ЗА ДОСТОЙНСТВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЛИДЕР

Автор: Няма коментари Сподели:

Проф. Лозан Стоименов

      Когато навлизах в преподавателския занаят в Инженерния факултет на Военната академия  като хоноруван лектор идваше проф. Иван Кисьов. Водеше курса по „Съпротивление на материалите“.  В моя кабинет си оставяше багажите и това даваше възможност да споделя опита си с младия колега. Много от препоръките му станаха водещи в моята работа, но една сега ми се струва актуална по отношение на масата излюпили се политически лидери.

     Ставаше дума за уважаване на достойнството на изпитвания студент. „Никому не е приятно да получава двойка – започна той – и за това като я пишеш трябва да смекчиш обстановката, да се опиташ да оправдаеш незнанието му и да го насърчиш, че ще се справи и следващия път ще издържи изпита. Има обаче зрънца, на които мястото им не е в инженерството. В професията те ще са опасни и вредни –за себе си и за обществото“. И разказа за случай, при който след няколко неуспешни опита да вземе изпита се явява студент. Кисьов решава да не го изпитва върху сложни случаи на натоварване и му предлага проста конструкция – разчет на нитово съединение. В хода на беседата се стига до въпрос за предназначението на пробитите в плочата отвори. След отговора, че това се прави, за да се увеличи якостта на сечението, той не издържал и посъветвал юнака да си търси друга посока на реализация, защото за инженерството интелектуалният му потенциал е крайно недостатъчен. 

      За щастие в България да давам такъв съвет не ми се е налагало. В Нигерия за съжаление – имах такива случаи наред с блестящи изяви. 

     Тези спомени се събудиха в мен във връзка с изявите на амбицирани политически лидери за преодоляване на очевидната социално-икономическа криза. Първо, тези що са на властови позиции упорито ни убеждават, че „криза няма“, като забравят че в отрицателните класации почти навсякъде сме сред първите. Другите, що са опозиция, следват примера на г-н Кобурготски и обещават да ни „оправят“, без да уточняват кое от значенията на този глагол имат предвид.  И  като имат предвид царското оправяне едни решават да правят все пак някакви уточнения като обещания: ликвидиране на корупцията, двукратно увеличаване на доходите, значителен икономически растеж, без да могат  да обяснят като как ще го направят – това е секрет. Други, за да демонстрират компетентност предлагат програми с неограничен брой мероприятия във всички области и по всички проблеми. И всичко това с надежда да привлекат подкрепа на мнозинството от избирателите, за да влязат поотделно във властта. 

Като чета, слушам и гледам такива лидерски изяви изпитвам огромно напрежение да следвам съвета на проф. Иван Кисьов. Много бързо става ясно, че на претендиращите да взимат и реализират решения, с които да оказват влияние върху състоянието и развитието на държавата, липсват елементарни представи  за обекта, върху който обещават да въздействат. Главната съставна негова част са гражданите,  а в случая в качеството им на избиратели.  Ако им се представи „визия“, „програма“  и пр. съчинение на много страници или с много мероприятия, тези, до които то е адресирано са в три класа: най-много са тези, които няма да проявят интерес, затруднени от обема информация, други вероятно ще преодолеят в известна степен този проблем, след което вероятно ще установят, че единственотоq което са разбрали е, че нищо не са разбрали. Остава малка част, такива, който биха проявили интерес към предоставената информация, преди всичко за преценка „колко им е акъла“  на авторите.

       Тъй като аз съм от третата група и вниманието към такива материали приемам за свой граждански дълг, за съжаление на базата на многогодишния ми опит само в редки случаи и от спортен интерес до край чета, слушам или гледам такава информация. Първо, многословната и многоцелева информация пряко доказва, че авторът или авторите „не са в час“.  Невежеството е в две посоки – липса на представа за системата и за потребителите към които е насочена информацията. В други случаи невежеството изпъква от първите страници или изречения, в които се декларира решителност за промяна и в едно се прави мътилка от системи, методи, начини и прочее, които ще бъдат променяни, заменяни, реформирани и пр. Това е изява на най-дълбоката и за това най-дръзката неграмотност за обекта, който обещават да променят, заменят, реформират и пр. 

      Тук е необходимо да се внесе яснота за каква обективна реалност става дума. Обществото се организира чрез сложни процедури на система за производство и разпределение на блага за удовлетворяване на потребностите – общи и индивидуални – социално-икономическа система.  По своята същност тя е обективна, със свои състав, структура, принципи и закони за взаимоотношения и взаимодействия, върху организацията и управлението на състоянието и развитието на която обществото се намесва със свои решения и действия. Така като резултат тази система придобива характеристики, които във всеки момент от нейното развитие  могат да са различни, а за тяхната съвкупност се използват такива понятия като робовладелство, феодализъм, капитализъм, социализъм, комунизъм. Това за системата.  До сега в практиката на човечеството проектите за намесата на обществото за формиране на характеристиките са използвани идеологии – проекти на заинтересовани групи от обществото, които имат потенциал да ги наложат.  За реализиране на тези характеристики се създава система от правила, норми, ограничения и пр, във формата на Конституция и система закони, включително реална система за тяхното прилагане и спазване. Те заедно формират конкретен модел на системата. На следващо равнище идват начините на функциониране за реализация на модела.

         Така, когато се декларира готовност и желание за промени, без да се уточни на какво равнище се има предвид това да стане, е ясно,че авторите на проекта или обещанията много повърхностно си представят същността на проблемите и още по-малко имат ефективни решения за тях. Когато все пак се домогнат до властта дейността им довежда социално-икономическата система до необратима криза. Примери СССР и НРБ и по техния път най-неочаквано USA.

         Въпросът беше за достойнството. На първо място все пак е собственото чувство за достойнство. Когато осъзнаваш, че познанията ти за обекта, с които имаш намерение да боравиш са ти крайно недостатъчни и поради това можеш да предизвикаш тежки лоши последствия, да претендираш за право и възможности да реализираш намеренията си е признак за желание за изкуствено или лъжливо натрапване на обществото собствено положение в него.  Поради опасностите на такова поведение за обществото, то към него съвета на проф. Иван Кисьов не е здравословен за самото общество. На такива лидери не указването на тяхната непригодност да се занимават с проблемите на организацията и управлението на социално.икономическата система е вредно и опасно за нея, а това означава хиляди и милиони граждани да са изложени и пострадали. 

        Особено опасно е такова поведение в сегашния момент, в който държавата е тежко поразена не от КОВИД -19,  а  от пандемията Безнаказано Беззаконие 09-21 /ББ 09-21/. Прекратяване на нейното развитие и разчистване на заразата би могла да се осъществи с процедурата избори 2021.  За това минималната цел е получаване от недоволните на просто мнозинство в Народното събрание. За това са необходими гласовете на мнозинство от гласувалите избиратели. От изявите на ангажираните лидери те приемат вече като сигурна готовността на мнозинството избиратели да гласуват за тях, но победата е възможна  само при честни избори.

За това сега се концентрират усилия в осигуряване честността на изборите, но се забравя за готовността на мнозинството недоволни от сегашната власт да подкрепят опозицията в нейното състояние на пълна мъгла като какви проблеми и как ще ги решава, ако вземе властта. Такава обединяваща цел е  ликвидирането на вирус ББ  09-21.  За нейното ефективно използване на избирателите трябва да е ясна общата готовност на опозиционните формации за това и общото виждане как това да стане.  Както следва от публичната информация за подготовката на тези формации към изборите никакви усилия в тази посока не се правят.  Това означава, че след изборите ББ 09-21 ще продължи да върлува и мутира в ББ 09 -22 …  и  на „всеки километър и до края на света“.

Проф. Лозан Стоименов

Предишна статия

Ще ги оставим ли да ни направят на МАЙмуни?!?

Следваща статия

Абстракт – статия на проф. Махим Катами, която предизвика сензация…

Други интересни