КОМИСИИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – ПРОЕКТ!

Автор: Няма коментари Сподели:

                        

     На предстоящата сесия на Общинския съвет – Хисаря, която ще се проведе във вторник – 22 декември 2015 година , ще бъде предложено съветниците да изберат следните постоянни комисии:

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

Европейски и национални програми. 

Административно, териториално и селищно устройство. 

Комунално-битова дейност и благоустройство. 

Държавни, общински и местни органи. Опазване на околната среда.

2.Комисия по икономика, бюджет,финанси,антикорупция и конфликт на интереси: 

Икономическа политика и общински бюджет: производство, търговия, услуги и общинска собственост. 

Приватизация на общинска собственост. 

Аграрна политика.

3. Административна комисия

Законодателна комисия за местни данъци и такси в границите на закона  и социална защита – труд и осигуряване. 

 Обществен ред, сигурност и противопожарна охрана. 

Молби, жалби и предложения на гражданите.                                                                                                                                                        

4.Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика

Здравеопазване,образование, култура, вероизповедания,туризъм, проблеми на младежта и спорта.   

Дали ще бъдат гласувани тези комисии, кои ще им станат председатели,  кои ще са членовете, ще разберете след заседанието. 

Сесията започва в 9 часа в залата на общинската администрация и е отворена за граждани.

                                                                                                                                                     Тракийски свят                                                                                                                

Предишна статия

ПРЕДСТОИ СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ!

Следваща статия

ТРЯБВА ДА ИМА ПРАВИЛА ЗА ВСИЧКИ!

Други интересни