Девет поредни дела печели народът срещу администрацията на държавата!

Автор: Няма коментари Сподели:

Предговор

   Девет поредни дела печели народът срещу администрацията на държавата. (Има ли държава?) 

   Шестима различни съдии в Административния съд София-град решиха, че правителството няма право да крие договорите за най-големите златни концесии. 

   Правителството отказа на над 800 българи да извади на светло договорите за 6 концесии за метални подземни богатства – основно злато, мед, сребро. В извличаната руда има още над 40 безценни метала – концесионерите могат да ги извличат ако поискат, без стотинка да платят на народа, защото никой не ги контролира, нито изисква от тях да плащат… 

   Всеки, който иска да помогне, да пише на info@zazemiata.com 

   Или да види как тук: http://zazemiata.com/zlatoto-na-bulgaria/ 

   Победни дела: 

   Димо Карабоюков – Хасково 

   Роман Кендеров – София (спечелени 2 дела) 

   Милко Болградов – Ямбол 

   Павлина Карабоюкова-Хасково 

   Славка Динева – Кърджали 

   Стефан Марков – Павликени 

   Красимир Коцинов – София 

   Антон Рачев – София 

   Източник: www.facebook.com

Статия 1 – Началото на Възраждането – Първа победа за България!!!

   Март 2014 г. 

   Около 800 български граждани от всички краища на света поискаха от Министерски съвет да разкрие договорите с трите частни фирми, извличащи злато, сребро, мед и още 40 метала от най-големите находища в България: Челопеч, Панагюрище, Крумовград, Мирково, Кърджали. 

   Всеки един от тези 800 българи изпрати заявление за достъп до информация. В заявленията пише: 

   „Във връзка с множеството предавания и публикации в медиите в България, в обществото възникна съмнение относно контрола, екологичния и икономическия ефект и управлението на концесиите като цяло… 

   …възникна опасение, че е нарушен принципът, заложен в чл. 18, ал. 6 от Конституцията на Република България, който гласи: „Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото“, поради непълнотите и неяснотите в договорните отношения (концесионните договори) между държавата и съответните фирми. 

   По смисъла на ч. 18, ал. 1 подземните богатства се явяват държавно имущество и това, ведно с предходното, поражда основание да се счита, че отдадените концесии са в ущърб на българската държава и народ. 

   Исканата от мен информация е и с цел установяване чрез напълно прозрачна процедура дали е нарушен чл. 18, ал. 6 от Върховния закон на Република България. 

   …Тази информация ми е нужна и Вие сте длъжен да ми я предоставите по силата на §1, т.5, буква а) от допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация, тъй като тя би ми дала възможност да си съставя мнение и да участвам в бъдещи дискусии по темата. Освен това би спомогнала за евентуалното разкриване на корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно имущество, каквото се явяват металните подземни богатства, и други нецелесъобразни действия и/или бездействия на административни органи и длъжностни лица, с които действия и/или бездействия се засягат държавни и обществени интереси, както гласи буква г) на същия §1, т.5. от ЗДОИ.“ 

   Държавната администрация отговори: „Не. Концесионерите не искат да се разкриват договорите и затова няма да Ви ги покажем.“ Безцеремонно погазвайки всички права на българските граждани на достъп до информация. 

   Няколко десетки българи заведоха веднага дела, заради незаконния отказ на Министерски съвет. 

   Първото от тях – на Димо Карабоюков от Хасково – вече е спечелено! 

   Административният съд реши, че държавата е длъжна да покаже концесионните договори, въпреки отказа на концесионерите, тъй като е налице надделяващ обществен интерес. 

   Надделяващ обществен интерес е наличен винаги и задължително, когато страна по договора е държавата или общината. 

   В 14-дневен срок ще разберем дали Министерски съвет ще продължи да защитава интересите на концесионерите и ще обжалва пред по-горна инстанция решението на съда… 

   Ако искаш да участваш в тези безпрецедентни събития, виж тук как: www.zazemiata.com

   Събитието: www.facebook.com

   По темата: www.eurochicago.com

   В bg-mamma: www.bg-mamma.com

   Източник: www.zazemiata.com

Статия 2 – Заедно можем повече – Втора победа за България!!!

   Честита победа! На 18-ти юни 2014 година задружните усилия на шепа български граждани дадоха резултат. За втори път тази година български съд се произнесе не в полза на концесионера, а в полза на народа. Съдия Славина Владова от Административен съд София-град постанови, че концесионерите нямат право да крият договорите, по силата на които извличат ценни метали от българската земя на стойност над 1 милиард долара ($1 000 000 000) всяка година от 15 г. насам. И българското правителство няма право да ги защитава. Съдия Владова даде надежда на цял един народ и ние като нейни съграждани благодарим за доблестната ѝ позиция. Българският съд отсъди: 

   Чии интереси защитават българските правителства от 1999 насам? 

   Общественият интерес е по-важен от тайните на концесионера. 

   Министерски съвет е длъжен да изпълни народната воля. Вижте цялото решение на съда

   Източник: www.zazemiata.com

Статия 3 – Всички заедно отстояваме Нашата земя – Земята на България!

   България – това сме всички ние! България – това е земята, морето, планината и полето. България е дух и свобода за един народ, потърсил и намерил своите мечти на едно прекрасно райско кътче по широката земна шир. България е нашата родина! Да, тя е нашата майка, която изпълва душата ни с щастие, с патриотизъм, с гордост и величие. Миг блажено великолепие, осеяно с победи и разочарования, но наши и на никой друг. 

   Окрупняването на земята създава земеделска олигархия. Около 2 процента от собствениците на земя притежават 80 процента от обработваемата площ в България, което им предоставя голямо влияние върху икономическата експлоатация на най-главния ни стопански ресурс. През последните години внасяме близо 90% от храната си, като по този начин стимулираме чужди икономики. В същото време разполагаме с плодородна земя, която не храни народа ни, а само един малък олигархичен елит, който произвежда и изнася предимно зърнени и енергийни монокултури, като в процеса унищожава работни места. 

   Често истината за продуктите, които слагаме в устата си, е шокираща. Голяма част от производството на жито, месо, мляко и яйца, зеленчуци и плодове в света се контролира от няколко корпорации, поставящи печалбата над здравето на потребителите, над успеха на дребните фермери и над безопасността на работниците и природата. Пилетата са огромни, котлетите имат съвършена форма, зърнените култури са устойчиви на вредители, а доматите са като от картинка. Но с това идват и свръхтеглото, опасните бактерии E.coli и болести сред милиони хора по света. 

   Земята като „основно национално богатство“ (чл. 21, ал. 1 от Конституцията) се характеризира с три ключови свойства. Първо – тя е източник и основа за всички по-нататъшни блага (и по този начин се явява фундамент както за оцеляването на народите, така и за тяхното благоденствие); второ – тя има крайна площ и не може да бъде увеличена по никакъв начин (но може да бъде разрушавана при неправилната й експлоатация); и трето – тя не може да бъде преместена от местонахождението й (но могат да бъдат премествани държавните граници, които я ограждат). В този смисъл борбата на народите за земята им е основополагаща – не случайно територията е сред основните елементи на държавната и на националната идентичност. 

   Източник: www.zazemiata.com

Предишна статия

В ОТГОВОР НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ПЕНЧО ШАПКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП – ХИСАРЯ!

Следваща статия

Отворено писмо до Народното събрание на Република България и медиите! Животът в България!

Други интересни