МАЛОМЕРНИТЕ ИМОТИ НА ОБЩИНАТА!

Автор: Няма коментари Сподели:

На сесията на Общинския съвет съветниците взеха решение да отдадат под наем за една година без търг или конкурс маломерни имоти в общината с площ до 10 декара. Комисия, назначена със заповед на Областна дирекция „Земеделие”, определи размерите на средното годишно рентно плащане в левове на декар за 2016 – 2017 година.

     Имотите са  двеста и двадесет. Само в Старосел те са сто, пет са в Кръстевич, два в Красново, шестдесет и два в Мътеница, единадесет в Черничево, два в Старосел, четири в Паничери.

    По- големите парчета земя са  7, 950 дка в Старо Железаре, 5,222 дка в Черничево, 7,307 дка, 5 720 дка, 6,094 дка,  7,538 дка и 7,923 дка в Мътеница, 8,794  дка и 5,235 дка в Кръстевич, 5,454 дка в Красново, 9 дка и 7 дка в Старосел .

    Останалите до двеста и двадесет са с по- малка площ.

    Всички, които искат да кандидатстват да вземат от маломерните имоти, трябвало да подадат молба до края на декември 2016 година. Това било писано в сайта на общината. На нас никой не ни е давал информация за  този така важен въпрос, свързан не само с амбициите на големи кооперации, а и с изхранването на някои хора, които биха могли да си вземат по декар – два.

Време е страхът на хората да изчезне и да отидат да си подадат заявления, за да не оставят като в миналия мандат една кооперация да вземе 900 дка земя.

    „Тракийски свят” е средство за масова информация. Това трябва да се разбере от управляващите и да се използва това средство, което е много четено.

     Въпреки пропуснатия срок, стопани продължават да подават молби и общественото настроение е такова, че няма да се уплашат от  тези, които са имали подробна информация 20 дни преди сесията. И как става така, че се провежда сесия с докладна, в която са вписани всички маломерни имоти, а срокът  за молбите свършил? Нима чичото, който отглежда крави или свине чете сайта на общината?  Или тези земи отново ще се лапнат от големи фермери, които ще вземат за тях държавни субсидии?

                                                                                                                       Тракийски Cвят

Предишна статия

Пеевски окупирал 100 000 кв.м. обекти на чужди инвеститори

Следваща статия

Над 100 магистрати до Чикого и назад с „Америка за България”

Други интересни