В Калояново откриха кабинет по рехабилитация и физиотерапия.

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                  НОВ КАБИНЕТ

    В Калояново откриха  кабинет по рехабилитация и физиотерапия. Терапията е с:

 1. Нискочестотни токове,

 2. Средночестотни токове,

Във физиотерапията се използват ниско, средно и високочестотни токове. Те имат различна прониквателна способност в човешкото тяло, действие и ефекти.
 
Като нискочестотен се определя токът с четота от 1 до 1000 херца. В рамките на този диапазон, в зависимост от честотата, ефектите на нисочестотните токове се различават. Най-гоямо приложение намират токовете с честота 100-150 херца.
 
Най-общо, терапевтичните действия на нискочестотните импулсни токове могат да се разделят на дразнещи и подтискащи (инхибиращи). Какъв ще бъде ефектът зависи най-вече от честотата им. В организма нисочестотните токове влияят на електрически възбудимите структури като нервите и мускулите.
 
Приложението на токовете с ниска честота се осъществява посредством електроди, които се поставят върху увредения мускул, болезнената област или на мястото, на което се цели да се въздейства. В повечето случаи, електродите се поставят върху кожата. Възможно е, обаче, тяхното въвеждане във вагината, ректума или имплантиране в определени мускули, гръбначно-мозъчния канал, дори и в мозъка.
 
Нормалният процес на възбуждане на нервните и мускулните клетки се реализира чрез промяна в заряда от двете страни на тяхната електровъзбудима мембрана. Прилагането на електричен ток с определени характеристики в близост до електровъзбудими структури има стимулиращ ефект върху тях. Локалният механизъм на действие на тока се обяснява именно с промяната на мембранния заряд на електровъзбудимите клетки.
 
Някои от токовете се използват за стимулация на мускули със запазена инервация. Например, при имобилизация при костни фрактури се развива инактивитетна хипотрофия (намален обем) и хипотония (намален тонус) на мускулите в съответната имобилизирана зона. Това е така, защото те не извършват движения и не се стимулират от нервите, които не са повредени по своя анатомичен ход.
 
В тези случаи, приложеният нискочестотен ток предизвиква контракция на част от мускулните влакна. Това подобрява тяхното кръвоснабдяване и, до извесна степен, профилактира настъпването на тежка хипотрофия. Все пак, за да има такъв ефект, електростимулацията трябва да бъде прилагана достатъчно често. Друго условие за конкретното приложение е стимулираните мускули да са здрави и със запазена инервация.
 
В други случаи, стимулираните мускули може да са с нарушена инервация (парализи, парези). Тогава се използват отново нискочестотни токове, но с различни физични характеристики. Целта е мускулът да бъде стимулиран до възстановяване на целостта на нерва.
Свързани статии..
Пулсова диагностика – изключително точен диагностичен метод 2
По езика ще ви разберат здравето (І част) 0
Шиацу – когато удоволствието е лечебно. Разговор с Владимир Каменов 0
 
 Електростимулация може да бъде приложена не само на скелетната, но и при заболявания на гладката мускулатура като постоперативна чревна атония, послеродова маточна атония и др. Друго приложение на този метод е стимулацията на венозната стена при варици и хемороиди. Противопоказания за стимулиращи нискочестотни токове са бременност, пейсмекър и др.
 
Второто главно приложение на нискочестотните токове е като обезболяваща процедура при невралгии, миалгии, тендинити, главоболие и др. Най-разпространеният метод е т.н. TENS (транскутанна електростимулация на нервите). Отново се касае за стимулация, но на точно определени сетивни нервни влакна, които блокират предаването на болковата информация на гръбначномозъчно ниво (т.н. gate theory). Продължителността на един сеанс е от 10 минути до 1-2 часа. Най-подходящата честота за постигане на обезболяващ ефект е около 100 херца. Противопоказанията са същите.
 
В обобщение, ефектите на нискочестотните токове зависят от техните физични параметри. Играта с тези параметри дава възмождост в едни случаи токовете да се използват при нормално инервирани мускули, в други при денервирани, а в трети крайният ефект да е обезболяващ.

Прочети още на: http://www.puls.bg/health

3. Ниско честотно магнитно поле,

 Изключителните условия, които са се създали на Земята от нейното възникване, са дали възможност за появата на живот. Едно от тях е уникалното планетарно магнитно поле, което пулсира със специфичен ритъм и пази всичко живо от опасните съставки на космическото и слънчевото лъчене. „Екранираните“ частици създават на разстояние 1000–50 000 км от Земята т.нар. радиационни пояси на Ван Алън. Но най-значим и същевременно най-красив израз на защитата е полярното сияние, което е видимо в близост до северния магнитен пояс.

Магнитното поле на Земята има двуполюсен характер и приблизително веднъж на 700 000 години се стига до размяна на полюсите, тоест до промяна на северния полюс в южен. По време на тази смяна интензитетът и като следствие защитната дейност на магнитното поле спада до минимум. Никой не знае колко дълго трае такова състояние; според една теория едва няколко седмици или месеци, според други – стотици години. Сигурно е само едно – намираме се непосредствено пред такава периодичност, защото за последен път полюсите са се сменили приблизително преди 780 000 години. Интензитетът на магнитното поле на Земята се е понижил за последните 500 години с 50% и продължава да спада. Понастоящем стойността му представлява около 0,047 мТ (мили Тесла), което при старата система единици е 0,47 Г (Гаус).

Всеки жив организъм, не изключваме човешкия, на клетъчно ниво представлява съвършено съчетание на физикохимически реакции, които са повлияни от присъствието на планетарното магнитно поле. Неговият интензитет наистина е нисък, но въздейства на практика постоянно и периодично пулсира. Въпреки, че нямаме съответни чувствени рецептори и не можем да го усетим, без съществуването му нашият организъм няма да е способен да осигури правилното протичане на клетъчните биохимични реакции. Редица експерименти доказват голямата чувствителност на клетките и към минимални изменения в интензитета на магнитното поле, което значително влияе върху пропускливостта на клетъчните мембрани. В присъствието на магнитно поле със специфични биотропни параметри се стига до интензифициране на обмяната на веществата между външната и вътрешната среда, а с това и до общо повишение на метаболитната активност на клетките. Променя се повърхностното им напрежение и активност на някои ензими, както и йонното равновесие в екстра и интрацелуларна среда. Можем следователно да кажем, че едно от условията за съществуването на живота на Земята е нейното магнитно поле.

Този факт е известен вече от хиляда години, но най-значимото доказателство ни предоставиха космическите изследвания. След първите години в Космоса космонавтите се срещнаха със сериозни здравни проблеми. Тогава се заговори за „космическа болест“. Малко по-късно се установи, че причината е в липсата на земното магнитно поле в космическия кораб. От времето, когато НАСА вгради в корабите генератори на изкуствено магнитно поле, проблемът намери решение.

                                            Характеристика на магнитното поле

При протичане на електрически ток по проводник (бобина) в неговата околност възниква магнитно поле. Ако разположим в нестационарно (променливо) магнитно поле жива тъкан (= проводник), ще възникне в нея под въздействие на електромагнитната индукция слабо електродвижещо напрежение и токове, които впоследствие изменят характеристиките на частиците на живата маса.
Познаваме статично магнитно поле, при което във времето не се променят нито поляритетът, нито интензитетът. Освен това променливо магнитно поле, при което поляритетът периодично се редува, и накрая импулсно магнитно поле (ИМП), което променя поляритета си на импулси със специфична форма и честота. Това поле се явява най-подходящо за терапевтични цели.
За да оказва необходимото въздействие, импулсното магнитно поле трябва да е с определена индукция (за безопасно използване без необходимост от лекарско наблюдение – до около 20 мТ), честота (използва се нискочестотна магнитотерапия – от 0 до 100 Hz), градиент, дължина и форма на импулса. Такова НИМП (нискочестотно импулсно магнитно поле) няма странични ефекти и е възможно то да бъде използвано при съответни индикации без притеснение.
Въздействие на импулсното магнитно поле върху човешкия организъм
Както беше казано по-горе, прилагането на нискочестотно импулсно магнитно поле предизвиква в експонираната тъкан и опосредствано в целия организъм редица изменения в биологичните процеси, което е възможно терапевтично да бъде използвано за влияние върху много болестни състояния. Предвид факта, че магнитното поле прониква равномерно през цялата тъкан, неговото въздействие е върху всяка една клетка. Не е в сила предположението, че колкото е по-висока индукцията (интензитета) и честотата, толкова по-голям е резултатът. Магнитно поле с висока индукция и честота може да предизвика най-различни здравословни проблеми, като например болки в главата, умора, кожни изменения, невралгични компликации или смущения в сърдечния ритъм. По време на клиничните изпитания се установи, че за терапевтично използване е най-подходящо нискочестотното импулсно магнитно поле с параметрите, посочени в предходния раздел.
Магнитотерапията се състои във въздействието на изкуствено магнитно поле с определени параметри върху човешкия организъм. Това следователно е физическа терапия, при която се генерира широколентово пулсиращо магнитно поле с ниска честота. Електрическите токове, предизвикани от импулсното магнитно поле умерено повишават температурата на експонираната тъкан (с 0,5 до 1 °С).
Нивото на съвременните модерни познания позволява ефективно да се използва импулсното нискочестотно магнитно поле в медицината, балнеолечението и при рехабилитация в домашни условия. Импулсното нискочестотно магнитно поле позитивно влияе върху биохимичните и биофизичните реакции в клетките, между клетките и същевременно подобрява пропускливостта на клетъчните мембрани. Резултат на този процес е фактът, че клетките в по-голяма степен са снабдявани с кислород и с останалите важни вещества, с което се подобрява процесът на обмяна.
В клетката растежът и дейността се управляват от електромагнитни трептения. Нарушаването на информацията води до тежки поражения на клетките – до възникване на болести. Такива поражения на клетките могат да бъдат следствие от недостатъчност на магнитна енергия. Индуктивните въздействия на магнитното поле могат да коригират нарушената управляваща система на клетките.
Вредните странични ефекти при използване на магнитотерапия са абсолютно изключени.
Магнетизъм означава жива енергия, която представлява движеща сила за жизненоважните процеси в тялото. Измерванията на работата на клетъчните мембрани показва, че интензитетът на трептене на клетките се понижава със сериозността на заболяването. Периодичните трептения подкрепят енергийно болната клетка. Връщат я обратно към правилната честота. Този процес в никакъв случай не натоварва тялото, защото става дума за естествен биологичен метод. Магнитната енергия е изначална енергия и се съдържа във всяка молекула, във всяка клетка. Прекрасно качество на природата и на енергията й е простотата; да се надяваме, че постепенно ще намерим решения и разбиране за нейната пълнота и дълбочина. Ако обобщим горните познания, можем изобщо да кажем, че импулсните магнитни сигнали положително въздействат за подновяване на нарушеното електромагнитно поле и с това се възбужда естественото регенериране на увредените части.
Магнитотерапията, при правилното й прилагане, трябва да отвори задънените пътища към авторегулирането и авторепарирането на организма, тъй като човешкият организъм е надарен с такава способност и всяка една болест означава, че тя е нарушена. Освен локалното въздействие върху тъканта, магнитното поле активира цяла редица защитни системи на организма, като например имунната, повишава ефективността на бактериофагите, влияе на вегетативната система и др.

                                                       Магнитотерапия – История

Да се води задоволителен и дълъг живот, без болки и болести, като че ли е цел за всички човешки цивилизации от началото на времето.
Регенериращите и лечебни въздействия на магнитното поле са известни на хората отпреди повече от 2000 години. Примитивна магнитотерапия се използва още преди стотици години на европейския и африканския континент. Шамани и лечители, фелдшери и лекари постоянно търсят всевъзможни начини как да избавят пациентите си от най-различни здравни затруднения. От вниманието им не е убягнал и минералът, наречен магнетит (железен оксид, Fe3O4, най-богатата желязна руда, съдържаща до 72% желязо), който полагали на рани, ревматични стави и различни болезнени места заради неговите забележителни лечебни качества и с цел да ускорят зарастването и да отстранят болката. Под формата на прах е станал дори една от съставките на еликсира на младостта. Предполага се, че китайците са го познавали преди повече от шест хилядолетия и са го използвали като добавка към лечебни кремове, питиета и компреси.
Модерна история на използването на магнитните полета започва през 30-те години на ХІХ век, когато американецът Джоузеф Хенри и Уилям Стърджън са изработили първите електромагнити. За теоретичното обяснение на възникването и действието на електромагнитното поле заедно с тях имат заслуги и Майкъл Фарадей и Джеймс Максуел. Почти едновременно с това се появяват и първите опити за използването на електромагнитите в медицината. Но действителният размах на магнитотерапията настъпва едва след Втората световна война, когато в този клон на медицината започват систематично да се появяват множество научни работи. В Чехословакия от шейсетте години започват да се посвещават на тази дисциплина редица изключителни специалисти, като можем да посочим например д-р Новак, д-р Хокинарж и по-късно докторите Йержабек и Хвойка.
Нивото на съвременните модерни познания позволява ефективно да се използва импулсното нискочестотно магнитно поле в медицината, балнеолечението и при рехабилитация в домашни условия. Импулсното нискочестотно магнитно поле позитивно влияе върху биохимичните и биофизичните реакции в клетките, между клетките и същевременно подобрява пропускливостта на клетъчните мембрани. Резултат на този процес е фактът, че клетките в по-голяма степен са снабдявани с кислород и с останалите важни вещества, с което се подобрява процесът на обмяна.
В професионалните кръгове магнитотерапията е все повече смятана за един от най-безопасните и най-ефективните физикални лечебни методи и често е наричана „Лечебен метод на ХХІ век“.

                                          Приложение на магнитотерапията

Най-важните въздействия на импулсна Магнитотерапия са:
•Ускоряване на регенерацията на клетките, стартиране на процесите на зарастване
•Противовъзпалителни действия
•Притъпяване на болките (действие на аналгетик)
•Разширяване на кръвоносните съдове и подобряване на кръвоснабдяването в експонираната област
•Отстраняване на отоци
•Отстраняване на повишено мускулно напрежение (миорелаксиране)
•Подсилване и стабилизиране на костната и свързващата тъкан (стави, хрущяли)
•Подсилване и подобряване на имунната система
•Стабилизиране на кръвното налягане
•Хармонизиране на вегетативната нервна система
•Понижаване на консумацията на лекарства

                                                         За магнитотерапията 

Контраиндикации – Противопоказания при използването на магнитотерапията
(състояния, по време на които не трябва да се използва нискочестотна импулсна магнитотерапия)
Абсолютни противопоказания
Бременност. Въпреки че не са известни съобщения за негативно влияние на магнитното поле, необходима е известна предпазливост.
Кървене по каквато и да е причина. НИМП повишава кръвоснабдяването на тъканите и кървенето би трябвало да се засили. Започнете да прилагате магнитотерапията едва във фазата на възстановяване, според засягането – 3 дни до една седмица след спиране на кървенето.
Използването на кардиостимулатори, поддържащи слуха устройства и други чувствителни електронни устройства, които не могат да се свалят. Импулсното магнитно поле би могло да предизвика дефект в работата им.
Туморни заболявания. НИМП с ниска индукция и честота не е способно само по себе си да предизвика некачествено израстване, напротив, с благодатното си влияние върху имунната система на организма действа превантивно срещу възникването им. Но с повишаването на кръвоснабдяването на тъканта би могло да подкрепи метаболизма на вече съществуващите тумори. В чужбина наистина съществуват няколко специализирани клиники, които напротив, използват с успех магнитотерапия със специфичен характер за лекуването им, но аматьорско ползване/експериментиране на НИМП в тези случаи е напълно нежелателно.
Заболявания с неизвестен произход. Винаги най-напред потърсете лекар, за да определи причината за Вашите проблеми.

                                               Относителни противопоказания

Менструация (може да се използва само извън областта на таза).
Повишена дейност на ендокринните жлези (жлези с вътрешна секреция – надбъбречни, щитовидна жлеза, хипофиза и т.н.). След консултация с лекар е възможно НИМП да се прилага извън областта на тези жлези.
Пристъпни невралгични заболявания като епилепсия и др. – да не се прилага в областта на главата.
Екстремно ниско кръвно налягане. НИМП има вазодилатационно действие, това означава, че разширява съдовете, което може да предизвика падане на кръвното налягане. Тези признаци обаче отшумяват след няколко експонирания. Започнете да прилагате магнитотерапия по-бавно според посочените препоръки и доколкото е възможно под надзора на трето лице.
Некомпенсиран детски диабет. Възможно е магнитотерапията да се ползва след овладяване на симптомите на диабета със съответното лекуване и след консултация с лекар. В случай, че бъде запазена поне частична дейност на коремната лигавица, може редовното използване на магнитотерапията да помогне за подобряването на здравното състояние.

4. Ултразвук,

 5. Нискоинтензивен лазер,

6. Светлинотерапия – лампа Солукс и кварц.

    С пациентите  работи  специалистът по физиотерпия и рехабилитационна медицина  – д-р Светла Димова.

 Д-р Димова  има договор със  здравната каса. Намира се точно до автобусната спирка в село Калояново.  

Телефон за връзка: 00359 896 757 300.

                                                                                                                     Тракийски свят

Предишна статия

Това, което очаква българите е по – лошо от катаклизъм!

Следваща статия

Депутатите втрещени от нужните пари за нов боен самолет и кораб!

Други интересни