЗИВ към всички загрижени за националните интереси на страната ”, svobodata.com , 7 Ноември 2010, Веселин Кандимиров , http://zaedno.mobi/Zaedno/Komentari_i_intervuta_- _2_files/07-11-2010.pdf 

 29. Иван Даракчиев , Бъдещето на България – чий избор ще бъде ? , https://www.academia.edu/8735950/ 

 30. Георги Илиев , Лятото на 1913 г ., ISBN 978-619-152-189-0 

 31. Любомир Милетич , Разорението на тракийските българи през 1913 година , 1989, София 

 32. Любомир Милетич , Гръцките жестокости , София , 1913 г . 

 33. Владимир Сис , Гробовете на Трикери , ред . Димитър Мишев , изд . Народ и Армия , София , 1914 

 34. Кирил Пърличев , Сръбските жестокости в Македония (1912-1915), София , 1918 г . 

 35. Христо Тепавичаров , За тракийските бежанци и отговорността на балканските държави в началото на XXI век , “ Ави – Тохол ”, No 36, стр . 54, ISSN 1312-2185, 2016 

 36. Carnegie Endowment for International Peace, Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars, 1914, Aylesbu
                                                                                                                                        Тракийски Свят

Предишна статия

Профессор Неумывакин И.П.

Следваща статия

Кой и как затри “Полимери” Девня…

Други интересни