ОЧЕРТАВА СЕ ДЪЛГА СЕСИЯ в Община Хисаря!

Автор: Няма коментари Сподели:

                            ОЧЕРТАВА СЕ ДЪЛГА СЕСИЯ

     Двадесет и седем точки са включени в дневния ред на сесията на Общинския съвет  във вторник – 22 декември.

     Съветниците ще приемат правилника за работата на Общинския съвет, ще определят комисиите в него и ще одобрят плана за работата си през първото полугодие на 2016 година.

    Актуализацията на бюджета, допълнение  в Наредбата за местните данъци и такси, както и на цените на услугите, ще бъде предмет на дискусия. Съветниците ще определят Обществен съвет, който да оказва  съдействие за социалното подпомагане.

   13 докладни   внася общината за допускане, проучване и проектиране на Подробни устройствени планове. Ще се иска възстановяване на собственост на земи и разрешение за ползване на два язовира – в Старо Железаре и Ново Железаре.

     Съветниците ще решат на кого от социално слабите граждани да отпуснат еднократна помощ.

    Последната докладна е за съгласуване на удължения бизнес – план на „Водоснабдяване и Канализация ЕООД – Пловдив за периода 2014 – 2016 година.

                                                                                      Тракийски свят

Предишна статия

ИЗЛЪГАНИ НАДЕЖДИ

Следваща статия

170 изстрела в секунда! Оръжието!/на руски език/

Други интересни