Нова сесия на общинския съвет

Автор: Няма коментари Сподели:

Съветниците от Общинския съвет в Хисаря ще се съберат на поредна сесия на 3 декември 2015 година в 18 часа в залата на общинската администрация. Една единствена точка е включена в дневния ред – приемане на правилник за работата на Общинския съвет. 

Очаква се той да бъде обсъден от 17 – те съветници задълбочено, защото по него ще се работи в следващите четири години. В него са предвидени глави, свързани с конституирането на Общинския съвет, органите за управление, какви комисии ще има, какви ще бъдат политическите представителни групи, как и кога ще се провеждат заседанията. 

В правилника съветниците ще обсъдят внасянето, обсъждането и приемането на проекти за решения, пълномощията на Общинския съвет, формите на контрол, финансовото осигуряване на Общинския съвет, взаимодействието с общинската администрация и други. 

 Приемането на правилника е важно решение, защото в него ще се разбере какви са правата и задълженията на всеки общински съветник и след като заседанията са открити за гражданите, ще имат ли те право да задават въпроси. 

Тракийски свят

Предишна статия

На 29.11.2015 на стадиона в село Бресник се изигра мача Реал(Бресник) – Крепост (Хисаря)

Следваща статия

“Нуждаем се от климатично споразумение в Париж.”

Други интересни