„ТРАКИЙСКИ СВЯТ” ВИ ПРЕДОСТАВЯ РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ МИНАЛОТО ЛЯТО, ЗА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ МНОГО СЕ Е БЪРЗАЛО, ТА СЕ Е НАЛОЖИЛО БИВШИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ВИКА СЪВЕТНИЦИТЕ В ОБЩИНАТА ДА СЕ ПОДПИСВАТ И НИКЪДЕ НЕ СЕ СПОМЕНАВА, ЧЕ 22 701. 66 ЛВ. СА ЗА ЗАПЛАТИ.

12 Юли, 2018
20 коментара

                                      Р Е Ш Е Н И Е № 354

 Взето СРЕЩУ ПОДПИС  с Протокол № 39 от Общински съвет гр. Хисаря, Пловдивска област на 03.08.2017 год.

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря” по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. - докладва М. Мустакова – общински съветник и председател на СНЦ „Местна инициатинта група Хисаря”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хисаря, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация,

 СРЕЩУ ПОДПИС  Общински съвет гр. Хисаря

                                              Р Е Ш И :

1. Одобрява Стратегията за местно развитие на територията на община Хисаря, основана на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Приложение №3.

2. Упълномощава Председателя на Общински съвет - Хисаря да подпише декларация, че стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и потенциал и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация.

 3. Одобрява да се предоставят средства на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ в размер на 22 701.66 лв., а именно - 3.5%, от размера на финансовия ресурс по подмярка 19.4 за управление на изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие.

 МОТИВИ: С оглед обществения интерес и във връзка спазване срока и изискванията за подаване на документите за кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря” по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съгласно Насоките за определяне на условията за изпълнение на одобрените Стратегии за водено от общностите местно за прием през 2017 г. в Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., който е обявил процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР, Общински съвет Хисаря счита решението за целесъобразно.

 Общ брой общински съветници – 17 - “за” – 14

 Подписали – 15 –

 “против” – няма

 Гласували – 14

“въздържали се” – няма

 ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: /Тони Илиева/

Интересно е, когато се приемаше бюджета на общината къде беше г-жа Мустакова да напомни, че има такова решение, та парите да бъдат предвидени в бюджета?  Да не забравяме, че решението за бюджета беше върнато от Областния управител, защото за него не бяха гласували десет човека, така, както изисква законът  и  той беше приет през март 2018 г. 

                                                                       Тракийски Cвят

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от мъж
12 Юли, 2018 | 19:21
Напиши отговор
Оценка: +16
Значи бюджетът приет през март. Нищо не се казва за 22 хил. лв. Договорът за приетата стратегия подписан на 20 април. До 30 май пак нищо не се казва. Назначават еди кои си и почти в средата на юли искат пари за заплати от бюджета на общината. А горе в това решение не пише нищо подобно. Къде бяхте като гласувахте вие - десетте съветници да се дадат парите? Абе някой е за .... ма не знам от къде да започна.
Анонимен
#2 от A sega
12 Юли, 2018 | 22:12
Напиши отговор
Оценка: +15
Еее Лято е де трят парички за почивка ! А и да да се купуват съдий, прокурори и вещти лица де уважете Нацко Калинката и Компания !
Анонимен
#3 от ?56
13 Юли, 2018 | 08:31
Напиши отговор
Оценка: +13
Тук намирисва на дружба между МИГ, БСп, ГЕРБ, СДС и общината
Анонимен
#4 от Миризми
13 Юли, 2018 | 09:08
Напиши отговор
Оценка: -1  +13
Още от римско време в Хисаря мирише на лайна.
Анонимен
#5 от мира
13 Юли, 2018 | 10:53
Напиши отговор
Оценка: +11
Собствени приходи значи нашите данъци и такси. Отидоха ли от нашите джобове, отидоха. Кой реши - 10червени, сини и по- сини. Но кой внесе докладната е важно - кметицата.Защо бе, Пенке, нали видиш в това решение, че не ти искат пари за заплати? Така не създаваш ли впечатление, че си зависима?
Анонимен
#6 от Пенке ле
13 Юли, 2018 | 11:01
Напиши отговор
Оценка: -1  +13
Другата Пенка след мандата се скри в Паничери. Дойкова, ти къде ще се криеш ? Или като знаеш колко слабо паметливи са хисарчани, си спокойна ? Кой те кара да се водиш по акъла на Гочо и Вълчо ? Сама си си виновна.
Анонимен
#7 от КОЙ?
13 Юли, 2018 | 11:38
Напиши отговор
Оценка: -1  +13
И така, другарки и другари! Това е цитат:"3. Одобрява да се предоставят средства на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ в размер на 22 701.66 лв., а именно - 3.5%, от размера на финансовия ресурс по подмярка 19.4 за управление на изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие. МОТИВИ: С оглед обществения интерес и във връзка спазване срока и изискванията за подаване на документите за кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря” по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съгласно Насоките за определяне на условията за изпълнение на одобрените Стратегии за водено от общностите местно за прием през 2017 г. в Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., който е обявил процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР, Общински съвет Хисаря счита решението за целесъобразно. Общ брой общински съветници – 17 - “за” – 14 Подписали – 15 – “против” – няма Гласували – 14 “въздържали се” – няма ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: /Тони Илиева/ Интересно е, когато се приемаше бюджета на общината къде беше г-жа Мустакова да напомни, че има такова решение, та парите да бъдат предвидени в бюджета? Да не забравяме, че решението за бюджета беше върнато от Областния управител, защото за него не бяха гласували десет човека, така, както изисква законът и той беше приет през март 2018 г." Малко да поанализираме: Първо. Взето е решение на подпис! Султанов се кълнеше,че такива решения няма да позволи,но ето че е позволил. Второ. Обърнахте ли внимание? Против няма! Всички са "ЗА"!И защо г-н Султанов я свикахте тогава тази т.нар. сесия,т.е. решение на подпис, след като сте против даването на пари на МИГ? Следите ли ми мисълта? Вече имаме решение за тези пари! Трето. Кой съставя бюджета? Кой? Отговорът е АДМИНИСТРАЦИЯТА!Защо тази администрация не е изпълнила това решение на Общинския съвет и не е вкарала тази сумичка в съответния параграф? Може да има поне три отговора: Умишлено,поради недоглеждане или поради липса на капацитет от съставящите бюджета!Може и поради трите! Четвърто Проекто бюджета минава ли предварително за разглеждане през всички комисии?Минава!Трябва ли да има обществено обсъждане?Трябва!Има ли обществено обсъждане?Има по отчет, но реално НЯМА!Е,какво е виновна Мустакова в конкретния случай?Не била напомнила!То не е нейна работа да следи как администрацията спазва решенията на Общинския съвет!Видяхте ли кой е подписал протокола, него питайте!Не е луд, който яде баницата!Въобще не е интересно,как е приет бюджета!Интересно е какво съдържа бюджета!Значи вдигаха се пушилки за Петнадесет лалета, за топки, за незнам какво си, а за такива важни неща се мълчеше.Никой думичка не обели за парите за МИГ, а сега изведнъж се появиха едни герои като спящата красавица. Така е,уважаеми,докато имаме съветници и кметове,които са на тези постове, за да изпълняват чужди поръчения, ТАКА ЩЕ Е!Каквато Мустакова,такава и Дойкова,такива и останалите!Куклички!Както се казва, сетила се Мара да си я побара!Е, затова сега не се сърдете нито на Мустакова,нито на Вълчева,нито на Дойкова!Сърдете се на себе си!Парите са от собствени приходи!Ще се изплющят едни пари за заплати на разни незайни герои от Перник,Харманли и Варна,а ние ще се радваме на неоправени улици,неуредици,змиярници,празни стадиони и разни други красиви гледки.Аре, стига толкова!
Анонимен
#8 от плювалници
13 Юли, 2018 | 11:43
Напиши отговор
Оценка: +13
Ако гледате интервюто на дебелата краса с Марийка и Ивчето? Представени са, като най-доброто от елита на Хисаря, само удобни въпроси за заблуда на гражданите .Истината е, че ГЕРБ си създадоха още една хранилка и работа с добро възнаграждение за послушните.Какви са тези МИГ при условие, че всеки бенефициент може да си входира проекта към МНЗ.Само точене на пари.Тази МИГ ще получи 645 хиляди лева в лицето на Мустакова ,които ще се дават за заплати на тази от Перник ,онзи от Варна и ред други тарикатски чалъми за изписване и усвояване на нашите пари,които уж идвали от Европа , па ние си плащаме за това членство....
Анонимен
#9 от А?
13 Юли, 2018 | 12:11
Напиши отговор
Оценка: +13
Всички интервюта във всички медии са РЕКЛАМНИ!Няма Краса, няма Ирина!Журналистите си гонят медийния интерес.Кой е тоя дето е елит на Хисаря?Хисаря и елит! Пази,Боже!Що се отнася до хранилките е точно така!Но не е само ГЕРБ!Общината е хранилка за дембели,МИГ е хранилка за дембели,партиите са хранилка да дембели. А свирките и лизачеството са най-прекия път към хранилките.Трябва да умееш да се навеждаш добре и в правилната посока. Иначе духаш супата.
Анонимен
#10 от заспал народ
13 Юли, 2018 | 12:25
Напиши отговор
Оценка: +11
Без народа нищо няма да стане.Ситуацията е следната.Боклуците са направили лоби имат мнозинство, трупат все повече пари,администрацията слуша за жълти стотинки,защото след 5-10 години работа в ОБщината за нищо друго не ставаш освен да слушаш и свириш на кавал.После да избиваш комплекс, като дойде баба Дона обяснявайки и колко е сложно, да я върнеш 2-3 пъти по етажите и да я откажеш да стъпва повече в любимата и Община.Появи се чат пат някоя по-екзотична и нова птичка, която се интересува за това и онова, но набързо я вкарват в филма с прокуратурата и дела в съда, за да няма време да рови ,а да тича да се защитава по съдилищата.Отцепи се някои друг,веднага му е...май...одрежат му главата. Докато народа нехае, нищо не може да се случи.Боклуците ще покрадат още 10тина години и накрая ще повърнат всичко.
Анонимен
#11 от Дамбулев Данчо
13 Юли, 2018 | 13:18
Напиши отговор
Оценка: +10
отговор на #7 »
И ти ли стана коментатор тук ? Когато обслужваше калинките всичко беше окей, нали ?
Анонимен
#12 от Още малко, не остана !
13 Юли, 2018 | 13:33
Напиши отговор
Оценка: +12
отговор на #10 »
Още година и половина, и ще имате нов кмет, нов председател и /Дай Боже/ - нови общински съветници !!! Преференциален вот е решението. Престанете да гласувате за партиите, защото след година и половина същите бойковци, калинки, пенки, пенчовци, гошовци и вълковци ще ви се присмиват какви сте балъци. Всеки може да се намърда в която и да е партийна листа и с гласове на близки, познати и приятели да измести от челните позиции партийните лидери Бойко, Пенчо, Калинката, Макавеев, Ганева, Пирянков. Дойкова и Гатю въобще не ги слагаме в сметките - през оставащото време ще се размиришат толкова, че никой няма да иска да ги погледне. На партийните лидери им трябва пълнеж за листите - все ще ви сложат някъде в края. Но както вече писах - можете да ги бутнете от върховете, да ги оставите с пръст в уста, насрани. Повярвайте, Хисаря е малка община и ако тези които си продават гласовете, решат да вкарат някой от тяхната общност в общинския съвет, много лесно ще го направят. Само трябва да си повярват. Тогава един глас ще стане поне 200 лв. Да се поохарчат малко мераклийте и накрая ---- !
Анонимен
#13 от До цитиращия
13 Юли, 2018 | 14:05
Напиши отговор
Оценка: -1  +8
Не било работа на Мустакова да следи има ли парите в бюджета. Ами нали на нея трябват тия пари? Най- напред щях да погледна има ли ги и тогава да гласувам. Ама то как да погледне, като никъде не пише за какво са, а само копирани мярки и подмярки на водено от общностите общество. то пък едно общество..
Анонимен
#14 от Все тая
13 Юли, 2018 | 14:17
Напиши отговор
Оценка: +9
отговор на #13 »
Бюджета не го пише Мустакова, а Дойкова!Мустакова така или иначе тези пари ги получава,но и двете станаха за резил!Мустакова има бизнеснюх,нали с майка и продават по пазарите.Бизнесдама!Ако тези пари бяха включени в бюджета,сега нямаше да се стигне до поредните идиотски изпълнения от всички страни. Пълна некомпетентност показват и общинския съвет и администрацията.Добре, че по-голямата част от мандата изтече,че тези съвсем се изпонасраха!
Анонимен
#15 от вярно ли е това
13 Юли, 2018 | 18:05
Напиши отговор
Оценка: -2  +15
Бах мааму и зърнопроиводителите "калинки"крадци на субсидии,взеха да скачат от терасите на хотелите.Така са се надрусали с пари и власт, че си мислят че могат да полетят. Парите не са за всеки.Едни се проебават,други си мисля че ще полетят.
Анонимен
#16 от Не така
14 Юли, 2018 | 07:59
Напиши отговор
Оценка: +13
Не се радвайте на подобни неща! Запазете достойнство,че Господ гледа! Всички помним нещастните случаи. Не предизвиквайте съдбата с подобни коментари.
Анонимен
#17 от боклуците си заслужават съдбата
14 Юли, 2018 | 16:37
Напиши отговор
Оценка: -4  +10
Колко ли хора са плакали заради тези зърнопроиводители.На колко хора са работили земята без договор.Един път като са им обяснявали, че не било необходимо да имат правно основание ,друг път като че тяхната земя е бяло петно, трети път,че П.К.отдал на агрокомерс и т. н. до безкрай,да ама някой ден има и край.
Анонимен
#18 от местна иницианитва трупа
16 Юли, 2018 | 00:44
Напиши отговор
Оценка: +7
Изготвяме проект за обучение на еквилибристи, клоуни и дресьори на хипопотами. Искаме също да получим безлихвен заем от община Хисар, и ако може да ни опростят местните данъци. В замяна ще рекламираме общината за привличане на други инициативни групи. :)))
Анонимен
#19 от що така
16 Юли, 2018 | 08:55
Напиши отговор
Оценка: -3  +11
И дирекция "Водопади и океански течения"!Да назначите на Гочето сина,тъкмо има опит като директор на змиярник. Другаря Пирянков е много интресен.За опрощаването на 72000 лева на Кощилака,гласува"ЗА",а за 22000 на другаргата Мустакова е "ПРОТИВ".Що така?Явно в при мустачето няма негов човек.
Анонимен
#20 от снимка
16 Юли, 2018 | 15:23
Напиши отговор
Оценка: -3  +11
А бе тука горе чета изпратете новина снимайте го този стадион да го видим наистина ли е змиярник, че у дома има таралеж. Можем да помогнем.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.