БЮДЖЕТ 2017 Е ПРИЕТ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ХИСАРЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:

    9 400 700 лв. е бюджетът за тази година. Държавната отговорност е 4 505 098 лв. Общинската отговорност е 4 252 143 лв. Дофинсирането на държавните дейности с  местни приходи е 643 459 лв. Според Закона за държавния бюджет, на основата на който е направен общинския , сега бюджетът е увеличен  с 241 459 лв.

   Парите са за няколко функции:

Общи държавни служби

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Култура

    За издръжка на общинската администрация са планирани 495 961 лв.

    За дейността на Общинския съвет за заплати, осигуровки и други възнаграждения и издръжка  парите са 116  565 лв.

    Планираните пари за детските градини и Обединените детски заведения са 276 139 лв.

    Във функция „Жилищно строителство, БКС, опазване на околната среда са включени водоснабдяване и канализация, улично осветление, общинските минерални бани, дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие, поддържане на чистотата, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътища и улици, помпена станция. Парите за всичко това са 2 180 199 лв. Само  три примера: за озеленяване 386 832 лв., за чистота – 775 187 лв., за  пречистване на отпадъчните води от населените места – 13 697 лв.

За заплати, осигуровки и издръжка на стадиона  ще има 132 538 лв., за спорт за всички – 22 795 лв.

    Не изреждаме всички дейности. Подбрахме тези, които са по- важни.

    Предвидено е приходите за местни дейности да бъдат 4 895 602 лв. като от данъчни приходи да влезат в касата на общината 1 045 200 лв, а от неданъчни приходи -3 415 979 лв.

       В края на 2017 година община Хисаря ще има дълг 3 милиона 412 хил. 513 лв . От кои договори са натрупани милиони дългове, ще разберете в следващата информация.   

      Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са СУ „Христо Смирненски” – Хисаря, ОУ „Васил Левски” – Хисаря,  ОУ „Климент Охридски” – Хисаря,  ОУ „Христо Ботев” – Паничери,, ОУ „Христо Ботев” – Красново, Археологически музей Хисаря. Те прилагат системата на делегиран бюджет. Тя дава право на директорите самостоятелно да се разпореждат с бюджетните средства, да извършват промени в утвърдените с бюджета разходи, да определят индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците .

                                                                                                                     Тракийски Cвят          

Предишна статия

Преди 5 години бяха публикувани данни на Евростат, затова че Пловдив е…

Следваща статия

Хисаря пита администрацията…

Други интересни