СИГНАЛ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                                   СИГНАЛ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

       

 „СДРУЖЕНИЕ ЗЕЛЕНО ЧЕРНИЧЕВО” подготви  жалба до главния прокурор на Република България – г-н Сотир Цацаров , до Апелативната прокуратура и до Окръжната прокуратура в Пловдив във връзка с комплексния проект за инвестиционна инициатива на фирма „НОВА БИО ЕНЕРДЖИ” ООД.

    „СДРУЖЕНИЕ ЗЕЛЕНО ЧЕРНИЧЕВО” е създадено с решение на Пловдивския окръжен съд на 6 юли 2015 година и включва като членове много жители и собственици на имоти в село Черничево, община Хисаря.

     За улеснение на читателите ние няма да пишем номерата на документите, които сдружението прилага  към сигнала, но разполагаме с тях.

    В комплексния проект на „ НОВА БИО ЕНЕРДЖИ”  има няколко части. Едната част е проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация, застрояване и отреждане по строително- регулационния план  на стопанския двор на село Черничево. Това е одобрено със заповед на кмета на 17 декември 2013 година. Инвестиционният проект и разрешението за строеж са одобрени от главния архитект в същия ден.  Така в стопанския двор на село Черничево, община Хисаря е предвидено изграждането на обект: „ Електрическа централа с инсталирана мощност над 500 квт. до 1.5 мвт. с индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции”.

    ЕТ Ненко Видолов – 7Н и Мария Стаменова Светлева не са съгласни с това решение на общината и започват дело. Делото е в първо отделение на Административния съд в Пловдив – ХI състав. По делото са събрани писмени доказателства и съдебно- технически експертизи.

   Какво е установено? Проектът за изменение на подробния устройствен план по строително- регулационния план на стопанския двор в село Черничево е изработен върху извадка от действащия план за регулация от плана на стопанския двор на Черничево със заповед от 1 февруари 2000 г. на кмета на община Хисаря. За кадастрална основа е използван приетия преди това кадастрален план на стопанския двор от 1994 година.

        Подробният устойствен план е трябвало да бъде изработен не само върху кадастралния план на стопанския двор в Черничево, а върху комбинирана извадка от него и от картата за възстановената собственост за землището на Черничево. Предвижданията в подробния устройствен план за стопанския двор на Черничево, одобрен със заповед на кмета от 1 февруари 2000 година, е следвало да бъдат отразени и в картата за възстановена собственост.

    Всичко това е видно от мотивите към влязло в законна сила определение от 5 май 2015 година, постановено по административното дело № 4002 на Административния съд – Пловдив. Съдебното производство е било прекратено поради липса на правен интерес по отношение на подателите на жалбата.

    При това положение кметът на общината със своята заповед от 1 февруари 2000 г., нарушавайки закона, одобрява подробния устройствен план за стопанския двор на село Черничево. Тази негова заповед е нищожен административен акт. Затова всички заповеди и разрешения, издадени след тази , се явяват нищожен административен акт.

     При построяването на подобни обекти  е предвидено в закона да не се застрашава живота и здравето на хората. В изменението на плана трябва да се предвиди и да се осигури здравната защита на хората в жилищата на 150 м. от обекта.

      Както се установи по делото, като не се предвижда механизъм и технически средства  за разпространението на опасния за живота и здравето на хората газ амоняк, се поставя в риск не само живота и здравето на тези, които се жалват, а и на цялото население на село Черничево.

    До сега не е направена оценка от РИОСВ – Пловдив за въздействието върху околната среда на направеното от „НОВА БИО ЕНЕРДЖИ”- ООД инвестиционно предложение.

    Вещите лица от съдебно- екологичната експертиза потвърдиха, че инвестиционното предложение е за строителство и че изградената инсталация е за производство на електричество, но до сега от ОВОС / Оценка за въздействие на околната среда / не е дадено становище.

     Ще обърне ли главният прокурор – Сотир Цацаров и Оръжната и Апелативната прокуратура в Пловдив внимание на този сигнал от СДРУЖЕНИЕ ЗЕЛЕНО ЧЕРНИЧЕВО?

     Сдружението иска от тях да да предприемат действия за оспорване на заповедта на кмета от 17 декември 2013 година за одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план на стопанския двор в село Черничево и разрешението  за строеж на главния архитект от същия ден за изграждане на обект „Електрическа централа с инсталирана мощност над 150 квт.  до 1.5 мвт. чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции.” Сдружението прилага и 5 важни документа.

     Ще ви осведомим за всичко, което ще стане по- нататък.

                                                                                  ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Да защитим природата в община Хисаря!

Следваща статия

Трябва да разплащаме по Е30 млн. всяка седмица.

Други интересни