ДОБРОТВОРЦИ

Автор: Няма коментари Сподели:

                       ДОБРОТВОРЦИ

Сдружение „Добротворци” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано в Окръжен съд – Пловдив и в Министерство на правосъдието през 2014 г.

Основните цели на сдружение „Добротворци” са свързани с:

1. Насърчаване на развитието и приобщаването към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на Република България.

2. Повишаване на здравната култура, просветната и културната дейност на гражданите на Република България и запазване на традиционните ценности – морал, семейни ценности, традиции, обичаи и занаяти.

3. Подпомагане и насърчаване на инициативи в областта на туризма, физическата култура, здравословното хранене, образованието, здравеопазването и развитието на гражданското общество.

4. Подобряване на контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите.

Тези цели сдружението ще осъществява чрез всички позволени от Закона средства.

На територията на общините Хисаря и Калояново ще се осъществят дейности, свързани основно с просперитета и благосъстоянието им, за да станат още по-желани за живеене, а Хисаря и предпочитана туристическа дестинация.

Поради това в плановете е предвидено изграждането на дългосрочно тясно партньорство с община Хисаря и община Калояново, както и  работа в тясно партньорство със съществуващите вече граждански инициативи и организации.

Екипът на сдружениетосе състои от образовани и амбициозни млади хора, които са специалисти в следните области: право, социална работа, медицина, образование, култура испорт.

С  течение на времето  ще бъдат привлечени  към каузата на сдружението още млади специалисти и в други области.

                                                                                     Тракийски Свят

Предишна статия

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Следваща статия

Общински медицински център Хисаря

Други интересни