Уважаеми граждани на град Хисаря, приятели на град Хисаря и колеги!/03.06.2016/

Автор: Няма коментари Сподели:

Image title

На проведеното обсъждане на 2 юни /четвъртък/ от 17,00 ч. в заседателната зала на КАБ Пловдив на ул. „Петко Каравелов“ №21 ет.5., организирано от Камарата на архитектите Регионална колегия град Пловдив за Идеен инвестиционен проект за седем обекта от централна градска част на Археологически резерват гр. Хисаря (Нов пешеходен мост, свързващ двете части на улица „Гладстон” и паркова среда; Парк с фонтан „Голата жена” пред ресторант „Ротонда” и част от улица „Димитър Благоев”; Булевард „Иван Вазов”, участъка от ул. „Димитър Благоев” до Южната порта („Камилите”); Улица „Димитър Благоев”, участъка от бул. „Иван Вазов” до ул. „Крепостна” и прилежащите паркови пространства; Булевард „Иван Вазов”, участъка от бул. „Христо Ботев” до ул. „Димитър Благоев”; Улица „Антична” и улица „Генерал Тодор Марков” с прилежащо паркова пространство; Улица „Гладстон”, участъка от бул. „Иван Вазов” до пешеходния мост, от моста до бул. „Генерал Гурко” и част от ул. „Крепостна”), присъстваха около 50 човека– архитекти и ландшафтни архитекти.

Проектът бе докладван в общи линии с някои подробности от управителя на Обединение “Хисаря 2014 ДЗЗД”, арх. Константин Петков Колев – изготвило проекта. Активно участваха в дискусията взеха около 10 човека, които изразиха мнения от различна гледна точка и компетентност. 

В крайна сметка общото становище отностно проекта е, че той е неподходящ за условията и характера на град Хисаря. 

Изрази се и мнение за прекратяване работата по този проект и на базата на изразените писмени и устни становища да се изготви ново планово задание и се обяви конкурс, а не обществена поръчка.

 Image title

Следва публикуване на подробен протокол от обсъждането.

                                                                                              ланд. арх. Галина Рачева

Предишна статия

“Камшикът” от Хисаря е на ход!

Следваща статия

Слушам и не вярвам на ушите си! Господари на ефира!

Други интересни