Инж. Пенка Дойкова.Образование, интелигентност, култура и професионализъм.

Автор: Няма коментари Сподели:

Аз подкрепям инж. Пенка Дойкова, която е вече кмет на община Хисаря. 

Тя знае. Тя може. Това не са само плакатни изборни призиви.

 В тях събирателно са концетрирани всички онези човешки добродетели и професионални умения, олицетворяващи същноста на инж. Дойкова като личност.

 Образование, интелегентност, култура и възпитание, професионален опит и организационни качества в администрацията, комуникативност с институциите и хората. 

– Добър анализатор, умее да анализира проблема от идеята през технологията и нормативните условия до същноста и изпълнението на даден проект или казус. 

– Изключително коректен човек, умеещ да чете и вниква в същноста на закона и нормативната база. Качество, което не един път е доказвала при съвместната ни работа и участието и като общински съветник в Общинския съвет и ръководената от нея постоянна комисия към ОбС Хисаря. 

– Съпричастна е с нуждата и болката на гражданина, нуждаещ се от консултация и решение на определен проблем. Прогнозира последствията за гражданина и общината, произтичащи от предприетите действия. 

– Добър мотиватор, с вроденото чувство за отговорност и взискателност към себе си и екипите, работещи с нея при изготвяне на Общинският план за развитие 2007 – 2013 година, утвърден от Общинския съвет – Хисаря през 2005 г., както и в дейноста си като заместник – кмет на община Хисаря мандат / 2003- 2007 г./ 

– Самокритична е. Качество, което само хора със силен характер притежават и могат да превъзмогнат своето его за да кажат: „ Прав сте, моля за извинение!”. 

Считам, че това е достатъчно, защото е истина.

 Желая и здраве!

Инж. Вълко Макавеев

Предишна статия

Бай Ганьо в Европа (По Алеко Константинов)

Следваща статия

Параклисът е направен до язовир „Алмалъка” до село Мътеница. Ненко Костов.

Други интересни