ПРОЕКТ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ХИСАРЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:

                 ПРОЕКТ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                              НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ХИСАРЯ

Въз­наг­раж­де­ние, съг­лас­но чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА.

* Обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.

                                                                                            

  *Отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

 Общинският съвет определя:

1.Работно време на председателя на Общинския съвет всеки вторник от 8,30 до 12,00 ч.

2.Възнаграждението на председателя на Общинския съвет е в зависимост от определената продължителност на работното му време,  в размер на 50 % от възнаграждението на кмета на общината.

   

     Обсъждането на Правилника за работата на Общинския съвет, в който са включени и заплатите, ще стане на 22 декември от 9 часа в залата на общинската администрация. Сесията е отворена за граждани.

                                                                       

„Тракийски свят”  уточнява, че заплатата на кмета е 1800 лв.

Предишна статия

ПРОЕКТ ЗА ЗАПЛАТИ НА СЪВЕТНИЦИТЕ!

Следваща статия

КОМЕНТАР!!!

Други интересни